Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Konkurencyjno%C5%9B%C4%87%20dzia%C5%82aj%C4%85cych%20w%20Polsce%20zak%C5%82ad%C3%B3w%20ubezpiecze%C5%84%20maj%C4%85tkowych%20w%20procesie%20integracji%20Polski%20z%20Uni%C4%85%20Europejsk%C4%85
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Konkurencja i regulacja w gospodarce / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski ; [red. t. Stanisław Piątek, Tadeusz Skoczny].2007.Piątek, Stanisław (1951- ). Red.
 2. Konkurencja i regulacja w przemyśle energetycznym : brytyjskie doświadczenia a polskie problemy / Piotr Jasiński, Andrzej T. Szablewski, George Yarrow.cop. 1995.Jasiński, Piotr.
 3. Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Jan W. Bossak.cop. 2013.Bossak, Jan.
 4. Konkurencja jako stan końcowy i jako proces / Mark Blaug.2000.Blaug, Mark (1927-2011).
 5. Konkurencja / Jerzy Bieliński [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego.2004.Bieliński, Jerzy (1944- ).
 6. Konkurencja lub kooperacja : studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków / Sławomir Kalinowski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2008.Kalinowski, Sławomir (mikroekonomia).
 7. Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków / Paweł Lesiak.2013.Lesiak, Paweł.
 8. Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego / Dariusz Tłoczyński.2016.Tłoczyński, Dariusz.
 9. Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji / Joanna Hawlena.2012.Hawlena, Joanna (1963- ).
 10. Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce / Ewa Wójcik.2014.Czarnecka-Wójcik, Ewa.
 11. Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej : materiały konferencyjne / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki.2006.Dietl, Jerzy (1927- ). Red.
 12. Konkurencja na rynku usług transportowych / Grażyna Rosa.2013.Rosa, Grażyna (1968- ).
 13. Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy / Grażyna Rosa.1998.Rosa, Grażyna (1968- ).
 14. Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej : implikacje dla Polski / Leokadia Oręziak.2007.Oręziak, Leokadia (1954- ).
 15. Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa.cop. 2003.Polska. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 16. Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego / pod red. Andrzeja T. Szablewskiego.cop. 2000.Szablewski, Andrzej T. Red.
 17. Konkurencja regulacyjna w prawie spółek / Marek Szydło.2008.Szydło, Marek (1977- ).
 18. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa2006.Agrobiznes 2006 (2006 ; Wrocław).
 19. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa2006.Agrobiznes 2006 (2006 ; Wrocław).
 20. Konkurencja w gospodarce współczesnej / pod red. Cezarego Banasińskiego i Edwarda Stawickiego ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.2007.Banasiński, Cezary. Red.
 21. Konkurencja w sektorze bankowym : teoria i wyniki empiryczne / Małgorzata Pawłowska.2014.Pawłowska, Małgorzata.
 22. Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE / Sylwia Słupik.2012.Słupik, Sylwia.
 23. Konkurencja w transporcie lotniczym : prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego / Izabella Szymajda ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.2002.Szymajda, Izabella.
 24. Konkurencja w transporcie / redakcja naukowa Marek Ciesielski.1996.Ciesielski, Marek (ekonomia). Red.
 25. KONKURENCJA zagraniczna i ochrona rynku krajowego : raport z konferencji naukowej zorganizowanej 26 marca 1998 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie / red. Kontorowicz Aleksandra.1998.Kontorowicz Aleksandra. red.
 26. Konkurencyjna gospodarka : innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju / Bronisława Kowalak.2006.Kowalak, Bronisława.
 27. Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej? : rekomendacje / Michał Boni [et al.].2014.Boni, Michał (1954- ).
 28. Konkurencyjna uczelnia - innowacyjni i otwarci liderzy biznesu : program wyborczy prof. Mariana Goryni kandydata na rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji 2008-2012 / [Marian Gorynia] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2008].Gorynia, Marian (1956- ).
 29. Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu / Magdalena Krzyżanowska.cop. 2015.Krzyżanowska-Celmer, Magdalena.
 30. Konkurencyjni przetrwają : o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy / Olaf Flak, Grzegorz Głód.2012.Flak, Olaf.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal