Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Gospodarka%20i%20finanse%20wobec%20wyzwa%C5%84%20wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9Bci
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Gospodarki Danii, Finlandii i Szwecji wobec globalnego kryzysu finansowego / Leszek Leśniewski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej.2018.Leśniewski, Leszek.
 2. Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych / redaktorzy nauk. Joanna Czech-Rogosz, Stanisław Swadźba.2011.Czech-Rogosz, Joanna. Red.
 3. Gospodarki nasycone informacją i wiedzą : podstawy ekonomiki sektora informacyjnego / Dariusz Tadeusz Dziuba ; Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski.2000.Dziuba, Dariusz (1958- ).
 4. Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / pod red. Stanisława Lisa.2013.Lis, Stanisław (1940- ). Red.
 5. Gospodarki postsocjalistyczne1991-1997.Instytut Finansów (Polska, Warszawa)
 6. Gospodarowanie aktywami ludzkimi firmy : od zarządzania kadrami do zarządzania zasobami pracowniczymi : skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Promocji / Krzysztof Nowakowski.2003.Nowakowski, Krzysztof (gospodarka).
 7. Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król.2019.Król, Małgorzata Beata.
 8. Gospodarowanie czynnikami produkcji / [aut.: Tadeusz Oleksyn et al. ; red. nauk. Czesław Skowronek].1989.Oleksyn, Tadeusz.
 9. Gospodarowanie czynnikiem ludzkim w warunkach dynamicznych przeobrażeń społeczno-gospodarczych w regionie szczecińskim / Zygmunt Silski.1978.Silski, Zygmunt.
 10. Gospodarowanie, ekonomia, wartości : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesor Bożeny Klimczak / pod red. Bożeny Borkowskiej.2012.Borkowska, Bożena. Red.
 11. Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości / pod red. Radosława Wiśniewskiego ; [aut. Artur Janowski et al.].cop. 2008.Wiśniewski, Radosław. Red.
 12. Gospodarowanie gruntami a lokalizacja inwestycji w gminie / Alina Źróbek-Różańska ; promotor Maria Trojanek.2010.Źróbek-Różańska, Alina.
 13. Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce : propozycje zmian : ekspertyza napisana na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 sierpnia 2009 / Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień.2009.Czyżewski, Andrzej (1947- ).
 14. Gospodarowanie gruntami w polskich miastach / Maciej W. Wierzchowski ; Instytut Rozwoju Miast.2011.Wierzchowski, Maciej.
 15. Gospodarowanie i przekształcanie własności nieruchomości / Marian Wolanin.1999.Wolanin, Marian.
 16. Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem / pod red. Barbary Kryk.2012.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 17. Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata Buchelt [et al.].2014.Buchelt-Nawara, Beata (1974- ).
 18. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... w kierunku poprawy efektywności pracy / Mariola Grzebyk, Agata Pierścieniak, Paulina Filip.2014.Grzebyk, Mariola.
 19. Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Wojciech Jarecki [et al.].2011.Jarecki, Wojciech.
 20. Gospodarowanie kapitałem ludzkim : (wybrane problemy) / [red. nauk. Urbaniak Bogusława, Piotr Bohdziewicz].2006.Urbaniak, Bogusława. Red.
 21. Gospodarowanie kapitałem ludzkim : wyzwania organizacyjne i prawne / pod redakcją Anny Rogozińskiej-Pawełczyk.2015.Rogozińska-Pawełczyk, Anna. Red.
 22. Gospodarowanie kapitałem ludzkim : zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień / Anna Lipka [et al.].2008.Lipka, Anna.
 23. Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Zdzisław Czajka ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania.2011.Czajka, Zdzisław.
 24. Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym : instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem / Anita Szyguła.2011.Szyguła, Anita.
 25. Gospodarowanie kapitałem w firmie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woźniak-Sobczak ; [poszczeg. rozdz. oprac. H. Buk, B. Woźniak-Sobczak, B. Izydorczyk].1996.Buk, Halina.
 26. Gospodarowanie kapitałem w firmie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woźniak-Sobczak ; [poszczeg. rozdz. oprac. H. Buk, B.Woźniak-Sobczak, B. Izydorczyk].1994.Buk, Halina.
 27. Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie / Magdalena Łyszkiewicz ; [recenzent Beata Zofia Filipak, Marta Sadowy].2016.Łyszkiewicz, Magdalena.
 28. Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie / red. nauk. Danuta Krzemińska.2008.Krzemińska, Danuta. Red.
 29. Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro-, mezo-, i mikroekonomiczne / red. nauk. Ewa Zeman-Miszewska.2012.Zeman-Miszewska, Ewa. Red.
 30. Gospodarowanie majątkiem trwałym produkcyjnym w wybranych branżach przemysłu spożywczego / Tadeusz Bujak.1991.Bujak, Tadeusz (1920-2004).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal