Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Instrumenty%20bankowo%C5%9Bci%20elektronicznej
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Instytucje finansowe w Polsce 1997-1998[1998].Gładysz, Andrzej. Red.
 2. Instytucje finansowe z sercem : historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych / Teresa Orzeszko.2012.Orzeszko, Teresa.
 3. Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; aut. Maciej Matuszewski [et al.].2012.Włudyka, Tadeusz. Red.
 4. Instytucje gospodarki rynkowej / redakcja naukowa Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; autorzy: Maciej Matuszewski, Wojciech Matuszewski, Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki, Marcin Smaga, Tadeusz Włudyka, Paweł Marek Woroniecki.2015.Matuszewski, Maciej (prawo).
 5. Instytucje gospodarki rynkowej / redakcja naukowa Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; autorzy: Maciej Matuszewski, Wojciech Matuszewski, Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki, Marcin Smaga, Tadeusz Włudyka, Paweł Marek Woroniecki.2018.Włudyka, Tadeusz. Redaktor Autor
 6. Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce = Institutions for market economy : the case of Poland / Maria Lissowska ; [przekł. Zofia Kopestyńska].2008.Lissowska, Maria.
 7. Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki : (zagadnienia wybrane) : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Sokolewicza ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.1974.Sokolewicz, Wojciech (1931-2012). Red.
 8. Instytucje i drogi rozwoju : Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan / Tomasz Legiędź.2019.Legiędź, Tomasz.
 9. Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej / red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2007.Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ). Red.
 10. Instytucje i instrumenty rynku finansowego = Institutions and instruments of financial market / [red. nauk. Jerzy Węcławski].1998.Węcławski, Jerzy (1953- ). Red.
 11. Instytucje i narzędzia sterowania przedsiębiorstwami rynkowymi / Franciszek Misiąg.1986.Misiąg, Franciszek.
 12. Instytucje i organizacje : pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia / Włodzimierz Pańków.2014.Pańków, Włodzimierz (1946- ).
 13. Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Janusz Justyński.2003.Justyński, Janusz (1941- ).
 14. Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej : na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Shakir Mahmoud Amin, Janusz Justyński.1999.Amin, Shakir Mahmoud (1946- ).
 15. Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej : na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Shakir Mahmoud Amin, Janusz Justyński.1999.Amin, Shakir Mahmoud (1946- ).
 16. Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich : wprowadzenie / Jerzy Andrzej Wojciechowski.1995.Wojciechowski, Jerzy Andrzej (1953-2016).
 17. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.2012.Barcz, Jan (1953- ).
 18. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.2017.Barcz, Jan (1953- ).
 19. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.2008.Barcz, Jan (1953- ).
 20. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.2011.Barcz, Jan (1953- ).
 21. Instytucje i programy współpracy bałtyckiej / [pod red. Witolda Toczyskiego ; Elżbieta Gistel i in.].1998.Toczyski, Witold. Red.
 22. Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.).2011.Matysek-Jędrych, Anna. Red.
 23. Instytucje i transformacja : praca zbiorowa / pod red. Janiny Godłów-Legiędź.cop. 2009.Godłów-Legiędź, Janina. Red.
 24. Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego / Urszula Banaszczak-Soroka.2008.Banaszczak-Soroka, Urszula.
 25. Instytucje i usługi bankowe / Maria Magdalena Golec.2016.Golec, Maria.
 26. Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw / Andrzej Sołoma.cop. 2008.Sołoma, Andrzej ( -2018).
 27. Instytucje i usługi finansowe / Filip Grzegorczyk [et al.] ; pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec.2010.Grzegorczyk, Filip. Red.
 28. Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym / Stanisław Flejterski, Przemysław Pluskota, Iwona Szymczak.2005.Flejterski, Stanisław (1948- ).
 29. Instytucje i wzrost gospodarki Japonii / Anna Ząbkowicz.cop. 2006.Ząbkowicz, Anna.
 30. Instytucje i wzrost gospodarki w Chile : neoliberalizm i sztuka kompromisu / Anna Ząbkowicz.2001.Ząbkowicz, Anna.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal