Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wyci%C4%85g%20z%20opinii%20dotycz%C4%85cej%20ustawy%20z%20dnia%206%20grudnia%202008%20r.%20o%20podatku%20akcyzowym
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wydatki na cele mieszkaniowe w budżetach gmin w latach 1994-1999 / Janusz Gawrzyński, Krzysztof Rzepka ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.2000.Gawrzyński, Janusz.
 2. Wydatki na cele mieszkaniowe w budżetach terenowych / Janusz Gawrzyński ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.1994.Gawrzyński, Janusz.
 3. Wydatki na mieszkanie w budżetach domowych / Hanna Kulesza ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.2000.Kulesza, Hanna.
 4. Wydatki na odzież oraz konsumpcja włókiennicza w Polsce i za granicą w zależności od wysokości funduszu konsumpcji indywidualnej / oprac. Alicja Kusińska.1972.Kusińska, Alicja (1934- ).
 5. Wydatki na reprezentację i reklamę : w prawie podatkowym i bilansowym / Dariusz Jankowiak, Marek Kanclerz.2002.Jankowiak, Dariusz.
 6. Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w latach 2000-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020 : (ekspertyza napisana na zamówienie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa2012.Czyżewski, Andrzej (1947- ).
 7. Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin : ocena w układzie regionalnym / redakcja naukowa Zbigniew Grzymała.2015.Grzymała, Zbigniew. Red.
 8. Wydatki na zakup przyrządów, pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych podlegające odliczeniu w 1995 roku od dochodów ze stosunku pracy / Zofia Lis, Edward Radzewicz.1995.Lis, Zofia.
 9. Wydatki rodzin na mieszkanie : (na podstawie GUS-owskich badań budżetów domowych) / Hanna Kulesza ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. Zakład Społecznych Problemów Mieszkalnictwa.1997.Kulesza, Hanna.
 10. Wydatki socjalne budżetu państwa w procesie transformacji polskiej gospodarki / Julita Łuczak ; promotor Jerzy Tarajkowski.2005.Łuczak, Julita.
 11. Wydatki socjalno-bytowe na tle przepisów podatkowych / Zbigniew Przybycień.1997.Przybycień, Zbigniew.
 12. Wydatki strukturalne : klasyfikacja, ewidencja i sprawozdawczość po zmianach / Agata Piłat.2010.Piłat, Agata.
 13. Wydatki strukturalne : klasyfikacja, ewidencja, sprawozdawczość / Piotr Wieczorek.2010.Wieczorek, Piotr (rachunkowość).
 14. Wydatki strukturalne : klasyfikacja, ewidencja, sprawozdawczość / Piotr Wieczorek.2009.Wieczorek, Piotr (rachunkowość).
 15. Wydatki strukturalne / Piotr Wieczorek.2015.Wieczorek, Piotr (rachunkowość).
 16. Wydatki strukturalne w jednostkach sektora finansów publicznych / Elżbieta Giza.cop. 2009.Giza, Elżbieta.
 17. Wydatki strukturalne : zasady klasyfikowania w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczość, [wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach reaklizujących wydatki strukturalne], przykłady projektów, zadań i2014.Dragańczuk, Monika.
 18. Wydatki strukturalne : zasady klasyfikowania w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczość, wykaz podmiotów realizujących projekty wg obszarów i kodów klasyfikacji / Monika Dragańczuk.2010.Dragańczuk, Monika.
 19. Wydatki turystyczne : problemy metodologiczne i kierunki rozwiązań / WAWRZYK Jerzy.1980.Wawrzyk, Jerzy.
 20. Wydatki wojskowe na tle rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Janusz Płaczek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Ekonomiki Obrony.1995.Płaczek, Janusz (1956- ).
 21. Wydatki wojskowe Polski w latach 1918-1939 / Kazimierz Krzyżanowski.1976.Krzyżanowski, Kazimierz.
 22. Wydatki wojskowe we współczesnym świecie / Marian Daniluk.cop. 1980.Daniluk, Marian (1932- ).
 23. Wydatki związane z ruchem turystycznym i możliwości ich szacowania na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych / Jerzy Wawrzyk ; promotor Ryszard Gałecki.1979.Wawrzyk, Jerzy.
 24. Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych : praktyczny komentarz, pytania i odpowiedzi / autorzy Wojciech Bereszko, Marzena Kopacka, Paweł Sendrowski, Paulina Soszyńska-Purtak, Marek Stompel.2018.Bereszko, Wojciech.
 25. Wydatkowanie środków publicznych na mieszkalnictwo w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej / Janusz Gawrzyński ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.1998Gawrzyński, Janusz.
 26. Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym / Przemysław Krzykowski.cop. 2010.Krzykowski, Przemysław.
 27. Wydawca i prawo / Wojciech Orżewski.2009.Orżewski, Wojciech.
 28. Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów / Marianna Mlekicka.1987.Mlekicka, Marianna (1935-2005).
 29. Wydawcy poznańscy 1815-1914 : kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego / Artur Jazdon.2012.Jazdon, Artur (1956- ).
 30. Wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej opublikowane z okazji VI pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, czerwiec 1999 r. [1-2] / Poczta Polska.1999. 
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal