Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Konflikt%20jako%20zjawisko%20integruj%C4%85ce%20i%20dezintegruj%C4%85ce
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Konferenzbeiträge zur WAK VI : (wissenschaftliche Arbeitskonferenz der Sektion Leitung, Informationsverarbeitung und Statistik am 19. und 20.6.1985 an der Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin) : ausgewählte Beiträge zum Thema: Ration1985.Kluge, Paul Dieter. Red.
 2. Konferenzbeiträge zur WAK VII : (wissenschaftliche Arbeitskonferenz der Sektion Leitung, Informationsverarbeitung und Statistik am 18. und 19.6.1986 an der Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin) : ausgewählte Beiträge zum Thema: "Beit1986.Retzlaff Karl. Red.
 3. Konferenzbeiträge zur WAK VIII : (Wissenschaftliche Arbeitskonferenz der Sektion Wirtschaftsinformatik am 23. und 24. 6. 1987 an der Hochschule für Ökonomie " Bruno Leuschner" Berlin : ausgewählte Beiträge zum Thema: "Beiträge zur Qualifizierun1989.Retzlaff Karl. Red.
 4. Konferenzbeiträge zur WAK X : (Wissenschaftliche Arbeitskonferenz der Sektion Wirtschaftsinformatik am 21. und 22. 6. 1989 an der Hochschule für Ökonomie " Bruno Leuschner" Berlin : ausgewählte Beiträge zum Thema: "Beiträge zur Qualifizierung e1989.Retzlaff Karl. Red.
 5. Konferenzbeiträge zur WAK XI : (Wissenschaftliche Arbeitskonferenz der Sektion Wirtschaftsinformatik am 27. und 28. 6. 1990 an der Hochschule für Ökonomie Berlin : ausgewählte Beiträge zum Thema: "Modelle, Software, Informatik in Planung und Lei1990.Retzlaff Karl. Red.
 6. KONFERENZMATERIAL, Berlin : Volkswirtschaftliche wachstum und Grundfondsreproduction.1989. 
 7. Konferenzmaterial : Internationales wissenschaftliches Seminar " Strukturelle Entwicklung der Volkswirtschaft und der makroräumlichen Struktur" : Ehrenkolloquium anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. sc. Gerhard Kehrer am 21. 7. 1987 - ausg1988.Fege, Berthold. Redaktor
 8. KONFERENZMATERIAL : (Thesen) : Diskussionsgrundlage fur die internationale Konferenz im Rahmen des multilateralen Forschungsprogramms in der Zeit vom 17.11.-19.11.1987 [.] : Anforderungen an den Lei- tungsprozess und die Leitungstatigkeit zur Beschel1987.Bohm, I. współaut.
 9. KONFERENZMATERIAL uber das wissenschaftliche Koloquium des Wissenschaftsbereiches Marktarbeit vom 23.11.1988 zum Thema : "Die Nutzung der Mikrorechentechnik zur Auslandsmarktforschung" / Gesamtred. Sturzer Thomas.1989.Sturzer Thomas. Gesamtred.
 10. KONFERENZMATERIAL : wissenschaftliche Arbeitsberatung mit internationaler Beteiligung des Wissenschaftsbereiches Volkswirtschaftsplanung am 22. und 23.9.1987 : Probleme des Wirtschaftswachstums unter den Be- dingungen der Intensivierung der gesselsch1988.Kinze Hans-Heinrich. red.
 11. KONFERENZMATERIAL zum Thema : "Wissenschaftlich- technischer Forschritt-Anforderungen an die Struktur des Aussenhandels und Vertiefung der wissenschaftlich- technischen und Produktionszusammenarbeit zwischen den Mitgliedslandern des RGW" : 3.gemeinsa1989.Weiss R. Verf.
 12. KONFERENZMATERIALIEN : internationale wissenschaftli- che Konferenz [.] am 23./24.9.1986 zum Thema : Die neuen Lehrninhalte der Spezialausbildung "Preis- okonomie" / oprac. Hensler R.1987.Hensler R. oprac.
 13. Konferenzterminologie1957.Herbert, Jean (1897-1980). Red.
 14. Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych / Anna Kwiotkowska.2015.Kwiotkowska, Anna.
 15. Konfiguration und Koordination von Wertschöpfungsaktivitäten in internationalen Unternehmen : ein kritischer Beitrag zum State-of-the-Art / Stefan Schmid, Philipp Grosche.2009.Schmid, Stefan (1967- ).
 16. Konfigurowanie łańcucha dostaw : teoria, instrumenty i technologie / Arkadiusz Kawa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2011.Kawa, Arkadiusz.
 17. Konfigurowanie urządzeń sieciowych : kwalifikacja E.13.2 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, technik teleinformatyk / Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek.2013.Pytel, Krzysztof (informatyka).
 18. Konflikt i porozumienie : psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej / pod red. Janusza Reykowskiego.2007.Reykowski, Janusz (1929- ). Red.
 19. Konflikt interesów : analiza psychologiczna / Janusz Ł. Grzelak.1978.Grzelak, Janusz (1941- ).
 20. Konflikt interesów - konflikt wartości / pod red. Adama Węgrzeckiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.2005.Węgrzecki, Adam (1937-2018). Red.
 21. Konflikt, modernizacja i zmiana społeczna : analiza i krytyka teorii funkcjonalnej / Andrzej K. Paluch.1976.Paluch, Andrzej Krzysztof (1944-2006).
 22. Konflikt - negocjacje - kultura - komunikacja : psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje / red. nauk. Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska.cop. 2014.Stefańska, Anita (pedagog). Red.
 23. Konflikt nieunikniony : wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem / pod red. Piotra Buczkowskiego i Piotra Matczaka.2001.Matczak, Piotr. Red.
 24. Konflikt nieunikniony : wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem / pod red. Piotra Buczkowskiego i Piotra Matczaka.2004.Buczkowski, Piotr (1951-2003). Red.
 25. Konflikt społeczny a władza w państwie / Leszek Starosta.1987.Starosta, Leszek.
 26. Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej Słaboń.2008.Słaboń, Andrzej.
 27. Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej Słaboń.1995.Słaboń, Andrzej.
 28. Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii / Anna Adamus-Matuszyńska.2019.Adamus-Matuszyńska, Anna.
 29. Konflikt społeczny w zakładzie pracy / Wiesław Jędrzycki ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Filozofii i Socjologii.1985.Jędrzycki, Wiesław.
 30. Konflikt w miejscu pracy / Janusz Sztumski.cop. 1979.Sztumski, Janusz (1930- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal