Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wyzwania%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20kosztami%20i%20dokonaniami
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wyzwanie konkurencyjności : strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej / Mariusz-Jan Radło ; Instytut Spraw Publicznych.2003.Radło, Mariusz-Jan.
 2. Wyzwolenie pracy : nowa ekonomia postkapitalistyczna / Aleksander Kisil.© copyright 2018.Kisil, Aleksander (1960- ).
 3. Wyzwolenie społeczne / KRUCINA Jan (1928- ).1995.Krucina, Jan. (1928- ).
 4. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska : [przewodnik] / Tomasz Stobiecki, Wojciech Śliwiński.[1996].Stobiecki, Tomasz.
 5. Wyzysk ekonomiczny współcześnie / pod red. Kazimierza Sosenki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.2007.Sosenko, Kazimierz. Red.
 6. Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku / Bożena Gulbicka.2000.Gulbicka, Bożena.
 7. Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce / Tadeusz Hunek.1975.Hunek, Tadeusz (1932-2013).
 8. WZ. Wissenschaftliche Zeitschrift - Handelshochschule Leipzig1974-1992.Handelschochschule Leipzig.
 9. WZ Współczesne Zarządzanie2002-2013.Kożuch, Barbara (1950- ). Red.
 10. Wzajemne relacje administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy w regionie : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu oraz Komisję Samorządu Terytor2005.Lipińska, Małgorzata. Oprac.
 11. Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz prawa krajowego : hierarchia norm oraz stosowanie prawa przez sądy: materiał z seminarium "Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz prawa krajowego: hierarchia norm o1998.Jeneralczyk-Sobierajska, Anna. Red.
 12. Wzbogać się na swój własny sposób / Brian Tracy ; przekł. Tomasz Rzychoń.cop. 2008.Tracy, Brian (1944- ).
 13. Wzbogać się nie wychodząc z domu / Philippe Cazman.1995.Cazman, Philippe.
 14. Wzbogacaj swoje słownictwo angielskie1992.Śmiechowski, Tadeusz.
 15. Względność koncepcji rozwoju gospodarczego : próba retrospekcji / Anna Chmielak.1999.Chmielak, Anna.
 16. Wznawianie działalności samorządu załóg przedsiębiorstw / Roman Sowiński ; Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.1983.Sowiński, Roman (1950- ).
 17. Wznoszenie budowli i ich eksploatacja / Antoaneta Yoveva.1997.Yoveva, Antoaneta.
 18. Wzór osobowy dyrektora organizacji gospodarczej w przemyśle : postulaty a rzeczywistość / Teresa Borkowska-Kalwas ; Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr.1981.Borkowska-Kalwas, Teresa.
 19. Wzór planu finansowo-rzeczowego samorządu mieszkańców wsi.1986. 
 20. Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym / Jakub Kępiński.2010.Kępiński, Jakub.
 21. Wzorce bazowych strategii konkurencji / Mikołaj Guranowski.1999.Guranowski, Mikołaj.
 22. Wzorce i wzory wybranych ról społecznych / pod red. Danuty Walczak-Duraj.2001.Walczak-Duraj, Danuta (1947- ). Red.
 23. Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne / Zbigniew Matyjas.2013.Matyjas, Zbigniew.
 24. Wzorce konsumpcji żywności w Polsce / Mariola Kwasek.2012.Kwasek, Mariola.
 25. Wzorce odpowiedzialności w kategoriach moralnych / Salomea Kowalewska ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy.1979.Kowalewska, Salomea ( -2004).
 26. Wzorce planów regionalnych.1976. 
 27. Wzorce projektowecop. 2006.Kircher, Michael.
 28. Wzorce umów w prawie polskim / Małgorzata Bednarek.2005.Bednarek, Małgorzata (1961- ).
 29. Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 21-23 września 2005 roku / pod red. Radosława Gazińskiego ; Biblioteka Główna2005.Gaziński, Radosław. Red.
 30. Wzorce zmian strukturalnych w Polsce w latach dziewięćdziesiatych / Krzysztof Jajuga, Zbigniew Panasiewicz, Danuta Strahl.1994.Jajuga, Krzysztof (1956- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal