Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Ekonomiczna%20analiza%20pa%C5%84stwa
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Ekonomiczne aspekty automatyzacji / Ryszard Karwicki.1964.Karwicki, Ryszard.
 2. Ekonomiczne aspekty budowy rozwiniętego socjalizmu w Polsce : praca zbiorowa / pod red. H. Chołaja ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR.1979.Chołaj, Henryk (1927-2017). Red.
 3. Ekonomiczne aspekty dostosowania polskiego prawa, regulacji i instytucji w ochronie środowiska do rozwiązań Unii Europejskiej : materiały konferencji naukowej, Zagórze koło Świdnicy 5-7 grudnia 1997 r. / [red. i oprac. Agnieszka Becla, Stanisław1999.Becla, Agnieszka. Oprac.
 4. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania kas chorych w Polsce / Małgorzata Rutkowska.2000.Rutkowska-Podołowska, Małgorzata.
 5. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania lokalnych układów osadniczych / [red. z. Jerzy Regulski].1987.Regulski, Jerzy (1924-2015). Red.
 6. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych / Artur Bałtromiuk.2003.Bołtromiuk, Artur.
 7. Ekonomiczne aspekty globalizacji / [kolegium red. Stefan Marciniak et al.].2002.Marciniak, Stefan (1928-2017). Red.
 8. Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej / red. nauk. Teresa Maria Łaguna ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej.2003.Łaguna, Teresa Maria (1945- ). Red.
 9. Ekonomiczne aspekty gospodarowania zasobami wodnymi w systemach wodno-gospodarczych / Antoni Symonowicz.1976.Symonowicz, Antoni (1916-2001).
 10. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej / pod red. Jørgena Druda Hansena ; przeł. Wiktor Kisiel.2003.Drud Hansen, Jørgen. Red.
 11. Ekonomiczne aspekty nowej koncepcji polityki rodzinnej w Czechosłowacji / przekł. i oprac. Dorota Staszewska. Ubezpieczenie rentowe w Austrii - tradycja, stan, perspektywy / przekł. i oprac. Maciej Żukrowski.1990.Staszewska, Dorota. Oprac.
 12. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska / Arnold Bernaciak, Wanda Maria Gaczek.2002.Bernaciak, Arnold.
 13. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska / Arnold Bernaciak, Wanda Maria Gaczek.2001.Bernaciak, Arnold.
 14. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska : praca zbiorowa / pod red. A. Ginsberta-Geberta.1976.Ginsbert-Gebert, Adam (1914-1994). Red.
 15. Ekonomiczne aspekty ochrony własności przemysłowej : istota i znaczenie ochrony własności przemysłowej / KOTARBA Wiesław.1994.Kotarba, Wiesław.
 16. Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Oliwniaka.2007.Oliwniak, Sławomir. Red.
 17. Ekonomiczne aspekty planów urbanistycznych w Polsce / Adam T. Kowalewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych.1990.Kowalewski, Adam (1940- ).
 18. Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji / red. Elżbieta Wysłocka ; Politechnika Częstochowska.2009.Wysłocka, Elżbieta. Red.
 19. Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej / Tadeusz Wójcik.1964.Wójcik, Tadeusz.
 20. Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce / Lilianna Jabłońska.2007.Jabłońska, Lilianna.
 21. Ekonomiczne aspekty Traktatu o Unii Europejskiej / SYNOWIEC Ewa.1995.Synowiec, Ewa.
 22. Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 7 grudnia 1991996.Fiedor, Bogusław. Red.
 23. Ekonomiczne aspekty turystyki : zagadnienia wybrane / Anna Nowakowska ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.1982.Nowakowska, Anna (ekonomia).
 24. Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń / Andrzej Janowski.2014.Janowski, Andrzej (ekonomia).
 25. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce / pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej.2005.Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta. Red.
 26. Ekonomiczne aspekty wybranych zagadnień planowania przestrzennego i urządzania terenów wiejskich : opracowanie zbiorowe / pod red. Jerzego Suchty ; [oprac. Teresa Łaguna et al.].1984.Suchta, Jerzy (1931- ). Red.
 27. Ekonomiczne bodźce wdrażania wyników prac badawczych w przemyśle / Kazimierz Poznański.1980.Poznański, Kazimierz (1947- ).
 28. Ekonomiczne czynniki kształtujące międzynarodowy rynek dzieł sztuki / Maria Korzeniowska-Marciniak ; promotor Jerzy Schroeder.2000.Korzeniowska-Marciniak, Maria.
 29. Ekonomiczne czynniki kształtujące rynek samochodów osobowych w Polsce / Benedykt Kwissa ; promotor Zdzisław Krasiński.1976.Kwissa, Benedykt.
 30. Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu / Bronisław Stęplowski.1975.Stęplowski, Bronisław.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal