Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Stosowanie%20narz%C4%99dzi%20oceny%20racjonalno%C5%9Bci%20finansowej%20projekt%C3%B3w%20w%20procesie%20analizy%20przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87%20badawczo-rozwojowych%20w%20Polsce
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej / Krzysztof Kułak.2015.Kułak, Krzysztof.
 2. Stosunek do pracy : postawy wobec pracy / Wiesław Jędrzycki ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Filozofii i Socjologii.1986.Jędrzycki, Wiesław (1929-2000).
 3. Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi : przemiany kulturowej hierarchii wartości : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej.1974.Kopczyńska-Jaworska, Bronisława (1924-2016). Red.
 4. Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939 / Mieczysław Sobczak.1998.Sobczak, Mieczysław.
 5. Stosunek pracowników do pracy, na przykładzie konkretnych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem struktury wynagrodzenia i odpowiedzialności : materiał opracowany na posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Poznańskim / Henr1984.Januszek, Henryk.
 6. Stosunek pracy / Jan Herbert.1996.Herbert, Jan.
 7. Stosunek pracy / Leszek Mitrus.cop. 2005.Mitrus, Leszek.
 8. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę1989.Bieniek, Gerard (1941-2011).
 9. Stosunek pracy pracownika samorządowego. Cz. 1 / Bolesław M. Ćwiertniak, Maria Taniewska-Peszko.1991.Ćwiertniak, Bolesław M.
 10. Stosunek pracy pracownika samorządowego. Cz. 2 / Bolesław M. Ćwiertniak, Maria Taniewska-Peszko.1991.Ćwiertniak, Bolesław M.
 11. Stosunek pracy pracowników samorządowych / Andrzej Jabłoński.cop. 2012.Jabłoński, Andrzej (prawo).
 12. Stosunek pracy : zagadnienia prawne nawiązania, zmiany, ustania i treści / Włodzimierz Piotrowski.1977.Piotrowski, Włodzimierz (1931?-2014).
 13. Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik.2012.Miąsik, Dawid.
 14. Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego / Tadeusz Zieliński.1977.Zieliński, Tadeusz (1926-2003).
 15. Stosunek prawnopodatkowy : obowiązek i zobowiązanie podatkowe / Adam Nita.1999.Nita, Adam (prawnik).
 16. Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą / Katarzyna Machalica-Drozdek.2015.Machalica-Drozdek, Katarzyna Anna.
 17. Stosunek wzajemny : porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe / Tadeusz Wasilewski.2004.Wasilewski, Tadeusz (1950- ).
 18. Stosunek wzajemny : porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe / Tadeusz Wasilewski.2009.Wasilewski, Tadeusz (1950- ).
 19. Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej w świetle przepisów kodeksu handlowego i kodeksu spółek handlowych : (studium materialnoprawne) / Leopold Moskwa.2000.Moskwa, Leopold.
 20. Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku / GOLDBERG Jakub.1960.Goldberg, Jakub (1924- ).
 21. Stosunki dyplomatyczne Polski 1944-1981 r. : informator. T. 2, Europa - państwa kapitalistyczne. Cz. 1 / [oprac. Jan Patryas, Henryk Szczepaniak ; przy współpr. Walentego Daszkiewicza et al. ; pod kierownictwem Sylwestra Kaczkowskiego] ; Ministerst1986.Patryas, Jan ( -1981). Oprac.
 22. Stosunki dyplomatyczne Polski 1944-1981 r. : informator. T. 2, Europa - państwa kapitalistyczne. Cz. 2 / [oprac. Jan Patryas, Henryk Szczepaniak ; przy współpr. Walentego Daszkiewicza, Wandy Górnickiej-Pawelczyk ; pod kierownictwem Sylwestra Kaczk1986.Patryas, Jan ( -1981). Oprac.
 23. Stosunki ekonomiczne między Wschodem a Zachodem / [zesp. red. Czesława Szczepańska, Anna Rosłan, Elżbieta Radziejowska] ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.1973.Szczepańska, Czesława. Red.
 24. Stosunki ekonomiczne Stanów Zjednoczonych z krajami rozwijającymi się / Paweł Samecki.1992.Samecki, Paweł (1958- ).
 25. Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej = Economic relations in the EU enlarged / pod red. Jarosława Kundery.2007.Kundera, Jarosław (1951- ). Red.
 26. Stosunki ekonomiczne w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym / Klemens Piotrowski.1981.Piotrowski, Klemens (1934-1987).
 27. Stosunki etnograficzno-kulturalne na Litwie / M. Römer.1906Römer, Michał (1880-1945).
 28. Stosunki finansowe Wschód - Zachód / Kazimierz Zabielski.1978.Zabielski, Kazimierz (1932- ).
 29. Stosunki finansowe Wschód-Zachód / Kazimierz Zabielski.1978.Zabielski, Kazimierz (1932- ).
 30. Stosunki gminne w Królestwie Polskiem i właściwy kierunek ich rozwoju / Juljan Łapicki.1881.ŁAPICKI Juljan.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal