Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Efektywno%C5%9B%C4%87%20przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87%20informatycznych%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Efektywność a osobowość : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego i Władysława J. Paluchowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.1982.Paluchowski, Władysław Jacek (1947- ). Red.
 2. Efektywność a równowaga ogólna : pomocnicze materiały dydaktyczne / Krzysztof Kosiec ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.1998.Kosiec, Krzysztof.
 3. Efektywność a sprawiedliwość : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wilkina.1997.Wilkin, Jerzy (1947- ). Red.
 4. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce. Ujęcie regionalne / Anna Buchwald ; promotor Małgorzata Słodowa-Hełpa.2009.Buchwald, Anna.
 5. Efektywność asertywno-responsywnego kierowania ludźmi / Jerzy Mączyński.1987.Mączyński, Jerzy (1938- ).
 6. Efektywność audytu wewnętrznego w wojskowych oddziałach gospodarczych w województwie zachodniopomorskim / Krystian Kursa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Finansów Publicznych.2018.Kursa, Krystian.
 7. Efektywność banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2003 / Mariusz Mielnik ; promotor Jan Szambelańczyk.2006.Mielnik, Mariusz.
 8. Efektywność controllingu wspomaganego komputerowo2004.Kluge, Paul Dieter. Red.
 9. Efektywność corporate governance w Polsce : socjologiczno-ekonomiczna analiza spółek giełdowych / Mariusz Baranowski ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.2011.Baranowski, Mariusz.
 10. Efektywność decentralizacji : analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym / Agnieszka Kopańska.2014.Kopańska, Agnieszka.
 11. Efektywność doskonalenia zawodowego kadr instruktorskich w rolnictwie / Barbara Leśniak ; promotor Józef Orczyk.1983.Leśniak, Barbara.
 12. Efektywność drenowania gruntów ornych na obszarach nizinnych / Włodzimierz Zawadzki.1984.Zawadzki, Włodzimierz (ekonomia).
 13. Efektywność działalności przemysłowej sfery B + R (1975-1985) / Lidia Białoń.1990.Białoń, Lidia.
 14. Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i PO KL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej : raport ko2012.Jakubowska, Karolina.
 15. Efektywność działania obiektów struktury terytorialnej / Marian Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.2013.Duczmal, Marian.
 16. Efektywność ekonomiczna budownictwa uprzemysłowionego / Henryk Hajduk, Michał Schmal.1963.Hajduk, Henryk ( -1997).
 17. Efektywność ekonomiczna budowy zintegrowanego zespołu magazynowego dla aglomeracji poznańskiej / STACHOWIAK Ambroży.1985.Stachowiak, Ambroży.
 18. Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce / Michał Wolański.2011.Wolański, Michał.
 19. Efektywność ekonomiczna eksploatacji pojazdów samochodowych w przedsiębiorstwie transportowym / Stanisław Horecki.1984.Horecki, Stanisław.
 20. Efektywność ekonomiczna kierunków produkcji w gospodarstwach indywidualnych : (w świetle danych rachunkowości rolnej 1988 r.) / Teresa Pokrzywa.1991.Pokrzywa, Teresa.
 21. Efektywnośc ekonomiczna pomocy do opracowywania systemów / [tł. Aleksander Małecki ; red. Antoni Wiesnowski] ; Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki.1983.Wiesnowski Antoni. Red.
 22. Efektywność ekonomiczna procesów reprodukcji środków trwałych w przemyśle / Halina Buk.1989.Buk, Halina.
 23. Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych : na przykładzie hut żelaza w Polsce / Stanisław Podczarski.cop. 2016.Podczarski, Stanisław.
 24. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy / Krzysztof Zamasz.cop. 2015.Zamasz, Krzysztof.
 25. Efektywność ekonomiczna systemów budownictwa mieszkaniowego (na przykładzie metod stosowanych w latach 1971-1985 w regionie bydgoskim) / Elżbieta Piotrowska ; promotor Henryk Gawron.1987.Piotrowska, Elżbieta.
 26. Efektywność ekonomiczna systemów informatycznych / Witold Kotulecki ; Zjednoczenie Informatyki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki.1977.Kotulecki, Witold.
 27. Efektywność ekonomiczna technologii opasu bydła : raport / SEREMAK-BULGE Jadwiga.1984.Seremak-Bulge, Jadwiga (1947-2017).
 28. Efektywność ekonomiczna w wynalazczości i w postępie technicznym : poradnik zawodowy. Cz. 1 i 2 / Eugeniusz Kowalczyk, Bogdan Jankowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Bydgoszczy.1985.Kowalczyk, Eugeniusz.
 29. Efektywność ekonomiczna w wynalazczości i w postępie technicznym : poradnik zawodowy. Cz. 3 i 4 / Eugeniusz Kowalczyk, Bogdan Jankowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Bydgoszczy.1985.Kowalczyk, Eugeniusz.
 30. Efektywność ekonomiczna zastosowania energii jądrowej w budownictwie okrętowym i transporcie morskim / Tadeusz Śleszyński ; promotor Kazimierz Wandelt.1969.Śleszyński, Tadeusz.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal