Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 42 tytułów spełniających kryteria: Zatrudnienie -- aspekt społeczny.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Szczególna teoria zatrudnienia : jak wykorzystać przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy / Adam Noga.
Autor: Noga, Adam., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki.
Autor: Kolasińska, Elżbieta. Red., Róg-Ilnicka, Joanna. Red., Mrozowicki, Adam. Red., Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Sprawozdanie Monitorujące Realizację Działań Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) za rok ... : monitoring realizacji działań Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (2014-2020) / Komisja Europejska ; Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Jednostka G2.
Autor: Komisja Europejska. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Unit G 2., Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny., Unia Europejska. Urząd Publikacji.
Zakład Wydawniczo-Poligraficzny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej] ; Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Standard Współpracy Lokalnej : procedury, kompetencje, warianty : kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym / [oprac. zespół aut. Marta Komorska et al.].
Autor: Komorska, Marta., Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Model Lokalnej Współpracy : partnerstwo międzysektorowe na rzecz zatrudnienia socjalnego : raport z pilotażu / [oprac. zespół aut. Marta Komorska et al.].
Autor: Komorska, Marta., Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Regionalne Platformy Współpracy : zatrudnienie socjalne w gospodarce społecznej : raport końcowy / [oprac. zespół aut. Marta Komorska et al.].
Autor: Komorska, Marta., Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych / red. nauk. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur.
Autor: Rączaszek, Andrzej. Red., Koczur, Wiesław. Red., Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 167
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych / Andrzej Różański.
Autor: Różański, Andrzej (andragogika)., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Autor: Organiściak-Krzykowska, Anna. Red., Janusz, Marcin. Red., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
IPiSS ; UWM, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka : instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia / Ewa Giermanowska.
Autor: Giermanowska, Ewa., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  12345Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal