Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Zabezpieczenia%20w%20bankowo%C5%9Bci%20-%20aspekty%20prawne%20i
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Zabezpieczenie danych osobowych / Andrzej Drozd.2008.Drozd, Andrzej (1974- ).
 2. Zabezpieczenie emerytalne : modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych / Iwona Olejnik.2016.Olejnik, Iwona.
 3. Zabezpieczenie jednolitości działania aparatu państwowego w procesie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Z. Rybickiego i E. Sokołowskiej ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC1980.Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. Red.
 4. Zabezpieczenie kredytów bankowych w praktyce / Grzegorz Sikorski.1995.Sikorski, Grzegorz (1967- ).
 5. Zabezpieczenie majątkowe wierzytelności pieniężnych : (w tym kredytów bankowych) / RUDNICKI Stanisław.1993.Rudnicki, Stanisław (1926-2012).
 6. Zabezpieczenie majątkowe wierzytelności pieniężnych : (w tym kredytów bankowych) / RUDNICKI Stanisław.1995.Rudnicki, Stanisław (1926-2012).
 7. Zabezpieczenie należności pieniężnych : poradnik prawniczy wraz z wzorami pism i tekstami aktów prawnych / Romana Troicka-Sosińska [et al. ; red. R. Troicka-Sosińska].1997.Troicka-Sosińska, Romana.
 8. Zabezpieczenie należności pieniężnych / [red. i współaut. Romana Troicka-Sosińska.1999.Troicka-Sosińska, Romana. Red.
 9. Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego / Piotr Misztal.2004.Misztal, Piotr (ekonomista).
 10. Zabezpieczenie roszczeń, egzekucja świadczeń2005.Pabis, Robert.
 11. Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego za pomocą transakcji nierzeczywistych futures i options : wraz z aktami prawnymi / Sławomir Soroczyński, Jerzy Stachowicz.1994.Soroczyński, Sławomir.
 12. Zabezpieczenie sieci i usług z wykorzystaniem serwera RADIUS / Artur Pęczak.2014.Pęczak, Artur.
 13. Zabezpieczenie spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych / Zdzisław Osada, Marek P. Wędrychowski.1996.Osada, Zdzisław.
 14. Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne / [redaktor naukowy Adam Kurzynowski].2016.Kurzynowski, Adam. Red.
 15. Zabezpieczenie społeczne i polityka rodzinna w świetle dokumentów AISS (Międzynarodowego Zrzeszenia Zabezpieczenia Społecznego) / oprac. Konwerska Barbara.1984.Konwerska, Barbara. oprac.
 16. Zabezpieczenie społeczne : istota i elementy systemu / Roman Garbiec ; Politechnika Częstochowska.2008.Garbiec, Roman.
 17. Zabezpieczenie społeczne : komentarz / Alina Giżejowska, Andrzej M. Świątkowski.cop. 2004.Giżejowska, Alina.
 18. Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w państwach UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska.2002.Uścińska, Gertruda (1958- ).
 19. Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej / Gertruda Uścińska.2013.Uścińska, Gertruda (1958- ).
 20. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura.2006.Frąckiewicz, Lucyna (1926-2009). Red.
 21. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura.2010.Frąckiewicz, Lucyna (1926-2009). Red.
 22. Zabezpieczenie społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; aut. oprac. Krystyna Gilga [et al.].1998.Pisz, Zdzisław (1946- ). Red.
 23. Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody / Jerzy Piotrowski.1964.Piotrowski, Jerzy (prawo).
 24. Zabezpieczenie społeczne rodzin rolniczych / Jerzy Świderski.1991.Świderski, Jerzy ( -2000).
 25. Zabezpieczenie społeczne rolników indywidualnych 1990-2005 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Alina Kulesza.2006.Kulesza, Alina.
 26. Zabezpieczenie społeczne rolników indywidualnych w Polsce Ludowej : (1944-1989) : praca zbiorowa / pod red. Jana Łopato ; Uniwersytet Warszawski.1990.Łopato, Jan. Red.
 27. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce / Jan Stańczyk.1973.Stańczyk, Jan.
 28. Zabezpieczenie społeczne w Polsce : problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości / Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] ; red. nauk. Gertruda Uścińska.2008.Balcerzak-Paradowska, Bożena.
 29. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja świadczeń / Dorota Dzienisiuk.2004.Dzienisiuk, Dorota.
 30. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej / Sylwia Majkowska-Szulc, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki.2012.Majkowska-Szulc, Sylwia.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal