Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Dyskretny%20urok%20polityki%20pieni%C4%99%C5%BCnej%20w%20aspekcie%20gospodarstwa%20domowego
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy / Marek Rotkiewicz.2006.Rotkiewicz, Marek.
 2. Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy : z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych / Marek Rotkiewicz.2009.Rotkiewicz, Marek.
 3. Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy : z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych / Marek Rotkiewicz.2013.Rotkiewicz, Marek.
 4. Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek.2008.Kędziora, Karolina.
 5. Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2005.Kalinowska-Nawrotek, Barbara.
 6. Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska.2018.Kraińska, Agata.
 7. Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus.2016.Broda-Wysocki, Piotr. Red.
 8. Dyskryminacja w miejscu pracy : poradnik dla pracowadcy i pracownika / Agata Lankamer, Patrycja Potocka-Szmoń.2006.Lankamer-Prasołek, Agata.
 9. Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej.2018.Niedziński, Tomasz.
 10. Dyskryminacyjna funkcja państwa / pod red. Danuty Zalewskiej.2005.Zalewska, Danuta. Red.
 11. Dyskurs i narracja w kontekście nowych mediów / Wacław Smid.2016.Smid, Wacław.
 12. Dyskurs o wspólnej polityce rolnej - w perspektywie 2014-2020 : seminarium studencko-asystenckie Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2015 / pod redakcją naukową Andrzeja Czyżewskiego, Marty Guth.2016.Czyżewski, Andrzej (1947- ). Red.
 13. Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji / pod red. Janusza Golinowskiego i Aliny Kaszkur.2014.Golinowski, Janusz (1959- ). Red.
 14. Dyskursywne i niedyskursywne obrazy rzeczywistości / pod red. Danuty Walczak-Duraj.2008.Walczak-Duraj, Danuta (1947- ). Red.
 15. Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011-2014 / Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak, Łukasz Stankiewicz, Dominik Chomik, Tomasz Falkowski, Aleksandra Rzyska.copyright ©2019.Ostrowicka-Miszewska, Helena.
 16. Dyskusja nad diagnozą rozwoju gospodarczego Polski / pod red. Barbary Prandeckiej.1983.Prandecka, Barbara Karolina (1923-2001). Red.
 17. Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939) / Wanda Sułkowska.1993.Sułkowska, Wanda (1951- ).
 18. Dyskusja o polskiej inflacji w latach 1980-1985 / Piotr Boguszewski.1988.Boguszewski, Piotr.
 19. Dyskusja o polskiej przestrzeni : cztery notatki / KUKLIŃSKI Antoni.1986.Kukliński, Antoni (1927-2015).
 20. Dyskusje konstytucyjne / Piotr Winczorek.1996.Winczorek, Piotr (1943-2015).
 21. Dyskusje o gospodarce socjalistycznej : Marks-Lange-Mises-Hayek / Gabriel Temkin.cop. 2008.Temkin, Gabriel (1921-2006).
 22. W dyskusji o kategorii wartości : uwagi dyskusyjne wypowiedziane na posiedzeniu Sekcji Ogólnoekonomicznej w dniu 6.03.1958 r. / Janusz Wierzbicki.1958.Wierzbicki, Janusz (1920-1992).
 23. Dyskusyjne problemy studiów regionalnych / [przedm. Antoni Kukliński].1976.Kukliński, Antoni (1927-2015). Przedm.
 24. Dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce : wybrane aspekty / Jan Wiśniewski.2001.Wiśniewski, Jan (1946- ).
 25. Dyspersja płac : dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie? / Dale T. Mortensen ; [tł. Zbigniew Matkowski].2012.Mortensen, Dale (1939-2014).
 26. Dysponowanie wspólnymi zasobami / Elinor Ostrom ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz ; tł. Zofia Wiankowska-Ładyka.2013.Ostrom, Elinor (1933-2012).
 27. Dyspozycja na wypadek śmierci z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej / Piotr Głuchowski.2007.Głuchowski, Piotr.
 28. Dysproporcje : rzecz o Polsce przeszłej i obecnej / Eugeniusz Kwiatkowski ; oprac. oraz wstępem poprzedził Andrzej Garlicki.1989.Kwiatkowski, Eugeniusz (1888-1974).
 29. Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty / Stanisław Korenik.2003.Korenik, Stanisław.
 30. Dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym Opolszczyzny na tle kraju w latach 1975-1980 / KOŁACZKOWSKI Zbigniew ; współaut. Łangowska Urszula, Rauziński Robert.1988.Kołaczkowski, Zbigniew.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal