Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Kraje%20rozwijaj%C4%85ce%20si%C4%99%20na%20pocz%C4%85tku%20XXI%20wieku
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Krajobraz ekologiczny : materiały z II Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ochrony Środowiska WSP w Bydgoszczy, Sucha koło Klonowa, 28-30 listopada 1991 r. / red. Józef Banaszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.1993.Banaszak, Józef (1947- ). Red.
 2. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej / Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer ; [CBM Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu].2010.Raszeja, Elżbieta.
 3. Krajobraz - jego wartość i funkcje w turystyce edukacyjno-kulturowej2007.Przychodzeń, Zygmunt Józef (1940- ). Red.
 4. Krajobraz małych miast i wsi : problemy ochrony i kształtowania / pod red. Jadwigi Marlewskiej ; Stowarzyszenie "Pax". Ośrodek Konsultacyjny dla Radnych.1987.Marlewska, Jadwiga. Red.
 5. Krajobraz po transformacji : środowisko międzynarodowe Polski lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod red. Romana Kuźniara ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych.1992.Kuźniar, Roman (1953- ). Red.
 6. Krajobrazy Polski lokalnej / red. Stalski Michał, Szlązak Zdzisław.1988.Stalski, Michał (1923-2006). red.
 7. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie : praca zbiorowa / red. Janusz Łach, Anna Zaręba ; Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski.2012.Łach, Janusz Stanisław. Red.
 8. Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Artur Nowak-Far, współpraca Arkadiusz Michoński ; Instytut Spraw Publicznych.2004.Nowak-Far, Artur.
 9. Krajowa Konferencja Delegatów PZPR 16-18 marca 1984 r. : podstawowe dokumenty i materiały.1984. 
 10. Krajowa konferencja naukowa: Innowacje i ich ocena techniczno-ekonomiczna w przemyśle, Warszawa, 4 listopada 1999 / org. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna [et al.].1999.Krajowa Konferencja Naukowa "Innowacje i ich ocena techniczno-ekonomiczna w przemyśle" ( 1999 ; Warszawa).
 11. Krajowa Konferencja Naukowa Wiedza - Informacja - Marketing : "Zastosowanie matod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych" : "Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego p2006.Buchacz, Andrzej. Red.
 12. Krajowa Konferencja Naukowa Wiedza - Informacja - Marketing : "Zastosowanie matod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych" : "Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego p2006.Buchacz, Andrzej. Red.
 13. Krajowa Konferencja Naukowa Wiedza - Informacja - Marketing : "Zastosowanie matod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych" : "Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego p2006.Buchacz, Andrzej. Red.
 14. Krajowa konferencja naukowo-techniczna n.t.: "Jakość produkcji a gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie" / Ośrodek Postępu Technicznego NOT. Społeczne Centrum Jakości [et al].1984.Ośrodek Postępu Technicznego NOT. Społeczne Centrum Jakości.
 15. Krajowa konferencja naukowo-techniczna pt. "Dodatki do żywności w przemyśle spożywczym", Kołobrzeg, 13-14.06.2000 : (zbiór referatów) / organizatorzy Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Polskie Towarzystwo Tec[2000].Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Dodatki do Żywności w Przemyśle Spożywczym" (2000 ; Kołobrzeg).
 16. Krajowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 21978.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny (1975-1980). Krajowa Konferencja (2 ; 1978 ; Warszawa).
 17. Krajowa Konferencja Usprawnienień i Wynalazczości : Warszawa, wrzesień 1949 : referaty, dyskusja, rezolucja.1950.Krajowa Konferencja Usprawnienień i Wynalazczości (1949 ; Warszawa).
 18. Krajowa kursokonferencja naukowa na temat: Organizacyjne i ergonomiczne uwarunkowania skuteczności działań w zakresie profilaktyki wypadkowej, Częstochowa, 12 września 1983 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. K1983.Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Lądowej na prawach Wydziału.
 19. Krajowa Kursokonferencja Naukowa na temat : "Organizacyjne i ergonomiczne uwarunkowanie bezpieczeństwa pracy w zakładzie".1979. 
 20. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Adam A. Ambroziak.2009.Ambroziak, Adam A.
 21. Krajowa Rada Narodowa / pod. red. Andrzeja Burdy ; [aut. Andrzej Ajnenkiel et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa.1976.Ajnenkiel, Andrzej (1931-2015).
 22. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa : zagadnienia konstrukcji prawnej / Adam Jedliński.2001.Jedliński, Adam (1954-2017).
 23. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 : regiony, miasta, obszary wiejskie : projekt.2009. 
 24. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw = (National Regional Development Strategy 2020 versus socio-economic voivodships' development strategies) / pod red. Jacka Szlachty i Jacka Wo2011.Szlachta, Jacek (1950- ). Red.
 25. Krajowe budżety i zamknięcia rachunkowe / Adam Krzyżanowski.1913Krzyżanowski, Adam (1873-1963).
 26. Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej / Halina Buk.2014.Buk, Halina.
 27. Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania koniunktury giełdowej w Polsce w latach 1991-2010 / Monika Andrzejczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Finansów Międzynarodowych.2015.Andrzejczak, Monika.
 28. Krajowe i sektorowe czynniki różnicujące kondycję finansową przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej / Julia Koralun-Bereźnicka.2010.Koralun-Bereźnicka, Julia.
 29. Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF / Michał Koralewski.2009.Koralewski, Michał (prawo).
 30. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe : interpretacja przepisów, przykłady rozliczeń, ewidencja / Teresa Martyniuk.1994.Martyniuk, Teresa (1948- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal