Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Zeszyty%20Naukowe%20%5BUniwersytet%20Ekonomiczny%20w%20Krakowie%5D%20Nr%207%20%28967%29%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Żetony gazowe z ziem polskich : katalog / Bogumił Sikorski.1993.Sikorski, Bogumił (numizmatyka).
 2. Zeugnisse aus zweihundert Jahren ordnungspolitischer Diskussion / Red. Wunsche Horst Friedrich ; hrsg. Stutzel Wolfgang.1981.Stutzel Wolfgang. hrsg.
 3. Zewnętrzna funkcja ideologiczna współczesnego państwa burżuazyjnego / Jerzy Wajszczuk.1977.Wajszczuk, Jerzy (1935- ).
 4. Zewnętrzna polityka gospodarcza EWG / Tomasz Bartoszewicz.1977.Bartoszewicz, Tomasz.
 5. Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa / Magdalena Redo, Piotr Siemiątkowski.2017.Redo, Magdalena.
 6. Zewnętrzne czynniki reprodukcji socjalistycznej / Wiesław Iskra.1981.Iskra, Wiesław.
 7. Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm / Krzysztof B. Matusiak, Edward Stawasz, Aleksandra Jewtuchowicz.cop. 2001.Matusiak, Krzysztof B. (1963-2012).
 8. Zewnętrzne i wewnętrzne systemy zarządzania szkołami wyższymi w wybranych krajach socjalistycznych / oprac. Marta Pastwa.1984.Pastwa, Marta.
 9. Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw / Dorota Kwiatkowska-Ciotucha.2013.Kwiatkowska-Ciotucha, Dorota.
 10. Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy / Romuald Jończy ; Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ; Uniwersytet2008.Jończy, Romuald (1973- ).
 11. Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej / pod red. Cezarego Mika i Łukasza Kułagi.2010.Mik, Cezary (1964- ). Red.
 12. Zewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorstw / Krzysztof Markowski.1993.Markowski, Krzysztof (ekonomia).
 13. Zewnętrzne uwarunkowania reformy gospodarczej / red. nauk. Paweł Glikman i Bronisław Wojciechowski ; [wstęp Paweł Glikman i Dariusz Ledworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych.1987.Glikman, Paweł (1921-2008). Red.
 14. Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2003 : praca zbiorowa / pod red. Leszka Pawłowicza.1999.Pawłowicz, Leszek (ekonomia). Red.
 15. Zewnętrzne zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym : mechanizmy, procedury, narzędzia / pod red. Marii Wójcickiej i Jolanty Urbanikowskiej ; Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski.2001.Urbanikowa, Jolanta. Red.
 16. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Misterek.2008.Misterek, Wojciech.
 17. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej w spółkach kapitałowych / Katarzyna Farys.1996.Farys, Katarzyna.
 18. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Agnieszka Kopańska.2003.Kopańska, Agnieszka.
 19. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego : teoria a praktyka / Beata Guziejewska.2008.Guziejewska, Beata.
 20. Zewnętrzne źródła finansowania własnej firmy : pożyczki, linie kredytowe oraz lokalne fundusze poręczeniowe / [oprac. wydawnicze Marcin Olifirowicz (red. prowadzący), Joanna Iwanowska, Marta Pobereszko ; Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie].2003.Olifirowicz, Marcin (1970- ). Red.
 21. Zeznania podatkowe PIT-y '98 : zasady opodatkowania, ulgi i odliczenia, wypełnione wzory PIT-ów, przykłady / Sławomir Stężewski.1999.Stężewski, Sławomir.
 22. ZEZNANIE roczne o dochodach osiągniętych w 1992 roku przez osoby fizyczne prowadzące dzialalność gospodar- czą i wykonujące wolne zawody : praca zbiorowa / red. Radzewicz Edward.1993.Radzewicz, Edward. red.
 23. Zeznanie roczne o dochodach (stratach) osób prawnych w 1992 r / OŻÓG Irena.1993.Ożóg, Irena (1953- ).
 24. Zeznanie roczne o dochodach (stratach) osób prawnych w 1993 roku / OŻÓG Irena.1994.Ożóg, Irena (1953- ).
 25. Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim / Cezary Kosikowski.1997.Kosikowski, Cezary (1942- ).
 26. Zezwolenie dewizowe w polskim prawie dewizowym / Eugenia Fojcik-Mastalska.1975.Fojcik-Mastalska, Eugenia (1943- ).
 27. ZfB1924-2012.Gabler Verlag.
 28. ZFB Special Issue2005-. 
 29. ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft1924-2012.Gabler Verlag.
 30. ZfB-Ergänzungsheft1965-2004. 
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal