Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20analizy%20ekonomicznej%20przedsi%C4%99biorstwa
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wspieraj swój mózg - odmładzaj się : sekrety młodego wyglądu, samopoczucia i sposobu myślenia na każdy dzień / Daniel G. Amen ; przeł. Jolanta Kubiak.2013.Amen, Daniel G.
 2. Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. T. 1, Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Marka Piałuchy ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.2004.Piałucha, Marek. Red.
 3. Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. T. 2, Specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami / pod red. Marka Piałuchy ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.2004.Piałucha, Marek. Red.
 4. Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską : V program ramowy badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej w latach 1998-2002 na przykładzie II programu horyzontalnego: Promocja innowacji i popieranie udziału małych i średnic2002.Jankiewicz, Joanna.
 5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych / Maria Fic, Klaus Wenzel.2000.Fic, Maria.
 6. Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki / Rafał Drozdowski [et al.].2010.Drozdowski, Rafał.
 7. Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu / red. nauk. Marian Stefański ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie].2009.Stefański, Marian. Red.
 8. Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Marek Piałucha, Beata Siuta.2001.Piałucha, Marek.
 9. Wspieranie procesu decyzyjnego w gospodarce : modele ekonometryczne ze zmiennymi i losowymi parametrami ja- ko narzędzie symulacji i analizy / DZIECHCIARZ Józef ; współaut. Strahl Danuta.1995.Dziechciarz, Józef.
 10. Wspieranie produktywności pracowników wiedzy : rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja / Agnieszka Wojtczuk-Turek.cop. 2016.Wojtczuk-Turek, Agnieszka.
 11. Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu / Ada Domańska.2019.Domańska, Ada.
 12. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego : diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów / Przemysław Zbierowski, Ulyana Dzyuma-Zaremba, Ruslan Harasym.cop. 2016.Zbierowski, Przemysław.
 13. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz [et al.].2001.Dziemianowicz, Wojciech (1970- ).
 14. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz [i in.].2000.Dziemianowicz, Wojciech (1970- ).
 15. Wspieranie przez państwo przedsiębiorstw a ich restrukturyzacja : (zarys problematyki) / Adam Lipowski ; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Zakład Polityki Gospodarczej.1999.Lipowski, Adam (1939- ).
 16. Wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i zagranicą [!] : doświadczenia i wyzwania / [red. Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka ; aut. Ronald Botham et al. ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa, Konrad Adenauer Stiftung].2008.Dzierżanowski, Maciej. Red.
 17. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej / Sławomir Jankiewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2004.Jankiewicz, Sławomir.
 18. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Warmii i Mazur / Marian Oliński.2009.Oliński, Marian.
 19. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszy pożyczkowych / [aut. Marek Ulman].2002.Ulman, Marek.
 20. Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim2006.Otto, Jacek (1957- ). Red.
 21. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich : narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym / Jerzy Cieślik, Izabela Koładkiewicz ; (współpr.cop. 2014.Cieślik, Jerzy.
 22. Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Tadeusz Leczykiewicz.2013.Leczykiewicz, Tadeusz (1950- ). Red.
 23. Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny.1999.Wojtyna, Andrzej. Red.
 24. Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów / Tomasz Dorożyński ; Uniwersytet Łódzki.2018.Dorożyński, Tomasz.
 25. Wspieranie zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na Wspólnym Rynku Europejskim : materiały z 2. międzynarodowej konferencji Modułu Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii, Koszalin, 19 kwietnia 2007 / pod red. Urszuli Marchl2007.Międzynarodowa Konferencja Modułu Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii (2 ; 2007 ; Koszalin).
 26. Wspinaczka po profesurę : przewodnik satelitarny po karierze akademickiej : od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów / Gianfranco Gambarelli ; tł. Zbigniew Łucki.2011.Gambarelli, Gianfranco.
 27. Współczesna algebra stosowana / G. Birkhoff, T.C. Bartee ; [tł. M. Szymańska].1983.Birkhoff, Garrett (1911- ).
 28. Współczesna Ameryka : mity i rzeczywistość / Sławomir Grzegorz Kozłowski.2001.Kozłowski, Sławomir Grzegorz (1944- ).
 29. Współczesna amerykańska myśl polityczna / Roman Tokarczyk ; Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu..1981.Tokarczyk, Roman Andrzej (1942- ).
 30. Współczesna analiza finansowa / Bronisław Micherda [et al.] ; pod red. Bronisława Micherdy.2004.Micherda, Bronisław (1945-2016). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal