Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Szko%C5%82a%20turystyki%20pieszej
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. SZKOŁA Wyższa a gospodarka : materiały z seminarium. Pod redakcją naukową / red. nauk. Kluczyński Jan ; współred. Kwiatkowski Stefan, Oehler Christoph.1989.Kluczyński, Jan (1936-1999). red. nauk.
 2. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica i jej patron / Eugenia Anna Wesołowska ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.2001.Wesołowska, Eugenia Anna (1931- ).
 3. Szkoła wyższa w toku zmian : diagnozy i konstatacje / red. nauk. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański.2015.Kostkiewicz, Janina (1957- ). Red.
 4. Szkoła zarządzania / Bogdan Wawrzyniak.1987.Wawrzyniak, Bogdan.
 5. Szkoła Zawodowa : miesięcznik poświęcony sprawom szkolnictwa zawodowego : organ Stowarzyszenia Nauczycieli i Przyjaciół Dokształcających Szkół Zawodowych / [red. D. Królikowski].1926-1935Królikowski, Dionizy (1862-1936). Red.
 6. Szkoła Zawodowa : organ Sekcji Szkolnictwa Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego / Związek Nauczycielstwa Polskiego.1945-2000.Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 7. Szkolenia : [jak je prowadzić, by... uczestnicy czuli się zmotywowani do nauki, praca w grupie przebiegała sprawnie i dobrej atmosferze, cel został zrealizowany] / Mariola Łaguna.2008.Łaguna, Mariola.
 8. Szkolenia / Mariola Łaguna.2004.Łaguna, Mariola.
 9. Szkolenia oparte na dowodach : poradnik dla trenerów / Ruth Colvin Clark ; przeł. Magdalena Goc-Ryt.2014.Clark, Ruth Colvin.
 10. Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy : poradnik dla instytucji szkoleniowych / [ red. Cecylia Sadowska-Snarska ; zespół aut. Ewa Brajczewska-Rębowska et al.].2007.Sadowska-Snarska, Cecylia. Red.
 11. Szkolenia Pracownicze : praktyczne metody edukacji zawodowej / Wydawnictwo INFOR.1998-1999.Wydawnictwo INFOR - Ryszard Pieńkowski.
 12. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska.2006.Kossowska, Małgorzata.
 13. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska.2002.Kossowska, Małgorzata.
 14. Szkolenia pracowników - po zmianach z 2010 roku / [aut. Józef M. Boguszewski, Monika Frączek, Piotr Wojciechowski].cop. 2010.Boguszewski, Józef M.
 15. Szkolenia pracowników z zakresu elastycznych form pracy : poradnik dla instytucji szkoleniowych / [ red. Cecylia Sadowska-Snarska ; zespół aut. Ewa Brajczewska-Rębowska et al.].2007.Sadowska-Snarska, Cecylia. Red.
 16. Szkolenia : spojrzenie od strony firmy, uczestnika i trenera / Krzysztof Filarski.2004.Filarski, Krzysztof.
 17. Szkolenia, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój Akademickich Biur Karier w Polsce : publikacja pokonferencyjna. T. 2 / [red. Tomasz Białas] ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.2006.Białas, Tomasz (1964- ). Red.
 18. Szkolenia, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój Akademickich Biur Karier w Polsce : publikacja pokonferencyjna. T. 4 / Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.2007.Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Gdynia).
 19. Szkolenie bezrobotnych i pracowników : warunki, uprawnienia, obowiązki / Leonarda Dobrzelecka, Stanisław Suchy.1997.Dobrzelecka, Leonarda.
 20. Szkolenie, dokształcanie i doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy / Madeyska Janina.1984.Madeyska, Janina.
 21. Szkolenie i doskonalenie w zawodzie bibliotekarza : VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich "Biblioteki dla wszystkich" / Krystyna Kuźmińska.1980.Kuźmińska, Krystyna.
 22. Szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakładzie pracy / Elżbieta Dobrodziej.1994.Dobrodziej, Elżbieta.
 23. Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / pod red. Antoniego Ludwiczyńskiego ; Polska Fundacja Promocji Kadr, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.1999.Ludwiczyński, Antoni. Red.
 24. Szkolenie liderów aktywizacji zawodowej terenów wiejskich / pod red. Jolanty Gontarczyk ; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ; [Instytut Technologii Eksploatacji].cop. 2001.Gontarczyk, Jolanta. Red.
 25. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych : zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) /2009.Stadler, Stanisław.
 26. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych : zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) /2012.Cisło, Zuzanna.
 27. Szkolenie organizowane przez Związek Producentów Ryb, Sieraków Wielkopolski, 20-22 września 2006 r. / Związek Producentów Ryb.2006.Związek Producentów Ryb.
 28. Szkolenie pracowników i bezrobotnych : (warunki , uprawnienia, obowiązki) / DOBRZELECKA Leonarda ; współaut. Suchy Stanisław.1995.Dobrzelecka, Leonarda.
 29. Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń / Andrzej Fesnak.1998.Fesnak, Andrzej.
 30. Szkolenie wewnątrzzakładowe w spółdzielniach pracy / Tadeusz Sławiński.1977.Sławiński, Tadeusz (1911- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal