Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Ekonomiczne%20problemy%20ochrony%20%C5%9Brodowiska%20i%20rozwoju
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Ekonomiczno - finansowe problemy transformacji systemów gospodarczych : (materiały pokonferencyjne) : Katedra Ekonomii i Finansów / [red. Roma Łoś].2001.Łoś, Roma. Red.
 2. Ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju miast woj. poznańskiego w okresie Polski Ludowej (1946-1970) / Andrzej Czyżewski ; promotor Władysław Rusiński.1973.Czyżewski, Andrzej (1947- ).
 3. Ekonomiczno-ekologiczna ocena systemów przestrzennych / [oprac. red. Bożenna Eymontt].1996.Eymontt, Bożenna. Red.
 4. Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw / Karl Hedderwick ; [weryfikacja językowa z ang. przez Lecha Bednarskiego przy współpr. Małgorzaty Tul i Jarosława Kujawskiego].1992.Hedderwick, Karl.
 5. Ekonomiczno-finansowe aspekty ochrony i kształtowania środowiska / BORYS Grażyna.1988.Borys, Grażyna (1947- ).
 6. Ekonomiczno-finansowe instrumenty polityki rolnej w Polsce w latach 1990-1997 kształtujące sytuację społeczno-ekonomiczną ludności rolniczej / Eugeniusz Gorzelak.1998.Gorzelak, Eugeniusz (1921-2013).
 7. Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / pod red. Alicji Dziuby-Burczyk.2014.Dziuba-Burczyk, Alicja (1949- ). Red.
 8. Ekonomiczno-finansowe problemy transformacji systemów gospodarczych : (materiały pokonferencyjne) : Katedra Ekonomii i Finansów / [red. Roma Łoś].2001.Łoś, Roma. Red.
 9. Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania działalności badawczej uczelni / Michał Gmytrasiewicz, Marta Pastwa.1989.Gmytrasiewicz, Michał.
 10. Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego / [red. nauk. Emilia Denek, Jan Sobiech, Janusz Wierzbicki].1992.Denek, Emilia (1936- ). Red.
 11. Ekonomiczno-finansowy system funkcjonowania sfery procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw : (na podstawie badań nad wdrażaniem i wynikami reformy gospodarczej w 1982 r. i w I półroczu 1983) / Witold Walkowiak ; Instytut Finansów. Zakład Finanso1983Walkowiak, Witold.
 12. Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna.2004-2011.Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna (Warszawa).
 13. Ekonomiczno-medyczne problemy ochrony zdrowia / red. nauk. Henryk Kirschner.2008.Kirschner, Henryk (1929- ). Red.
 14. Ekonomiczno-organizacyjne aspekty rozwoju mleczarstwa w regionie podlaskim / Sławomir Ignatiuk.2002.Ignatiuk, Sławomir.
 15. Ekonomiczno-organizacyjne instrumenty doskonalenia gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie : materiały na X Krajową Konferencję Naukową z cyklu "Postęp Organizacyjno-Techniczny w Gospodarce Materiałowej" (23-24.X.1974 r.) / [oprac. red. Stan1974.Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Postęp Organizacyjno-Techniczny w Gospodarce Materiałowej" (10 ; 1974 ; Lublin).
 16. Ekonomiczno-organizacyjne podstawy rozszerzania usług produkcyjno-handlowych w regionalnych jednostkach obrotu środkami produkcji / Tadeusz Głód.1979.Głód, Tadeusz.
 17. Ekonomiczno-organizacyjne podstawy tworzenia i funkcjo -nowania spółek / PIEŚCIKOWSKI Zdzisław.1989.Pieścikowski, Zdzisław.
 18. Ekonomiczno-organizacyjne powiązania przemysłu z handlem zagranicznym / Wiesława Ziółkowska ; promotor Zygmunt Foltyński.1977.Ziółkowska, Wiesława (polityk).
 19. Ekonomiczno-organizacyjne problemy kształtowania jakości produkcji w gospodarce żywnościowej krajów RWPG : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AE we Wro1988.Talik, Zofia ( -2012). Red.
 20. Ekonomiczno-organizacyjne problemy restrukturyzacji służby zdrowia : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 23 listopada 1999 r. w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie / [red. Tadeusz Mendel, Witold Kapczyński].1999.Mendel, Tadeusz (1933-2019). Red.
 21. Ekonomiczno-organizacyjne problemy turystyki / [red. nauk. z. Czesław Bywalec].1989.Bywalec, Czesław. Red.
 22. Ekonomiczno-organizacyjne problemy wykorzystania surowców i materiałów : synteza wyników badań 5 grupy tematycznej problemu resortowego Urzędu Gospodarki Materiałowej p.t. "System zaopatrzenia, obrotu i wykorzystania materiałów w gospodarce nar1979.Jurasz, Franciszek ( -2004). Oprac.
 23. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych / Mirosław Wasilewski.2004.Wasilewski, Mirosław.
 24. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Danuty Stawasz ; [poszczególne rozdz. oprac. Danuta Stawasz et al.].2004.Stawasz, Danuta. Red.
 25. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce / Edward Majewski.2002.Majewski, Edward (1948- ).
 26. Ekonomiczno-prakseologiczna analiza transakcji jako podstawa analizy przedsiębiorstwa i systemu ekonomiki handlu zagranicznego / Wiktor Rux ; promotor Ludwik Jankowiak.1973.Rux, Wiktor.
 27. Ekonomiczno-prawne aspekty elektronicznych instrumentów płatniczych / Jacek Masiota ; promotor Jan Kufel.2002.Masiota, Jacek.
 28. Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania2006.Duczmal, Marian. Red.
 29. Ekonomiczno-produkcyjna ocena gospodarstw rolnych Dolnego Śląska / pod red. Krzysztofa R[adosława] Mazurskiego ; [w oprac. udział wzięli Krystyna Ciesielska et al.].1990.Mazurski, Krzysztof Radosław (1946-2016). Red.
 30. Ekonomiczność szkoleń pracowniczych : poradnik menedżera / Tadeusz Waściński, Katarzyna Kiedrowska.2002.Waściński, Tadeusz.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal