Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Konkurencja%20regulacyjna%20w%20prawie%20sp%C3%B3%C5%82ek..%2C%20czyli%20prawo%2C%20kt%C3%B3re%20mo%C5%BCna%20wybra%C4%87
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Konkurencyjna gospodarka : innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju / Bronisława Kowalak.2006.Kowalak, Bronisława.
 2. Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej? : rekomendacje / Michał Boni [et al.].2014.Boni, Michał (1954- ).
 3. Konkurencyjna uczelnia - innowacyjni i otwarci liderzy biznesu : program wyborczy prof. Mariana Goryni kandydata na rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji 2008-2012 / [Marian Gorynia] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2008].Gorynia, Marian (1956- ).
 4. Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu / Magdalena Krzyżanowska.cop. 2015.Krzyżanowska-Celmer, Magdalena.
 5. Konkurencyjni przetrwają : o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy / Olaf Flak, Grzegorz Głód.2012.Flak, Olaf.
 6. Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie / Tomasz Dołęgowski ; Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH.2000.Dołęgowski, Tomasz.
 7. Konkurencyjność a rywalizacja : na przykładzie eksportu polskiego do Rosji w latach 1997-2000 / Paweł Glikman, Adam Lipowski ; [Instytut Nauk Ekonomicznych PAN].2005.Glikman, Paweł (1921-2008).
 8. Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Waldemar Glabiszewski.2005.Glabiszewski, Waldemar.
 9. Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / Mirosław Wójciak.2002.Wójciak, Mirosław.
 10. Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej / Ewa Szymanik ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.2004.Szymanik, Ewa.
 11. Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych / Jakub Górka.2009.Górka, Jakub Henryk.
 12. Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni / Wojciech Dziemianowicz.2008.Dziemianowicz, Wojciech (1970- ).
 13. Konkurencyjność gospodarki narodowej a konkurencyjność towarów w handlu zagranicznym : teoria i praktyka / Anna Rytko ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publ2015.Rytko, Anna.
 14. Konkurencyjność gospodarki Polski / pod red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elżbiety Rogalskiej.2008.Balcerzak, Adam P. Red.
 15. Konkurencyjność gospodarki Polski : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Piaseckiego.2005.Piasecki, Ryszard (ekonomia). Red.
 16. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji : materiały konferencyjne. Cz. 1 / kom. red. Jan Bossak, Wojciech Bieńkowski, Jan Kruszewski ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytu2000.Bossak, Jan. Red.
 17. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji : materiały konferencyjne. Cz. 2 / kom. red. Jan Bossak, Wojciech Bieńkowski, Jan Kruszewski ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytu2000.Bossak, Jan. Red.
 18. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. T. 1 / [pod red. Jana Bossaka, Wojciecha Bieńkowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej SGH].[2000].Bieńkowski, Wojciech. Red.
 19. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. T. 2 / [pod red. Jana Bossaka, Wojciecha Bieńkowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej SGH].[2000].Bieńkowski, Wojciech. Red.
 20. Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji / red. nauk. Józef Staszewski ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.2004.Staszewski, Józef ( -2010). Red.
 21. Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji : skrót referatów na konferencję organizowaną w Warszawie w dniu 30 maja 2003 roku / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.2003.Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Warszawa).
 22. Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej / pod red. Henryka Podedwornego, Jerzego Grabowieckiego, Henryka Wnorowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Zakład Międzynarodowych Stosunk2000.Podedworny, Henryk (1927-2015). Red.
 23. Konkurencyjność gospodarki polskiej : stan i perspektywy / Witold Jakóbik.2001.Jakóbik, Witold.
 24. Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janiny Harasim.2009.Harasim, Janina. Red.
 25. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie / [red. nauk. t. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski].2011.Kwiatkowski, Eugeniusz (1947- ). Red.
 26. Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia / red. Eulalia Skawińska.2007.Skawińska, Eulalia (1943- ). Red.
 27. Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski.2007.Stankiewicz, Janina (organizacja i zarządzanie). Red.
 28. Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku : (rynek klientów indywidualnych i gospodarczych) / Dorota Korenik.2002.Korenik, Dorota (1966- ).
 29. Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Bernat ; Koło Naukowe Ekonomii AS, Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.2005.Bernat, Tomasz. Red.
 30. Konkurencyjność i perspektywy1998.Skawińska, Eulalia (1943- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal