Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Przyczynek%20do%20bada%C5%84%20efekt%C3%B3w%20zewn%C4%99trznych%20na%20rynku%20turystycznych
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych / red. nauk. Walentyna Ignatczyk.2006.Ignatczyk, Walentyna. Red.
 2. Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach 1939-1945 / Czesław Łuczak, Zdzisław Piaszyk, Czesław Wasiek.1949.Łuczak, Czesław (1922-2002).
 3. Przyczynki do historii kwestii polskiej : (rękopisy z lat 1863-1864) / Karol Marks ; [tł. Zygmunt Bogucki].1986.Marx, Karl (1818-1883).
 4. Przyczynki do nauki o zarządzaniu / [red. z. Jerzy Kortan].1979.Kortan, Jerzy (1924-1998).
 5. Przyczynki do statystycznego wnioskowania w warunkach występowania błędów nielosowych1996.Wywiał, Janusz. Red.
 6. Przyczynowość w badaniach socjologicznych / Jakub Karpiński.1985.Karpiński, Jakub (1940-2003).
 7. Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej / Marta Wajda-Lichy.2007.Wajda-Lichy, Marta.
 8. Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie / Jadwiga Wyzińska-Ludian.1996.Wyzińska-Ludian, Jadwiga.
 9. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce : sposoby jego przezwyciężenia oraz pożądane kierunki prorozwojowej polityki gospodarczej w Polsce : raport : opracowanie zbiorowe / pod red. Jerzego Hor2011.Konwersatorium "O lepszą Polskę".
 10. Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych : materiały z konferencji Rady Naukowej PTE w dniu 18 czerwca 1998 r. / [red. nauk. Jan Lipiński].1998.Lipiński, Jan (1918-2016). Red.
 11. Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału / Hanna Żywiecka.2002.Żywiecka, Hanna.
 12. Przyczyny i skutki kryzysów finansowych we współczesnym świecie / pod red. Tadeusza Truskolaskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania.2009.Truskolaski, Tadeusz (1958- ). Red.
 13. Przyczyny i skutki prania pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik.2001.Wójcik, Jerzy Wojciech.
 14. Przyczyny i skutki uprzemysłowienia produkcji zwierzęcej w Polsce / SEREMAK-BULGE Jadwiga.1985.Seremak-Bulge, Jadwiga (1947-2017).
 15. Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce / Agnieszka Szulc.2013.Szulc, Agnieszka (ekonomia).
 16. Przyczyny naruszeń prawa / W. N. Kudriawcew ; tł. Leo Hochberg ; red. odpow. wyd. polskiego Adam Krukowski.1978.Kudrâvcev, Vladimir Nikolaevič (1923-2007).
 17. Przyczyny niedoboru kadr z wyższym wykształceniem w gminach (miastach i gminach) województwa poznańskie- go i możliwości poprawy sytuacji w tym zakresie / JANKU Zbigniew.1988.Janku, Zbigniew.
 18. Przyczyny pożarów obiektów a wielkość i możliwości ograniczania ryzyk ubezpieczeniowych / Paweł Janik ; promotor Jerzy Handschke.2000.Janik, Paweł.
 19. Przyczyny rozbieżności pomiędzy danemi statystyki polskiej i obcej w zakresie handlu zagranicznego / oprac. Samuel Guterman.1934.Guterman, Samuel. Oprac.
 20. Przyczyny rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku / Magdalena Pioruńska.2010.Pioruńska, Magdalena.
 21. Przyczyny rozwodów : wyniki badania ankietowego przyczyn rozkładu małżeństw, przeprowadzonego w listopadzie 1967 r. / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.1968.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 22. Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000 / Stanisław Sudoł.2001.Sudoł, Stanisław (1928- ).
 23. Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990-1998 : (wyniki badania empirycznego) : opracowanie zbiorowe / pod kier. nauk. Stanisława Sudoła i Marka Matuszaka ; [aut. Włodzimierz2002.Sudoł, Stanisław (1928- ). Red.
 24. Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie: pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara Kieniewicz, Urszula Lorenowicz.2003.Kieniewicz, Barbara.
 25. Przyczyny wysokiej umieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym w Polsce : badania ankietowe 1987-1989 / Wojciech Hanke, Irena Szadkowska-Stańczyk, Ewa Tabeau.1992.Hanke, Wojciech.
 26. Przyczyny zmian cen żywności w Polsce : wybrane zagadnienia / Magdalena Daniluk.2005.Daniluk, Magdalena.
 27. Przydatność informacyjna rachunku kosztów w spółdzielniach usługowych / Krystyna Łosińska ; promotor Zdzisław Kołaczyk.1989.Łosińska, Krystyna.
 28. Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce / Maciej Frendzel.2011.Frendzel, Maciej.
 29. Przydatność matematycznych modeli powiązania procesu inwestycyjnego i produkcyjnego do planowania rozwoju gospodarki socjalistycznej / Witold Jurek ; promotor Zbigniew Czerwiński.1980.Jurek, Witold.
 30. Przydatność neoklasycznej teorii ekonomii do badań rozwoju Trzeciego Świata / Aleksander Sulejewicz ; Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się.1981.Sulejewicz, Aleksander.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal