Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Karnoprawna%20ochrona%20informacji
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Karol Adamiecki : jego praca i wkład do nauki organizacji i kierowania / Ryszard Paczuski ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy.1983.Paczuski, Ryszard (1929- ).
 2. Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania : (biografia i dokonania) / Alojzy Czech.2009.Czech, Alojzy (1948- ).
 3. Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa : (materiały na sesję naukową poświęconą uczczeniu pięćdziesiątej rocznicy śmierci profesora Karola Adamieckiego) / [red. Kazimierz Krzakiewicz] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji1983.Krzakiewicz, Kazimierz. Red.
 4. Karol Adamiecki - sylwetka organizatora / Alojzy Czech.1980.Czech, Alojzy (1948- ).
 5. Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce / [red. Anna Lebda-Wyborny].1986.Lebda-Wyborny, Anna. Red.
 6. Karol Estreicher (st.) twórca "Bibliografii polskiej" / Józef Korpała.1980.Korpała, Józef (1905-1989).
 7. Karol Marcinkowski 1800-1846 / REZLER Marek.1987.Rezler, Marek.
 8. Karol Marcinkowski : 1800-1846 / Witold Jakóbczyk.1966.Jakóbczyk, Witold (1909-1986).
 9. Karol Marks a współczesna myśl ekonomiczna : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 27 i 28 października 1983 r. / [zespół red. Aleksander1984.Łukaszuk, Aleksander. Red.
 10. KAROL Marks a współczesność : sesja naukowa z okazji setnej rocznicy śmierci Karola Marksa, maj 1983 / red. nauk. Stańczyk Romuald.1985.Stańczyk, Romuald. red. nauk.
 11. Karol Marks i Fryderyk Engels o materializmie historycznym1975.Marx, Karl (1818-1883).
 12. Karol Marks - Kapitał : współczesne interpretacje klasycznej ekonomii / Steve Shipside ; [przekł. Wacław Sadkowski].cop. 2012.Shipside, Steve.
 13. Karol Marks : krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu ; Trzy źródła i trzy części skladowe marksizmu / Włodzimierz Lenin ; [wstępem opatrzył Stanisław Rainko].1979.Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924).
 14. Karol Marks o przedkapitalistycznych stosunkach produkcji / Andrzej Małkiewicz.1989.Małkiewicz, Andrzej (1950- ).
 15. Karola Marksa teoria ekonomiczna : zarys / Jarosław Semkow.1983.Semkow, Jarosław.
 16. Karola Ogiera dziennik podróży do Polski 1635-19361950.Ogier, Charles (1595-1654).
 17. Karotkì sloŭnìk belaruska-pol'skì, pol'ska-belaruskì2007.Jasińska-Socha, Teresa.
 18. Karpacz i okolice : ilustrowany przewodnik z mapami2016.Papaj, Marcin (1982- ).
 19. Karpacz i okolice : ilustrowany przewodnik z planem miasta i mapami wycieczek : propozycje spacerów i wycieczek samochodowych z miasta / [tekst i opracowanie Marcin Papaj].2016.Papaj, Marcin (1982- ).
 20. Karpaty Polskie : przyroda, człowiek i jego działalność / pod red. Jadwigi Warszyńskiej ; [aut. Adamus Jerzy et al.] ; Uniwersytet Jagielloński.1995.Warszyńska, Jadwiga (1925-2011). Red.
 21. Karpaty Południowe2015.Roberts, James (1960-2002).
 22. Karriere.1994-1999. 
 23. Karriere und Management.2000-. 
 24. Karriereverläufe von Topmanagern in den USA, Frankreich und Deutschland - Elitenbildung und die Filterleistung von Hochschulsystem / Egon Franck, Christian Opitz ; Technische Universität Bergakademie. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.2001.Franck, Egon.
 25. Karta Dużej Rodziny: świadczenia rodzinne : wybrane problemy / Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Barbara Matysik, Bartłomiej Mazurkiewicz, Iwona Sierpowska.2015.Januszewska, Magdalena (ubezpieczenia społeczne).
 26. Karta mestoroždenij poleznyh iskopaemyh Polsi1984.Osika, Roman (1919-1986). Red.
 27. Karta Nauczyciela ; Ustawa o systemie oświaty : teksty, ewolucja, orzecznictwo / Krzysztof Dyszkiewicz, Bożena Piszczek, Piotr Piszczek.1994.Dyszkiewicz, Krzysztof.
 28. Karta Nauczyciela : (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.).1982. 
 29. Karta Nauczyciela : ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. znowelizowana 14 czerwca 1996 r. / [oprac. red. Radosław Krajewski].1996.Krajewski, Radosław (1973- ). Red.
 30. Karta Nauczyciela : ustawa z dnia 26.I.1982 r. : tekst ustawy Karta Nauczyciela opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 3, poz. 19 z 1982 r.1982. 
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal