Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wycena%20rzeczowych%20aktyw%C3%B3w%20trwa%C5%82ych%20wed%C5%82ug%20krajowych
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wychodząc od nie : negocjacje dla twardzieli takich jak ty / Jim Camp ; [tł. z ang. Marta Czub].2008.Camp, Richaurd R. (1951- ).
 2. Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki1924Szawleski, Mieczysław (1888-1942).
 3. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939 : studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej / Edward Kołodziej.1982.Kołodziej, Edward (1940- ).
 4. Wychodztwo i osadnictwo. Cz. 1 / R. Dmowski.1900Dmowski, Roman (1864-1939).
 5. Wychodźtwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Mieczysław Szawleski.1924Szawleski, Mieczysław (1888-1942).
 6. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.1999.Szewczyk, Kazimierz (pedagogika).
 7. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.1998.Szewczyk, Kazimierz (pedagogika).
 8. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon ; przeł. [z ang.] Alicja Makowska.1996.Gordon, Thomas (1918-2002).
 9. Wychowanie dla pokoju / Janusz Symonides.1980.Symonides, Janusz (1938-2020).
 10. Wychowanie dla pokoju / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.1983.Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.
 11. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych : analiza instytucjonalna / Kazimierz Obodyński.1978.Obodyński, Kazimierz.
 12. Wychowanie fizyczne młodzieży akademickiej / Stefan Pilicz.1980.Pilicz, Stefan ( -2009).
 13. Wychowanie gospodarcze społeczeństwa / Władysław Grabski.1929Grabski, Władysław (1874-1938).
 14. Wychowanie młodzieży studiującej w warunkach szkoły wyższej : (na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu) : materiały konferencji, Poznań, 2 czerwca 1986 roku / [red. Zbigniew Drozdowski (przewodn.) et al.].1986.Drozdowski, Zbigniew (1930-2004). Red.
 15. Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej / Zdzisław Kosyrz ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.1985.Kosyrz, Zdzisław (1930- ).
 16. Wychowanie poza szkołą / Ryszard Wroczyński.1968.Wroczyński, Ryszard (1909-1987).
 17. Wychowanie przez pracę w ochotniczych hufcach pracy / Andrzej Szyszko-Bohusz.1973.Szyszko-Bohusz, Andrzej (1934- ).
 18. Wychowanie w środowisku akademickim : wybrane zagadnienia : praca naukowa / pod red. Grzegorza Poloka.2010.Polok, Grzegorz (1963- ). Red.
 19. Wychowanie w szkole wyższej : problemy teoretyczno-metodyczne / Kazimierz Jaskot ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.1984.Jaskot, Kazimierz (1936-2005).
 20. Wychowanie we współczesnym społeczeństwie / [red. zespół w składzie: Maria Tyszkowa (red. naczelny) et al.].1992.Tyszkowa, Maria (1932-1993). Red.
 21. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica ; [poszczeg. rozdz. napisali Józef F. Kubica et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.2004.Kubica, Józef Feliks (1928-2018). Red.
 22. Wychowawca w młodzieżowym hotelu robotniczym w ZSRR / Centralna Rada Związków Zawodowych ; [oprac. Janina Likierowa].1952.Zrzeszenie Związków Zawodowych. Centralna Rada.
 23. Wychowawcza funkcja studenckiego ruchu naukowego / Herbert Kopiec.1987.Kopiec, Herbert.
 24. Wychowawcza rola pracy / Józef Baran ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych.1987.Baran, Józef (1931- ).
 25. Wychowawcza rola przedsiębiorstwa / Jan Poplucz.1978.Poplucz, Jan.
 26. Wychowawcza rola sądu radzieckiego / A. A. Wolin ; [przekł. Stanisława Jabłońskiego].1953.Volin, Anatolij Antonovič (1903-2007).
 27. Wychowawcza rola środowiska pracy / Józef Baran.1989.Baran, Józef (1931- ).
 28. Wycieczki, biwaki, urlopy / Anna Czerni, Anna Kornecka.1972.Czerni, Anna.
 29. Wyciskanie Brukselki? : o europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar.2009.Kurczewska, Joanna. Red.
 30. Wyczerpanie praw własności przemysłowej : patent i prawo ochronne na znak towarowy / Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.2003.Szczepanowska-Kozłowska, Krystyna (1965- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal