Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Badania%20marketingowe%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce w latach 1995-2010 : korekta danych / Katarzyna Saczuk.2014.Saczuk, Katarzyna (1979- ).
 2. Badanie beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 : raport zbiorczy z I, II oraz III sesji ankietowania osób objętych wsparciem jako niepracujące / aut. Anna Chrościcka, Tomasz Płachecki.2007.Chrościcka, Anna.
 3. Badanie bezrobocia długotrwałego / Mieczysław Kabaj (red).2001.Kabaj, Mieczysław (1933- ). Red.
 4. Badanie bezrobocia na wsi z uwzględnieniem gmin o wysokim wskaźniku dwuzawodowców : raport końcowy z badań / KOKOWSKI Jerzy ; współaut. Minicka Irena.1995.Kokowski, Jerzy.
 5. Badanie branżowo-przestrzenne rynku / Marek Prymon.1982.Prymon, Marek (1949- ).
 6. Badanie budżetu czasu : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoria i praktyka badania modeli wykorzystania czasu przez ludność" Jabłonna, 2 września 1988 r. = Issledovanie bùdžeta vremeni : materialy iz Meždunarodnoj Naučnoj Ko1990.Łagodziński, Wiesław. Oprac.
 7. Badanie cen i koniunktur w rolnictwie amerykańskim1929Schmidt, Stefan (1889-1977).
 8. Badanie cen i konjunktur w rolnictwie amerykańskiem / Stefan Schmidt.1929Schmidt, Stefan (1889-1977).
 9. Badanie cykli koniunktury w polskiej gospodarce1996.Kudrycka, Izabella (1936- ).
 10. Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych / Wit Urban.2013.Urban, Wit.
 11. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce : [raport końcowy] / zespół aut. Katarzyna Bator [et al. ; red. nauk. Zbigniew Dziubiński, Marian Kowalewski] ; Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.2008.Bator, Katarzyna.
 12. Badanie dolnośląskich przedsiębiorstw w zakresie konkurencyjności i innowacyjności oraz zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne : raport 2009 / [oprac. pod red. Stanisława Szultki ; zespół autorski Miłosz Pieńkowski, Małgorzata Rybacka, Stani[2010].Pieńkowski Miłosz.
 13. Badanie dzietności kobiet w Polsce : ankieta macierzyństwa 1984 / red. Jerzy Z. Holzer.1988.Holzer, Jerzy Zdzisław (1930-2001). Red.
 14. Badanie efektywności losowania zespołowego na podstawie narodowego spisu powszechnego 1970 r. / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.1974.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
 15. Badanie efektywności nakładów w gospodarstwach rolnych w oparciu o statyczne i dynamiczne modele regresji (weryfikacja empiryczna modeli) / GOMUŁKA Józef.1988.Gomułka, Józef (1940-2009).
 16. Badanie efektywności polityki rynku pracy w Polsce oraz propozycje modyfikacji instrumentów w oparciu o model bezrobocia w stanie równowagi = Analysis of labor market policy effectiveness and new policy instruments design an a basis of the equilib2016.Woźniak, Marcin (ekonomia).
 17. Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / aut. Alicja Miś [et al.].[ca 2008].Miś, Alicja.
 18. Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości / Edward Wiszniowski.2009.Wiszniowski, Edward.
 19. Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 : raport końcowy / aut.: Beata Ciężka, Marzena Sochańska-Kawiecka.2007.Ciężka, Beata.
 20. Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym / Piotr Płuciennik ; promotor Ryszard Doman.2008.Płuciennik, Piotr.
 21. Badanie i diagnoza rozwoju regionu województwa zachodniopomorskiego - segmentacja gospodarcza : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Nowaka, Anety Sokół ; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Zachodniopomorskie Obserwatoriu2009.Nowak, Paweł (rynek pracy). Red.
 22. Badanie i kształtowanie rynku / Wojciech Wrzosek.1989.Wrzosek, Wojciech (1937- ).
 23. Badanie i kształtowanie rynku / Wojciech Wrzosek.1984.Wrzosek, Wojciech (1937- ).
 24. Badanie i mierzenie czasu roboczego / Eugeniusz Roszkowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie.1983.Roszkowski, Eugeniusz.
 25. Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / pod red. Józefa Iwińskiego.1974.Iwiński, Józef Eugeniusz (1904-1990). Red.
 26. Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych / pod red. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz ; [aut.: Jan Kolek et al.].2005.Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata. Red.
 27. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / pod red. Ireny Iwińskiej.1974.Iwińska, Irena (1912-1990). Red.
 28. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / pod red. Władysława Kędziora ; [aut. Zofia Cichoń et al.].2003.Cichoń, Zofia.
 29. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / pod red. Władysława Kędziora ; [aut. Zofia Cichoń et al.].2012.Kędzior, Władysław. Red.
 30. Badanie i ocena jakości wybranych artykułów przemysłowych. Cz. 1 / Alina Dereszewska, Mariola Jastrzębska.2006.Dereszewska, Alina.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal