Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Przemoc%20na%20oceanach%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Przemówienia 1981-1982 / Wojciech Jaruzelski.1983.Jaruzelski, Wojciech (1923-2014).
 2. Przemówienia 1984 / Wojciech Jaruzelski.1985.Jaruzelski, Wojciech (1923-2014).
 3. Przemówienia 1985 / Wojciech Jaruzelski.1986.Jaruzelski, Wojciech (1923-2014).
 4. Przemówienia 1986 / Wojciech Jaruzelski.1987.Jaruzelski, Wojciech (1923-2014).
 5. Przemówienia 1988 / Wojciech Jaruzelski.1989.Jaruzelski, Wojciech (1923-2014).
 6. Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009 / [red. nauk. Roman Niestrój, Piotr Hadrian].cop. 2010.Niestrój, Roman. Red.
 7. Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego : 1998 rok : wybór / [wybór i oprac. red. Jacek Kluczkowski].1999.Kwaśniewski, Aleksander (1954- ).
 8. Przemówienia wygłoszone na przedwyborczych zebraniach wyborców Stalinowskiego Okręgu Wyborczego w Moskwie : 11 grudnia 1937 i 9 lutego 1946 r. / J. Stalin.1952.Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953).
 9. Przemówienie b. Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec, Hansa-Dietricha Genschera z okazji przyznania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 29 września 2011 roku2011.Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań).
 10. Przemówienie byłego ministra spraw zagranicznych Niemiec Hansa-Dietricha Genschera z okazji przyznania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu : wykład inauguracyjny / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2011.Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań).
 11. Przemówienie Ministra Reform Rolnych Witolda Staniewicza na 14 posiedzeniu Sejmu w dn. 1 czerwca 1928 r. / Witold Staniewicz.1928.Staniewicz, Witold (1887-1966).
 12. Przemówienie Ministra Skarbu K. Dąbrowskiego : wygłoszone na plenarnym posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego R.P. w dniu 3 lutego 1950 roku z okazji przedłożenia preliminarza budżetowego na rok 1950.1950.Dąbrowski, Konstanty (1906-1975).
 13. Przemówienie na dziewiętnastym Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego1952.Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953).
 14. Przemówienie na Krajowym Zjeździe Spółdzielczości Produkcyjnej wygłoszone dnia 22 lutego 1953 r. / Bolesław Bierut.1953.Bierut, Bolesław (1892-1956).
 15. Przemówienie na XIX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego : wygłoszone 14 października 1952 r. / Józef Stalin.1952.Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953).
 16. Przemówienie W. I. Lenina na III zjeździe komsomołu "Zadania związków młodzieży" / Lubimow S.P.1951.Lûbimov, Sergej Petrovič.
 17. Przemyśl2006.Konopska, Beata. Red.
 18. Przemysł 4.0 : na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? / zespół badawczy w składzie Krzysztof Bondyra, Bartosz Zagierski ; Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Regionalne.2019.Bondyra, Krzysztof.
 19. Przemysł budowlany Polski Odrodzonej 1919-1929.[1929].Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Przemysł chemiczny1980.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 21. Przemysł Chemiczny : miesięcznik poświęcony sprawom polskiego przemysłu chemicznego, wydawany staraniem Instytutu Badań Naukowych i Technicznych Metan we Lwowie.1920-1939, 1945-.Instytut Badań Naukowych i Technicznych "Metan" (Lwów).
 22. Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1815-1918 / Stanisław Bonawentura Książkiewicz.1995.Książkiewicz, Stanisław Bonawentura.
 23. Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1918-1980 : (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1980) / Andrzej Zimowski.1995.Zimowski, Andrzej.
 24. Przemysł Chemiczny w Świecie : biuletyn informacyjny / Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.1976-2006.Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.
 25. Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939) : studium historyczno-gospodarcze / Józef Popkiewicz, Franciszek Ryszka ; Instytut Śląski w Opolu.1959.Popkiewicz, Józef (1920-1998).
 26. Przemysł ciężki rejencji katowickiej w gospodarce Trzeciej Rzeszy : (1939-1945) / Alfred Sulik.1984.Sulik, Alfred (1931- ).
 27. Przemysł cukrowniczy a ubezpieczenie od wypadków / Jan Iwasiewicz.1930.Iwasiewicz, Jan.
 28. Przemysł cukrowniczy i jego rola w ekonomice Polski Ludowej : (1945-1960) / Stanisław Wykrętowicz ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych.1967.Wykrętowicz, Stanisław (1926- ).
 29. Przemysł cukrowniczy w Królestwie Polskim 1870-1914 / Jan Godlewski.2009.Godlewski, Jan.
 30. Przemysł cukrowniczy w Polsce / Stanisław Kremer.1925.Kremer, Stanisław.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal