Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Innowacje%20w%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20przedsi%C4%99biorstw%20w
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Innowacyjna bankowość internetowa : bank Web 2.0 / Emil Ślązak, Elżbieta Guzek.2012.Ślązak, Emil.
 2. Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce / redakcja naukowa Jerzy W. Pietrewicz, Roman Sobiecki.2018.Pietrewicz, Jerzy W. Redaktor
 3. Innowacyjna Gospodarka, 2007-20132007. 
 4. Innowacyjna gospodarka na peryferiach? / Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych.2007.Grosse, Tomasz Grzegorz.
 5. Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region / pod red. Moniki Słupińskiej.2010.Słupińska, Monika. Red.
 6. Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elzbieta Trafiałek.2016.Trafiałek, Elżbieta (1951- ).
 7. Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju / red. nauk. Urszula Płowiec.2010.Płowiec, Urszula (1933-2011). Red.
 8. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia : [praca zbiorowa / pod red. Jacka Gulińskiego oraz Krzysztofa Zasiadłego ; aut. Aleksander Bąkowski et al.].2005.Bąkowski, Aleksander.
 9. Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów / Iwona Kowalczuk.2011.Kowalczuk, Iwona.
 10. Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej europie : monografia / red. nauk. Lidia Sobolak.2007.Sobolak, Lidia. Red.
 11. Innowacyjne formy pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Ryszard Walkowiak, Krzysztof Nyklewicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.2014.Organiściak-Krzykowska, Anna. Red.
 12. Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy : prognozy i perspektywy / Artur Kraus, Beata Kasprzyk, Roman Chorób.2011.Kraus, Artur.
 13. Innowacyjne instrumenty ubezpieczenia rolnictwa / Cezary Klimkowski.2007.Klimkowski, Cezary.
 14. Innowacyjne kontynenty : systemy innowacji jako instrumenty budowy stref innowacyjnego rozwoju na świecie / Jan Boguski.2016.Boguski, Jan (1966- ).
 15. Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych : monografia naukowa / pod red. Anny Gardockiej-Jałowiec.2012.Gardocka-Jałowiec, Anna. Red.
 16. Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiebiorstwie / red. nauk.: Jan Komorowski, Joanna Moczydłowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.2009.Moczydłowska, Joanna. Red.
 17. Innowacyjne modele biznesowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Piotra Płoszajskiego ; [aut. Anka Czabajska et al.].2004.Płoszajski, Piotr. Red.
 18. Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki / Małgorzata Brojak-Trzaskowska.2018.Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.
 19. Innowacyjne modele e-biznesu : aspekty instytucjonalne / Włodzimierz Szpringer.2012.Szpringer, Włodzimierz.
 20. Innowacyjne napoje i wody funkcjonalne zawierające kwasy fulwowe / Monika Swat ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Towaroznawstwa. Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej.2019.Swat, Monika.
 21. Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierające wzbogaconą skrobię / Hanna Śmigielska ; [recenzenci Władysław Kędzior, Zbigniew Krejpcio].2016.Śmigielska, Hanna.
 22. Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu / Władysław Janasz.1999.Janasz, Władysław (1940- ).
 23. Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego / red. nauk. Michał Trocki.2008.Trocki, Michał (1945- ). Red.
 24. Innowacyjne technologie w doskonaleniu kompetencji doradcy zawodowego / [zespół aut.: Hanna Bałos et al.] ; pod red.: Urszuli Kowalskiej, Tomasza Sułkowskiego.cop. 2007Bałos, Hanna.
 25. Innowacyjne usługi banku / red. nauk. Dorota Korenik ; aut.: Michał Kisiel [et al.].2006.Korenik, Dorota (1966- ). Red.
 26. Innowacyjne usługi banku / red. nauk. Dorota Korenik ; aut.: Michał Kisiel [et al.].2006.Korenik, Dorota (1966- ). Red.
 27. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie / Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski.2009.Polasik, Michał (ekonomia).
 28. Innowacyjne wrogie przejęcie : ten ma rację, kto ma akcje? / Aleksandra Kuźniar.2017.Kuźniar, Aleksandra.
 29. Innowacyjne zarządzanie organizacjami / pod red. Tadeusza Marka i Anny Szopy.2011.Marek, Tadeusz (1951- ). Red.
 30. Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie / [red. Jan Fazlagić, Marta Schmidt].2009.Schmidt, Marta. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal