Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Prognozowanie%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20firm%C4%85
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Prognozuj kto kliknie, kupi, skłamie lub umrze : wprowadzenie do analityki predykcyjnej / Eric Siegel ; przekład Konrad Pawłowski.2018.Siegel, Eric.
 2. Prognozy a nauka / SICIŃSKI Andrzej.1969.Siciński, Andrzej (1924-2006).
 3. Prognozy a planowanie regionalne / Ryszard Grabowiecki.1976.Grabowiecki, Ryszard (1925- ).
 4. Prognozy amerykańskie do roku 2000 : (rozwój miast, budownictwo mieszkaniowe, transport, materiały budowlane, źródła energii, wykorzystanie odpadów, źródła wody) / oprac. Karel Dusek ; tł. Krzysztof Gutorski.1976.Dusek, Karel. Oprac.
 5. PROGNOZY badań nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju i działalność Komitetu Przestrzennego Zagospoda- rowania Kraju PAN.1968. 
 6. Prognozy demograficzne : (wybrane zagadnienia) / Wanda Czarkowska ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie.1974.Czarkowska, Wanda.
 7. Prognozy ekonomiczne efektów aplikacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004-2006 / Janusz Zaleski.2003.Zaleski, Janusz (administracja publiczna).
 8. Prognozy i modele rozwoju układów osadniczych : na przykładzie aglomeracji staropolskiej / Jan Maciej Chmielewski ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1982.Chmielewski, Jan Maciej.
 9. Prognozy i statystyczna analiza wielowymiarowa / zespół redakcyjny Zdzisław Hellwig, Lech Warężak.dr. 1983.Hellwig, Zdzisław (1925-2013). Redaktor
 10. Prognozy i uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce / Jan Kluczyński ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.1991.Kluczyński, Jan (1936-1999).
 11. Prognozy ostrzegawcze / Urszula Siedlecka.1993.Siedlecka, Urszula (1941-2004).
 12. Prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych Polski do 2000 roku / Teodor Kulawczuk.1998.Kulawczuk, Teodor.
 13. Prognozy popytu na kuchenki gazowe i elektryczne : studium monograficzne / Eugeniusz Michalski ; [współudział: Marek Prymon, Tadeusz Przybysz] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna.1973.Michalski, Eugeniusz.
 14. Prognozy popytu na pracę w Polsce2004. 
 15. Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski : (na tle dotychczasowych procesów urbanizacyjnych) / Stanisław Heřman, Piotr Eberhardt.1973.Heřman, Stanisław (1921?-2013).
 16. Prognozy rozwoju gospodarczego krajów kapitalistycznych do 2000 r. / oprac. Marian Paszyński.1982.Paszyński, Marian.
 17. PROGNOZY rozwoju systemow osadniczych (analiza) : fizjografia i zasoby mieszkaniowe.1982. 
 18. Prognozy rozwoju systemów osadniczych : modele struktur przestrzennych / [red. Danuta Lachowiecka] ; Moskiewski Instytut Architektury, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1983.Lachowiecka, Danuta. Red.
 19. Prognozy rozwoju systemów osadniczych : osadnictwo miejskie i wiejskie / [red. Danuta Lachowiecka] ; Moskiewski Instytut Architektury, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1983.Lachowiecka, Danuta. Red.
 20. Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje / pod red. Teresy Kupczyk ; Politechnika Wrocławska - Centrum Kształcenia Ustawicznego.2005.Kupczyk, Teresa. Red.
 21. Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku : syntetyczne wyniki i wnioski : raport IX / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki ; oprac. Artur Gajdos, Przemysław Włodarczyk ; [aut. Eugeniusz Kwiatkowski et al.].2014.Kwiatkowski, Eugeniusz (1947- ). Red.
 22. Program 500+ : jak mądrze zainwestować dodatkowy kapitał rodzinny / Maciej Rogala.cop. 2016.Rogala, Maciej.
 23. Program Administrator do obsługi przychodów z wynajmu / KACZMARCZYK Jolanta ; współaut. Czernecki Jacek.1998.Kaczmarczyk, Jolanta.
 24. Program aktywacji obszarów wiejskich / Andrzej Hałasiewicz z zespołem JKP [Jednostki Koordynacji Programu] ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).2000.Hałasiewicz, Andrzej (1956- ).
 25. Program aktywizacji obszarów wiejskich / [aut.: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Jednostka Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich].2005.Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Jednostka Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
 26. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Województwo Małopolskie 2000-2005 : raport podsumowujący / [zespół red.: Katarzyna Fabiańczyk-Kościołek et al.].2005.Fabiańczyk-Kościołek, Katarzyna. Red.
 27. Program and abstracts - IFCS 2002cop. 2002.IFCS 2002 (8 ; 2002 ; Kraków).
 28. Program antyinflacyjny Jugosławii i jego realizacja na początku lat osiemdziesiątych / oprac. Stefan Komar.1985.Komar, Stefan.
 29. Program antyinflacyjny, program oszczędnościowy / "Rzeczpospolita".1983. 
 30. Program badań / Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa.1963.Piechotka, Maria (1920- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal