Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  W%C5%82asno%C5%9B%C4%87%20jako%20filar%20systemu%20ekonomicznego%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej : podsumowanie projektu / [oprac. zespół w składzie Katarzyna Krysik et al.].2008.Krysik, Katarzyna.
 2. Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej : raport z ewaluacji projektu / [oprac. Jolanta Borek et al.].2008.Borek, Jolanta. Oprac.
 3. Wczasowiska w Polsce Ludowej / [zespół aut. pod naczelną red. Bolesława Kani].1952.Kania, Bolesław (turystyka). Red.
 4. Wczasy aktywne - Polska 2000 : konferencja naukowo-metodyczna, Warszawa, 11 grudnia 1999 r. : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Tadeusza Łobożewicza.2000.Łobożewicz, Tadeusz (1935-2002). Red.
 5. Wczasy FWP - na tle ogólnych zasad organizacji wypoczynku / Romuald Okrasa ; Resortowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Kadr Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.1980.Okrasa, Romuald.
 6. Wczasy pracownicze : poradnik / Dobrosław Żuk.1975.Żuk, Dobrosław.
 7. Wczasy pracownicze : system organizacyjny / Romuald Okrasa.1979.Okrasa, Romuald.
 8. Wczasy pracownicze w wybranych krajach socjalistycznych / Ryszard Walicki.1979.Walicki, Ryszard.
 9. Wczasy w polityce społecznej zakładów pracy / Ryszard Walicki.1988.Walicki, Ryszard.
 10. Wczasy w Polsce Ludowej : wskazówki dla referentów wczasów w Okręgach, Oddziałach, Radach i Kołach Zakładowych Związków Zawodowych / Fundusz Wczasów Pracowniczych.1950.Fundusz Wczasów Pracowniczych.
 11. Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym : zakłady opieki zdrowotnej / Małgorzata Stawicka.2010.Stawicka, Małgorzata.
 12. Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach : poradnik pracownika i pracodawcy / Dariusz Noszczak.2009.Noszczak, Dariusz.
 13. Wcześniejsze emerytury twoich pracowników / Katarzyna Kołodziej, Magdalena Drogowska, Joanna Stachura.2001.Kołodziej, Katarzyna (prawo).
 14. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bonikowie w powiecie kościańskim : wyniki badań z lat 1951-1953 / Zofia Hołowińska.1956.Hołowińska, Zofia.
 15. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Daleszynie (st. 2) w pow. gostyńskim / Zofia Hilczerówna.1960.Hilczer-Kurnatowska, Zofia (1932-2013).
 16. Wczoraj i dziś Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu : 1924-2000 : u progu nowego tysiąclecia / Zdzisław Kościański.2000.Kościański, Zdzisław.
 17. Wczorajsi : Foch, Joffre, Poincare [...] / Bolesław Koskowski.1934Koskowski, Bolesław (1870-1938).
 18. Wdrażanie analitycznego systemu kwalifikowania pracy na stanowiskach nierobotniczych oraz jego efekty / Zbigniew Studniarek.1988Studniarek, Zbigniew.
 19. Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie / Jacek Zgutczyński.2016.Zgutczyński, Jacek.
 20. Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce / pod red. Witolda Sartoriusa ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy.2005].Sartorius, Witold. Red.
 21. Wdrażanie i auditowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000 / Andrzej Pacana, Dorota Stadnicka.2006.Pacana, Andrzej.
 22. Wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 : praca zbiorowa / pod red. Adama Tabora, Marka Rączki i Agnieszki Pieczonki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Szko2003.Pieczonka, Agnieszka (1976- ). Red.
 23. Wdrażanie innowacji do praktyki : praca zbiorowa. Cz. 1 / [ red. Władysław Strykowski ; poszczeg. rozdz. oprac. Lech Burzyński et al.] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu.1980.Strykowski, Władysław. Red.
 24. Wdrażanie innowacji do praktyki : praca zbiorowa. Cz. 2 / [ red. Władysław Strykowski ; poszczeg. rozdz. oprac. Teresa Czywil-Oliwa et al.] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu.1980.Czywil-Oliwa, Teresa.
 25. Wdrażanie innowacji technologicznych / Marek Brzeziński.2015.Brzeziński, Marek (1949- ).
 26. Wdrażanie innowacji w małych przedsiębiorstwach / red. nauk. Wiesław Kowalczewski, Bolesław Rafał Kuc ; [aut. Agnieszka Bitkowska et al.].2014.Kowalczewski, Wiesław (1933-2016). Red.
 27. Wdrażanie kodów towarowo-materiałowych : materiały szkoleniowe / Wiktor Gorczycki ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Krakowie.1980.Gorczycki, Wiktor.
 28. Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / Jan Bereza, Bartłomiej Biga, Monika Chomątowska, Michał Kudłacz, Stanisław Mazur (red.), Michał Możdżeń, Agnieszka Pacut[2015].Bereza, Jan (organizacje pozarządowe).
 29. Wdrażanie nowoczesności w zarządzaniu przemysłem okrętowym / Franciszek Thomas ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.1983.Thomas Franciszek.
 30. Wdrażanie nowoczesności : wybrane zagadnienia polityki i praktyki innowacyjnej / Tadeusz Chęciński.1978.Chęciński, Tadeusz (1911-1984).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal