Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Stanowienie%20i%20stosowanie%20prawa%20podatkowego%20w%20Polsce
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD / Anna Grabska, Michał Moszyński, Piotr Pysz.2014.Grabska, Anna (zarządzanie).
 2. Stanowiska europejskich związków zawodowych wobec swobodnego przepływu osób / Dorota Poprzęcki.1999.Poprzęcki, Dorota.
 3. Stanowiska kierownicze w administracji państwowej : zagadnienia prawne / Teresa Górzyńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa.1985.Górzyńska, Teresa (1942-2013).
 4. Stanowiska stron w rokowaniach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w kwestiach dotyczących rolnictwa / Roman Lusawa ; Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Poświętne" w Płońsku.2000.Lusawa, Roman.
 5. Stanowisko junkrów w publicznym życiu Prus / Jan Zdzitowiecki.1948.Zdzitowiecki, Jan (1898-1975).
 6. Stanowisko ministra w PRL : zagadnienia prawno-konsty- tucyjne / KONARSKI Marek.1986.Konarski, Marek.
 7. Stanowisko negocjacyjne Polski wobec projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 7 Programu Ramowego UE oraz 7 Programu EURATOM : materiał informacyjny / Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.2005.Polska. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 8. Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia / red. naukowa Marek Czajkowski, Erhard Cziomer.2003.Czajkowski, Marek (nauki polityczne). Red.
 9. Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Krzysztof Prokop.2005.Prokop, Krzysztof (1975- ).
 10. Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach / Michał Brzeziński.2007.Brzeziński, Michał.
 11. Stany w USA : instytucje - praktyka - doktryna / LANGER Tomasz.1988.Langer, Tomasz (1939- ).
 12. Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski : polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919 / Jacek Ryszard Wędrowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.1980.Wędrowski, Jacek Ryszard.
 13. Stany Zjednoczone A. P. : finanse, żegluga, produkcja węgla, nafty, bawełny i tytoniu w roku 1926 : sprawozdanie S. Gruszki konsula generalnego Rzplitej w Nowym Jorku, uzupełnione sprawozdaniem konsula Rzplitej w Pittsburgu A. Ocetkiewicza (produkc1927Gruszka, Sylwester (1883-1956).
 14. Stany Zjednoczone a współczesne procesy i koncepcje integracji europejskiej / Jerzy Jaskiernia ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.1992.Jaskiernia, Jerzy (1950- ).
 15. Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada w piśmiennictwie polskim 1945-1985 : bibliografia druków zwartych / ZYSMAN Ewa.1986.Zysman, Ewa.
 16. Stany Zjednoczone : część wschodnia ; aktualny przewodnik zawierający 144 ilustracji oraz 24 map / aut. : Scheunemann Jurgen et al.1996.Scheunemann, Jürgen. współaut.
 17. Stany Zjednoczone - Europa Zachodnia : doktryny i polityka / Stefan Hatys ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.1986.Hatys, Stefan.
 18. Stany Zjednoczone - Europa Zachodnia, Polska / Longin Pastusiak.1987.Pastusiak, Longin (1935- ).
 19. Stany Zjednoczone - Europejska Wspólnota Gospodarcza - Japonia1988.Bossak, Jan.
 20. Stany Zjednoczone, EWG, Japonia : współpraca i rywalizacja / Jan Bossak, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Mieczysław Tomala.1988.Bossak, Jan.
 21. Stany Zjednoczone i Europa : stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004 / Paulina Matera, Rafał Matera.cop. 2007.Matera, Paulina (1974- ).
 22. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w światowych stosunkach mocarstwowych / Michał Dobroczyński.1992.Dobroczyński, Michał (1931-2006).
 23. Stany Zjednoczone / Leszek Baraniecki.1980.Baraniecki, Leszek (1926- ).
 24. Stany Zjednoczone : obrona hegemonii w XXI wieku / red. Kazimierz A. Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania.2009.Kłosiński, Kazimierz Albin (1940- ). Red.
 25. Stany Zjednoczone : społeczeństwo i władza / Wiktor Osiatyński.1975.Osiatyński, Wiktor (1945-2017).
 26. Stany Zjednoczone wobec konferencji europejskiej : (studium Rady Atlantyckiej , 23 listopada 1972) / [pod red.Mirosławy Czajkowskiej].1973.Czajkowska, Mirosława. Red.
 27. Star Office 5.1/5.2 PL : od A do Z / Paweł Kaczor.2000.Wrotek, Witold.
 28. Stara i nowa demokracja / Wacław Bielecki.1946.Bielecki, Wacław.
 29. Stara - nowa Europa czyli Unia Europejska, jej instytucje, prawo i problemy w krótkiej rozmowie z czytelnikiem / Jerzy Andrzej Wojciechowski.2006.Wojciechowski, Jerzy Andrzej (1953-2016).
 30. Starachowice2006.Konopska, Beata. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal