Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wp%C5%82yw%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw%20na%20poziom%20rozwoju%20regionalnego
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej2002.Rogoziński, Kazimierz. Red.
 2. Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych / Elwira Marszałkowska-Krześ.2004.Marszałkowska-Krześ, Elwira (1962- ).
 3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Luiza Klimkiewicz.2011.Klimkiewicz, Luiza.
 4. Wpłaty (obciążenia) przedsiębiorstw państwowych na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej / Zygmunt Zdyb ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego.1983.Zdyb, Zygmunt.
 5. Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy / Joanna Kosmaczewska ; Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystki i Zarządzania w Poznaniu.2007.Kosmaczewska, Joanna.
 6. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. zespół pod kier. Macieja Grabowskiego, w składzie Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.].2003.Grabowski, Maciej (1959- ).
 7. Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce / Joanna Talewicz-Kwiatkowska.2013.Talewicz-Kwiatkowska, Joanna.
 8. Wpływ aktywności informacyjnej podmiotów na funkcjonowanie rynków / red. nauk. Stefan Forlicz.2005.Forlicz, Stefan (1950- ). Red.
 9. Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych / Piotr Wybieralski ; promotor Tomasz Rynarzewski.2008.Wybieralski, Piotr.
 10. Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie / redakcja naukowa Grzegorz Gołembski.2011.Gołembski, Grzegorz (1947- ). Red.
 11. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 / Jacek P. Rosa.2004.Rosa, Jacek Piotr (1965- ).
 12. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej / Łukasz Ambroziak ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.2013.Ambroziak, Łukasz.
 13. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / red. nauk. Eliza Frejtag-Mika ; aut. Eliza Frejtag-Mika [et al.].2009.Frejtag-Mika, Eliza. Red.
 14. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1990-2002 / Agnieszka Szczepkowska-Flis ; promotor Ryszard Barczyk.2004.Szczepkowska-Flis, Agnieszka.
 15. Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemyśle : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego Pomorza Zachodniego) / Zdzisław Łaski ; Instytut Zachodnio-Pomorski.1962.Łaski, Zdzisław (1931-1993).
 16. Wpływ cech fizykochemicznych wody na jakość roztwarzanych produktów spożywczych w proszku / Ewa Rajkiewicz ; promotor Stefan Smoczyński.2008.Rajkiewicz, Ewa.
 17. Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy : badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003 / Tomasz Daras, Maria Jerzak.2005.Daras, Tomasz.
 18. Wpływ cen na strukturę konsumpcji w warunkach kryzysu gospodarczego / Dorota Barteczek, Janusz Dzikowski, Józefa Kramer.1983.Barteczek, Dorota.
 19. Wpływ cen transportu na wytwarzanie, dystrybucję i ceny towarów / Jan Burnewicz.1983.Burnewicz, Jan (1947- ).
 20. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na relacje gospodarcze i finansowe z zagranicą : wnioski dla Polski / Dorota Wyżnikiewicz.2007.Wyżnikiewicz, Dorota.
 21. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą / red. nauk. i koordyn. Ewa Kaliszuk, Krzysztof Marczewski.cop. 2009.Marczewski, Krzysztof. Red.
 22. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / [aut. Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki].2003.Burnewicz, Jan (1947- ).
 23. Wpływ członkostwa w World Trade Organization na handel zagraniczny Chin2014.Majchrowska, Elżbieta.
 24. Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin : implikacje dla gospodarki światowej / Elżbieta Majchrowska.2014.Majchrowska, Elżbieta.
 25. Wpływ czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy : materiały na konferencję naukową. Cz. 1 / [red. nauk. materiałów Józef Lis] ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Ekonomiki Produkcji.1975.Lis, Józef (ekonomia). Red.
 26. Wpływ czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy : materiały na konferencję naukową. Cz. 2 / [red. nauk. materiałów Józef Lis] ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Ekonomiki Produkcji.1975.Lis, Józef (ekonomia). Red.
 27. Wpływ czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy : materiały na konferencję naukową. Cz. 3 / [red. nauk. Józef Lis] ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Ekonomiki Produkcji.1975.Lis, Józef (ekonomia). Red.
 28. Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji : ujęcie ilościowe / Sebastian Majewski.2012.Majewski, Sebastian.
 29. Wpływ czynników demograficzno-społecznych na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych / Jan Więcek, Zofia Zarzycka.1988.Więcek, Jan.
 30. Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław Wąsik, Stanisław Wydymus, Aleksander Zeliaś.1978.Wąsik, Bogusław.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal