Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Zdolno%C5%9B%C4%87%20relacyjna%2C%20kompetencje%20organizacyjne%20i
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Zdolność do akumulacji a wzrost gospodarczy w latach 1986-1995 : (wyniki rachunków modelowych) / Krzysztof Barteczko, Andrzej Bocian ; Instytut Gospodarki Narodowej.1986.Barteczko, Krzysztof (ekonomia).
 2. Zdolność do pracy a wiek człowieka / Stefan Klonowicz.1973.Klonowicz, Stefan.
 3. Zdolność do rządzenia : raport dla Klubu Rzymskiego / Yehezkel Dror ; [tł. na jęz. pol. Anna Hlebowicz-Kozioł, Maria Florczykowska].2006.Dror, Yehezkel (1928- ).
 4. Zdolność ekosystemów żywicielskich do samoregulacji / Waldemar Michna.1989.Michna, Waldemar (1929-2013).
 5. Zdolność eksportowa przemysłu galicyjskiego / Aleksander Szczepański.[1916].Szczepański, Aleksander Roman (1882-1937).
 6. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa / Andrzej Góralczyk.1999.Góralczyk, Andrzej.
 7. Zdolność konkurencyjna sektora mleczarskiego Ukrainy z uwzględnieniem doświadczeń Polski / Svitlana Shevelova.2004.Ševel'ova, Svìtlána.
 8. Zdolność konkurencyjna żeglugi i portów a efektywność handlu zagranicznego / Andrzej Tubielewicz.1987.Tubielewicz, Andrzej.
 9. Zdolność krajów gospodarczo nierozwiniętych do wchłonięcia i zwrotu zagranicznej pomocy inwestycyjnej / Mieczysław Gulcz.1974.Gulcz, Mieczysław (1938-2018).
 10. Zdolność krajów gospodarczo nierozwiniętych do wchłonięcia i zwrotu zagranicznej pomocy inwestycyjnej / Mieczysław Gulcz ; Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu.1974.Gulcz, Mieczysław (1938-2018).
 11. Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / [red. Elżbieta Czerwińska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu].1993.Czerwińska, Elżbieta (1925-2003). Red.
 12. Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa/ red. nauk. Elżbieta Czerwińska.1994.Czerwińska, Elżbieta (1925-2003).
 13. Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Wójcik-Karpacz.2012.Wójcik-Karpacz, Anna.
 14. Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnośrodowiskowego / Grażyna Niewęgłowska.2005.Niewęgłowska, Grażyna.
 15. Zdolność rozwojowa przedsiębiorstw przemysłowych w roku 1993 : raport z badań empirycznych / [red. Andrzej Bocian et al.].1994.Bocian, Andrzej Franciszek (1939- ). Red.
 16. Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw / Maciej Mitręga.2010.Mitręga, Maciej.
 17. Zdolności a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman ; przeł. Joanna Gilewicz.cop. 2002.Mackintosh, Nicholas John (1935-2015). Red.
 18. Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw w warunkach istnienia bariery efektywnego popytu : (raport z badań empirycznych) / Wiesław Caban.1991.Caban, Wiesław (1928- ).
 19. Zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w świetle wejścia do Unii Europejskiej / [red. nauk. tomu: Józefa Famielec et al.].1999.Famielec, Józefa (1951- ). Red.
 20. Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Mirosław Banasik.2015.Banasik, Mirosław.
 21. Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych / Anna Wójcik-Karpacz.copyright © 2019.Wójcik-Karpacz, Anna.
 22. Zdolności produkcyjne i ich rezerwy w polskim przemyśle meblarskim / Ewa Ratajczak ; promotor Stanisław Smoliński.1986.Ratajczak, Ewa.
 23. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / Tadeusz Bujak, Józef Cyran, Mieczysław Susło ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłu Spożywcze1988.Bujak, Tadeusz (1920-2004).
 24. Zdolności przechowalnicze przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i ich wykorzystanie / Tadeusz Bujak, Mieczysław Susło, Beata Serafin.1991.Bujak, Tadeusz (1920-2004).
 25. Zdolności rozwojowe społeczności w regionach Polski2011.Tomczak, Danuta. Red.
 26. Zdolnym być... : kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków / Anna Firkowska-Mankiewicz.1999.Firkowska-Mankiewicz, Anna.
 27. Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia : kwartalnik Krajowego Towarzystwa Propagowania Zdrowej Żywności.1992-2012.Krajowe Towarzystwo Propagowania Zdrowej Żywności (Tarnów).
 28. ZDROWIE : adresy, telefony, nazwiska.1991. 
 29. Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce / red. naukowa: Janusz Szymborski, Krzysztof Jakóbik ; autorzy Janusz Szymborski [et al.].2008.Szymborski, Janusz (1945- ). Red.
 30. Zdrowie dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / pod red. Jolanty Szymańczak.2014.Szymańczak, Jolanta. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal