Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Spo%C5%82eczna%20odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20przedsi%C4%99biorstw%20produkcyjnych
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Spoistość małej grupy społecznej : (próba analizy metodologicznej) / OLBRYCHT Jan.1987.Olbrycht, Jan.
 2. Spoiwa gipsowe w budownictwie / Sławomir Chłądzyński.2008.Chłądzyński, Sławomir.
 3. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa : dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 1999 roku / [red. Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych].1999.Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999).
 4. Spójność czy konkurencyjność : dylemat polityki Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosława Klamut.2008.Klamut, Mirosława (1944- ). Red.
 5. Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna / Agnieszka Wałęga.2015.Wałęga, Agnieszka (ekonomia).
 6. Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej / Leszek Jerzy Jasiński.2012.Jasiński, Leszek Jerzy (1952- ).
 7. Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej / Leszek Jerzy Jasiński.2005.Jasiński, Leszek Jerzy (1952- ).
 8. Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych : na przykładzie województwa podlaskiego / Kazimierz Niewiadomski.2005.Niewiadomski, Kazimierz (ekonomia).
 9. Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej / Małgorzata Dziembała.2013.Dziembała, Małgorzata.
 10. Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy2010.Jóźwik, Bartosz. Red.
 11. Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. T. 1, Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy / Red.: Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społe2010.Jóźwik, Bartosz. Red.
 12. Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. T. 2, Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce / Red.: Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarz�2010.Jóźwik, Bartosz. Red.
 13. Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym / Adam Jabłoński.2015.Jabłoński, Adam Stefan.
 14. Spójność modelu biznesu : koncepcja i pomiar / Tadeusz Falencikowski.2013.Falencikowski, Tadeusz.
 15. Spójność modelu biznesu : koncepcja i pomiar / Tadeusz Falencikowski.2019.Falencikowski, Tadeusz.
 16. Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy / pod red. Zbigniewa Przygodzkiego i Marcina Feltynowskiego.2013.Przygodzki, Zbigniew. Red.
 17. Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; aut. rozdz. Dariusz Biskup [et al.].2008.Pisz, Zdzisław (1946- ). Red.
 18. Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska.2008.Pancer-Cybulska, Ewa. Red.
 19. Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska.2006.Klamut, Mirosława (1944- ). Red.
 20. Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska.2009.Wrzeszcz-Kamińska, Grażyna. Red.
 21. Spójność społeczna : stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych / Stanisława Golinowska, Ewa Kocot.2013.Golinowska, Stanisława.
 22. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski / [red. nauk. z. Michał Gabriel Woźniak].2011.Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Red.
 23. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak.2008.Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Red.
 24. Spójność społeczno-ekonomiczna : implikacje regionalne : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Głąbickiej ; Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu.2004.Głąbicka-Auleytner, Katarzyna. Red.
 25. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego = (Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area) / pod red. Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała, Iwony Pielesiak.2012.Bartosiewicz, Bartosz. Red.
 26. Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej / Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła.2011.Kaczmarek, Tomasz (1962- ).
 27. Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Szostak.2010.Klamut, Mirosława (1944- ). Red.
 28. Spojrzenia na przedsiębiorczość społeczną / [oprac. Zofia Orłowska, Tomasz Schimanek ; aut. Mariusz Denisiuk et al.].cop. 2007.Orlowska, Zofia. Oprac.
 29. Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce : w kontekście wskazań soborowych / oprac. Podsiad Antoni, Szafrańska Amelia.1986.Podsiad Antoni. oprac.
 30. Spojrzenie na metodę : studia z metodologii badań socjologicznych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Domańskiego [i in.].1999.Domański, Henryk (1952- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal