Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Politologia
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej / pod redakcją Bogusława Jagusiaka.2007.Jagusiak, Bogusław. Redaktor
 2. Polityczno-prawne aspekty transformacji systemowej w Polsce / red. Marek Żmigrodzki.2000.Żmigrodzki, Marek. Red.
 3. Polityczno-prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980-1983 / [oprac. red. Maria Izbicka].1994.Izbicka, Maria. Red.
 4. Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej / pod redakcją Andrzeja Batora i Przemysława Kaczmarka.2017.Bator, Andrzej (1956- ). Redaktor
 5. Polityczno-wojskowe aspekty polskiej polityki wschodniej : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Wydział Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 15 maja 1991 r. / pod red. Ja1991.Stefanowicz, Janusz (1932-1998). Red.
 6. Polityczny atlas świata 1988 : Nowe Czasy wydanie specjalne1988.Łysek, Jan (geografia). Red.
 7. Polityczny atlas świata / przygotował do druku zespół pod kierownictwem Jana Łyska.1985.Łysek, Jan (geografia). Redaktor
 8. POLITYCZNY atlas świata / red. Żysek Jan.1986.Łysek, Jan (geografia). red.
 9. Polityczny atlas świata : wydanie specjalne "Nowych Czasów" / do druku przygot. zespół: Jan Łysek (red. nacz.).1988.Łysek, Jan (geografia). Red.
 10. Polityczny i ekonomiczny wymiar Economic Cooperation Framework Agreement - jego znaczenie na drodze zjednoczenia obu części Chin / Rafał Tuszyński.cop. 2013.Tuszyński, Rafał (stosunki międzynarodowe).
 11. Polityczny i gospodarczy proces integracji Unii Europejskiej / Ryszard Sabela.1998.Sabela, Ryszard.
 12. Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego / Janusz T. Hryniewicz.2004.Hryniewicz, Janusz T. (1948- ).
 13. Polityczny model konsumpcji / Piotr Pawełczyk.cop. 1994.Pawełczyk, Piotr (1960- ).
 14. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie2016.Leszczyński, Adam (1975- ).
 15. Polityczny proces kształtowania ustroju Polski Ludowej 1944-1952 / Eugeniusz Zwierzchowski.1981. 
 16. Polityczny wymiar kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w świetle doświadczeń niemieckich2017.Radzimski, Adam.
 17. Polityczny wymiar kultury i edukacji / pod red. Pawła Skibickiego.1999.Skibicki, Paweł. Red.
 18. Polityczny wymiar rozszerzenia UE : spojrzenie na okres postakcesyjny : raport Zespołu Dyskusyjnego / przewodn. Jean-Luc Dehaene ; protokolant Ania Krok-Paszkowska ; Centrum Roberta Szumana. Europejski Instytut Uniwersytecki przy udziale Zespołu Dora2002.Dehaene, Jean-Luc. Oprac.
 19. Polityka a ekonomia / pod red. Marty Kalety i Miłosza Ślepowrońskiego.2012.Kaleta, Marta. Red.
 20. Polityka a moralność / pod red. Marii Szyszkowskiej i Tomasza Kozłowskiego ; [aut. Jacek Andrychiewicz et al.].2001.Szyszkowska, Maria (1937- ). Red.
 21. Polityka a prawo, gospodarka, moralność / pod red. Marii Szyszkowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.1992.Szyszkowska, Maria (1937- ). Red.
 22. Polityka a samorząd terytorialny / Jerzy Korczak.1991.Korczak, Jerzy.
 23. Polityka a świadomość społeczna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Filipiaka, Jerzego Silskiego ; [zesp. aut.: Maria Borucka-Arctowa et al.].1981.Borucka-Arctowa, Maria (1921-2018).
 24. Polityka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i problemy ustroju terenowego1974.Wołoch, Józef (1926-2013).
 25. Polityka administracyjna PRL i problemy ustroju terenowego / Józef Wołoch.1974.Wołoch, Józef (1926-2013).
 26. Polityka agrarna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej1980.Gorzelak, Eugeniusz (1921-2013).
 27. Polityka agrarna PPR : geneza, realizacja, konsekwencje / Henryk Słabek.1978.Słabek, Henryk (1928-2020).
 28. Polityka agrarna PPR i PZPR : (geneza i realizacja) / Wiesław Siwiński.1978.Siwiński, Wiesław (1934- ).
 29. Polityka agrarna PRL / Eugeniusz Gorzelak.1987.Gorzelak, Eugeniusz (1921-2013).
 30. Polityka agrarna PRL / Eugeniusz Gorzelak.1980.Gorzelak, Eugeniusz (1921-2013).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal