Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Systemy%20e-commerce
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Elżbieta Kurzępa.2009.Kurzępa, Elżbieta.
 2. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej2004.Agrobiznes 2004 (2004 ; Wrocław).
 3. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej2004.Agrobiznes 2004 (2004 ; Wrocław).
 4. Sytuacja Bezrobotnych Zamieszkujących Tereny Wiejskie Województwa Wielkopolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.[ca 2004].Województwo Wielkopolskie (Polska). Wojewódzki Urząd Pracy (Poznań).
 5. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 1985 r. / [Maria Daszyńska et al.].1987.Daszyńska, Maria.
 6. Sytuacja Bytowa Ludzi Starszych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny.1985-.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 7. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi / [przygot. Maria Daszyńska].1987.Daszyńska, Maria. Oprac.
 8. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi w latach 1986 i 1990 / Główny Urząd Statystyczny.1990.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 9. Sytuacja Demograficzna Polski do ... R. : tworzenie i rozpad rodzin = Demographic Situation in Poland up to ... : families creation and dissolution / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.2019-.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.
 10. Sytuacja Demograficzna Polski do ... R. : urodzenia i dzietność = Demographic Situation in Poland up to ... : births and fertility / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.2018-.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.
 11. Sytuacja Demograficzna Polski i Założenia Polityki Ludnościowej w POlsce 2004, wyd. 20061975-.Polska. Rządowa Komisja Ludnościowa.
 12. Sytuacja Demograficzna Polski : raport ... / Rządowa Komisja Ludnościowa.1975-.Polska. Rządowa Komisja Ludnościowa.
 13. Sytuacja demograficzna Sankt Petersburga, Kaliningradu i Gdańska2008. 
 14. Sytuacja demograficzna w europejskich krajach socjalistycznych / Władysław Kondrat ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.1989.Kondrat, Władysław.
 15. Sytuacja demograficzna w Rosji / Leszek Szerepka ; Ośrodek Studiów Wschodnich.2006.Szerepka, Leszek.
 16. Sytuacja Demograficzna Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ... R. / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.1999-2000.Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska). Urząd Statystyczny.
 17. Sytuacja demograficzna województwa poznańskiego w latach powojennych i perspektywy jej rozwoju do roku 1980 / Stanisław Waszak ; Rada Naukowo-Ekonomiczna przy Prezydium WRN w Poznaniu.1961.Waszak, Stanisław.
 18. Sytuacja dochodowa ludności w 1984 r / MIKOŁAJCZYK Zbigniew J.1985.Mikołajczyk, Zbigniew Jan.
 19. Sytuacja dochodowa ludności w 1985 r / MIKOŁAJCZYK Zbigniew.1986.Mikołajczyk, Zbigniew Jan.
 20. Sytuacja dochodowa ludności w latach 1980-1983 / MIKOŁAJCZYK Zbigniew J.1984.Mikołajczyk, Zbigniew Jan.
 21. Sytuacja dochodowa ludności w latach 1981-1982 / MIKOŁAJCZYK Zbigniew J.1984.Mikołajczyk, Zbigniew Jan.
 22. Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych : wstępne wyniki badań : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Józwiaka ; aut.: Tomasz Czekaj [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś2005.Józwiak, Wojciech (1938- ). Red.
 23. Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Józwiaka ; aut.: Konrad Ł. Czapiewski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rol2007.Czapiewski, Konrad.
 24. Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce / Paweł Ulman.2011.Ulman, Paweł.
 25. Sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorstw i ich możliwości rozwojowe w przededniu integracji Polski z Unią Europejską : referaty na konferencję / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Polskie Towarzystwo Ekono2000.Polska. Urząd Rady Ministrów. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej.
 26. Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej : praca zespołowa / pod kier. Józefa Stanisława Zegara ; zespół: Barbara Chmielewska [et al.].2009.Zegar, Józef Stanisław (1940- ). Red.
 27. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w 1983 r. / [aut. analizy Grażyna Pasznik, Wojciech Połeć, Urszula Wojciechowska].1984.Pasznik, Grażyna.
 28. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w 1985 r. / Urszula Wojciechowska, Grażyna Pasznik, Andrzej Szeworski.1987.Wojciechowska-Szczegielniak, Urszula ( -2001).
 29. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w 1986 r. / Urszula Wojciechowska, Grażyna Pasznik, Józef Sobota.1988.Wojciechowska-Szczegielniak, Urszula ( -2001).
 30. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w 1984 roku na tle wyników 1982-1983 / Urszula Wojciechowska.1986.Wojciechowska-Szczegielniak, Urszula ( -2001).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal