Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Przej%C4%99cia%20i%20fuzje
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Przejdź na wyższy poziom : tajemnica sukcesu liderów / Scott Eblin ; [przeł. Małgorzata Kalbarczyk].2010.Eblin, Scott (1964- ).
 2. "Przejdziemy zwycięsko etap planu sześcioletnego" : (przemówienie sejmowe wygłoszone w dniu 19.VII.1950 r.) / Franciszek Blinowski.1951.Blinowski, Franciszek.
 3. Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm 2005 / Robert Machała.cop. 2005.Machała, Robert.
 4. Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm 2007 / Robert Machała.2007.Machała, Robert.
 5. Przejęcia : strategie i procedury / Denzil Rankine, Peter Howson ; tł. Tomasz Pietrzak.2008.Rankine, Denzil.
 6. Przejęcie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spółki publicznej / Rafał Rzeszotarski.2018.Rzeszotarski, Rafał.
 7. Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej : studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze / Mariusz Muszyński.2003.Muszyński, Mariusz (1965- ).
 8. Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie : zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe / Saulius Lukas Kaleda.2003.Kaleda, Saulius Lukas.
 9. Przejęcie przeds. handl.[1932].Waschko, Stanisław (1895-1984). Red.
 10. Przejmowanie gospodarstw rodzinnych przez młodych rolników i ich wpływ na rozwój produkcji żywności : (studium na przykładzie Pomorza i Kujaw) / Piotr Jaworowski.1993.Jaworowski, Piotr (1931- ).
 11. Przejmowanie i odbudowa przemysłu dolnośląskiego 1945-1949 / Stanisław Jankowski.1982.Jankowski, Stanisław (1936- ).
 12. Przejmowanie mienia Skarbu Państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Mirosława Kozłowska-Burdziak.2007.Kozłowska, Mirosława (ekonomia).
 13. Przejmowanie mieszkań zakładowych w gminach wiejskich : studium przypadku / Alistair C. Blunt [et al.].1997.Blunt, Alistair C.
 14. Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości : fuzje przedsiębiorstw : aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne / Krzysztof Czerkas.2018.Czerkas, Krzysztof.
 15. Przejrzystość polityki pieniężnej / Violetta Kałuzińska.2013.Kałuzińska, Violetta.
 16. Przejrzystość polityki pieniężnej wybranych banków centralnych / Violetta Kałuzińska ; promotor Wiesława Przybylska-Kapuścińska.2012.Kałuzińska, Violetta.
 17. Przejrzystość w biznesie : szczerość, zaufanie, jasne zasady / Warren Bennis, Daniel Goleman, James O'Toole ; przeł. Magda Witkowska.cop. 2009.Bennis, Warren G. (1925-2014).
 18. Przejście z Pracy na Emeryturę ... = Transition from Work into Retirement / Główny Urząd Statystyczny [Departamet Statystyki Społecznej].2007-.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 19. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę : obowiązki pracowników, sytuacja prawna pracowników, orzecznictwo Sądu Najwyższego / Ryszard Bessaraba.1999.Bessaraba, Ryszard.
 20. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Izabela Twardowska-Mędrek.2011.Twardowska-Mędrek, Izabela.
 21. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Łukasz Pisarczyk.2013.Pisarczyk, Łukasz.
 22. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Łukasz Pisarczyk ; [Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warszawski].2002.Pisarczyk, Łukasz.
 23. Przekaz i papiery wartościowe : wybór dzieł profesora Adama Szpunara w stulecie urodzin / red. nauk. Wojciech J. Katner.2013.Szpunar, Adam (1913-2002).
 24. Przekaz informacji w turystyce / Marian Głowacki ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.2003.Głowacki, Marian (1942- ).
 25. Przekazywanie nieruchomości pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej / Walenty Ramus.1973.Ramus, Walenty ( -2000).
 26. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie : aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne / Jerzy Pieńkos.1993.Pieńkos, Jerzy (1932-2003).
 27. Przekład tekstów nieliterackich : na przykładzie języka angielskiego / Halina Dzierżanowska.1990.Dzierżanowska, Halina.
 28. Przekłady Aktów Prawnych, Biuletyn1999-2003.Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz.
 29. Przekłady Aktów Prawnych : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.1999-2003.Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz.
 30. Przekłady IHW Z. 1(1956)-1955-1958.Instytut Handlu i Żywienia Zbiorowego (Warszawa). Działowy Ośrodek Dokumentacji Naukowo-Technicznej.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal