Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Przeciwdzia%C5%82anie%20dyskryminacji%20w%20zatrudnieniu
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Przeciwdziałanie bezrobociu : (praca zbiorowa) / [red. Anna Radwańska] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.1991.Radwańska, Anna. Red.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu : jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji / Jarosław Marciniak.[2004].Marciniak, Jarosław.
 3. Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia / Jerzy Kowalczyk.2012.Kowalczyk, Jerzy (1932- ).
 4. Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy / Jarosław Marciniak.2008.Marciniak, Jarosław.
 5. Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / redakcja naukowa Zdzisław Kubot, Sebastian Kowalski ; autorzy Jarosław Błaszczak, Michał Błaszczyszyn, Sebastian Kowalski, Zdzisław Kubot, Barbara Serafinowska, Rafał Skarul, Edyta Smolarczyk.2018.Kubot, Zdzisław (1948- ). Redaktor Autor
 6. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak.2008.Michalak, Arkadiusz (1978- ).
 7. Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości / redaktor Wiesław Pływaczewski ; autorzy Wiesław Pływaczewski, Elżbieta Zębek, Denis Solodov, Piotr Zabuski, Sylwia Łazarewicz, Monika Kotowska, Joanna Narodowska, Ilia Solodov, Michał Mariański2018.Zębek, Elżbieta. Autor
 8. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym : ujednolicony tekst ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.1995. 
 9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu : nowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, przedsiębiorców i stowarzyszeń - komentarz i instrukcje : wzorcowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz2011.Mroczkowski, Rafał.
 10. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik.2004.Wójcik, Jerzy Wojciech.
 11. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce / Michał Kaczmarski.2016.Kaczmarski, Michał.
 12. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : praktyczny przewodnik / redakcja Wojciech Kapica ; Michał Ćwiakowski [i 10 pozostałych].2019.Ćwiakowski, Michał. Autor
 13. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach - aspekty prawne / Sławomir Niemierka, Bernard Smykla.2001.Niemierka, Sławomir.
 14. Przeciwdziałanie skutkom społecznym restrukturyzacji gospodarki : wyzwania dla województwa śląskiego / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.2001.Główny Instytut Górnictwa.
 15. Przeciwieństwa interesów klasowych w 1789 r. / Karol Kautsky.cop. 1911Kautsky, Karl (1854-1938).
 16. Przeciwko "Drang nach Osten" : polityka Polski i ZSRR w sprawie niemieckiej w latach 1950-1955 / Eugeniusz Basiński ; Instytut Krajów Socjalistycznych PAN.1986.Basiński, Euzebiusz (1914-1996).
 17. Przeciwutleniacze w żywności : aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Grajka ; aut.: Wanda Baer-Dubowska [et al.]2007.Grajek, Włodzimierz (1946- ). Red.
 18. Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości / Anna Gliszczyńska-Świgło.2010.Gliszczyńska-Świgło, Anna.
 19. Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów roślinnych / Maria Małecka.1996.Małecka, Maria.
 20. Przed 13 grudnia / Biuro Prasowe Rządu ; [red.Elżbieta Konecka].1982.Konecka, Elżbieta. Red.
 21. Przed egzaminem z języka niemieckiego / LISOWSKA Ewa.1991.Lisowska, Ewa.
 22. Przed trzynastym grudnia1982.Konecka, Elżbieta. Red.
 23. Przedakcesyjny program SAPARD : dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich / Barbara Wieliczko.2002.Wieliczko, Barbara.
 24. Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne / Grażyna Goliszewska-Jażdżyk ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych.2007.Goliszewska-Jażdżyk, Grażyna.
 25. Przedawnienie podatków i opłat lokalnych / Marcin Adamek.2010.Adamek, Marcin.
 26. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy / Dariusz Duda.2007.Duda, Dariusz.
 27. Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym / Jacek Zrałek.2005.Zrałek, Jacek.
 28. Przedkontraktowe porozumienia : umowa o negocjacje i list intencyjny : studium prawnoporównawcze / Agnieszka A. Machnicka.cop. 2007.Machnicka, Agnieszka.
 29. Przedłożenie Rządowe Zamknięcie Rachunków Państwowych za Rok ...1928-[1951].Polska. Ministerstwo Skarbu (1918-1939).
 30. Przedmarksowska myśl polityczna / Grzegorz Leopold Seidler.1985.Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal