Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20wykorzystania%20wynik%C3%B3w%20bada%C5%84%20ankietowych%20do%20kszta%C5%82towania%20element%C3%B3w%20marketingu-mix%20us%C5%82ug%20towarzysz%C4%85cych%20w%20turystyce%20na%20przyk%C5%82adzie%20kina%20Pictureville%20w%20Bradford%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Mocarstwo : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992 / Krzysztof Michałek.1995.Michałek, Krzysztof (1955-2009).
 2. Moda a społeczeństwo konsumpcyjne : społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań konsumenckich / Aleksandra Perchla-Włosik.2019.Perchla-Włosik, Aleksandra.
 3. Moda i modele : analiza trendów oraz modelowanie biznesowe w przedsiębiorstwie / Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Monika Tomczyk.copyright 2018.Tomczyk, Monika (ekonomia). Autor
 4. Moda i technika włókiennicza w Europie od XVI do XVIII wieku / Irena Turnau ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej.1984.Turnau, Irena (1925-2008).
 5. Model a praktyka reformy gospodarczej : referaty na ogólnopolską konferencję naukową, Lublin, listopad 1983 / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, Politechnika Lubelska.1983.Politechnika Lubelska.
 6. Model assisted survey sampling / Carl-Erik Särndal, Bengt Swensson, Jan Wretman.© 1992.Särndal, Carl-Erik (1937- ).
 7. Model automatyzacji niektórych funkcji ośrodka INTE / Roman Faber ; Mieczysław Muraszkiewicz, Zbigniew Nowicki.1978.Faber, Roman.
 8. Model awansu naukowego w Polsce : zapis wystąpień oraz części debaty, które odbyły się podczas konferencji w Krakowie w dniach 17-18 marca 2006 r. : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Ziejki ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskic2006.Ziejka, Franciszek (1940- ). Red.
 9. Model badań ruchu turystycznego : studium metodologiczne / Andrzej Matczak.1992.Matczak, Andrzej (1950- ).
 10. Model badania opłacalności inwestycji rzeczowych w warunkach ryzyka i niepewności / Joanna Szczepańska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.cop. 2016.Szczepańska, Joanna (nauki ekonomiczne).
 11. Model badania skuteczności promocji nauki / praca pod red. Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego.2012.Goliński, Marek (ergonomia). Red.
 12. Model bilansowy branży przemysłowej / Tadeusz Pietrzkiewicz, Centrum Obliczeniowe Polskiej Akademii Nauk.1968.Pietrzkiewicz, Tadeusz.
 13. Model biznesowy spółdzielni a model biznesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej : różnice, odrębność czynników sukcesu / Izabela Konieczna.2015.Konieczna, Izabela.
 14. Model biznesowy Ty / Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur ; [tł. z ang. Bartosz Sałbut].2013.Clark, Tim (1956- ).
 15. Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości / Jan Michalak, Bogusława Bek-Gaik, Mariusz Karwowski ; Katedra Rachunkowości. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Łódzki.copyright 2018.Michalak, Jan (ekonomista).
 16. Model biznesu : nowe myślenie strategiczne / Małgorzata Duczkowska-Piasecka (red.), Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Katarzyna Duczkowska-Małysz.2013.Duczkowska-Piasecka, Małgorzata.
 17. Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego / Adam R. Szromek.2019.Szromek, Adam R.
 18. Model biznesu sieci przedsiębiorstw : budowa, identyfikacja, ocena / Marian Oliński.copyright 2019.Oliński, Marian.
 19. Model biznesu w sprawozdaniu finansowym : ograniczenia informacyjne / Mariusz Karwowski.2018.Karwowski, Mariusz.
 20. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Małgorzata Duczkowska-Piasecka.2012.Duczkowska-Piasecka, Małgorzata. Red.
 21. Model building for decision analysis / Patrick Rivett.cop. 1980.Rivett, Patrick.
 22. Model building in mathematical programming / H. P. Williams.copyright 1978.Williams, H. P. (1943- ).
 23. Model building in mathematical programming / H. Paul Williams.cop. 2013.Williams, H. P. (1943- ).
 24. Model continuing education recognition system in li- brary and information science / STONE Elizabeth ; współaut. Sheahan Eileen, Harig Katherine J.1979.STONE Elizabeth.
 25. Model contracts for technology : commercialization projects / Center for Emerging Technology Enterprises.[ca 1994]Warszawskie Centrum Nowych Technologii.
 26. Model cyfrowej reprezentacji papieru wartościowego i jego skutki dla rynku kapitałowego / Mariusz Grajek ; promotor Wojciech Cellary.2004.Grajek, Mariusz.
 27. Model design and simulation ; Random shocks in a simple growth model / STONE Richard.1986.Stone, Richard (1913-1991).
 28. Model DNA firmy / Leszek Czarnecki.2015.Czarnecki, Leszek (1962- ).
 29. Model doboru technik notowań na polskim rynku papierów wartościowych : (rozprawa doktorska) / Janusz Zawiła-Niedźwiedzki.1996.Zawiła-Niedźwiecki, Janusz.
 30. Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych / Krzysztof Waliszewski.2016.Waliszewski, Krzysztof.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal