Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wyci%C4%85g%20z%20opinii%20dotycz%C4%85cej%20ustawy%20z%20dnia%206%20grudnia%202008%20r.%20o%20podatku%20akcyzowym
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wycena wartości zasobów złoża : nowa strategia i metody wyceny / Konrad Wanielista [et al. ; red. nauk. Konrad Wanielista].2002.Wanielista, Konrad.
 2. Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej / red. nauk. Halina Buk.2012.Buk, Halina. Red.
 3. Wycena zużycia czynników produkcji : [wycena stanów a wycena zużycia, majątek trwały, zapasy środków obrotowych, praca żywa, usługi obce, pozostałe czynniki] : teoria i praktyka, podstawa prawna, objaśnienia, przykłady / Tadeusz Naumiuk.1996.Naumiuk, Tadeusz (rachunkowość).
 4. Wychodząc od nie : negocjacje dla twardzieli takich jak ty / Jim Camp ; [tł. z ang. Marta Czub].2008.Camp, Richaurd R. (1951- ).
 5. Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki1924Szawleski, Mieczysław (1888-1942).
 6. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939 : studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej / Edward Kołodziej.1982.Kołodziej, Edward (1940- ).
 7. Wychodztwo i osadnictwo. Cz. 1 / R. Dmowski.1900Dmowski, Roman (1864-1939).
 8. Wychodźtwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Mieczysław Szawleski.1924Szawleski, Mieczysław (1888-1942).
 9. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.1999.Szewczyk, Kazimierz (pedagogika).
 10. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.1998.Szewczyk, Kazimierz (pedagogika).
 11. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon ; przeł. [z ang.] Alicja Makowska.1996.Gordon, Thomas (1918-2002).
 12. Wychowanie dla pokoju / Janusz Symonides.1980.Symonides, Janusz (1938-2020).
 13. Wychowanie dla pokoju / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.1983.Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.
 14. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych : analiza instytucjonalna / Kazimierz Obodyński.1978.Obodyński, Kazimierz.
 15. Wychowanie fizyczne młodzieży akademickiej / Stefan Pilicz.1980.Pilicz, Stefan ( -2009).
 16. Wychowanie gospodarcze społeczeństwa / Władysław Grabski.1929Grabski, Władysław (1874-1938).
 17. Wychowanie młodzieży studiującej w warunkach szkoły wyższej : (na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu) : materiały konferencji, Poznań, 2 czerwca 1986 roku / [red. Zbigniew Drozdowski (przewodn.) et al.].1986.Drozdowski, Zbigniew (1930-2004). Red.
 18. Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej / Zdzisław Kosyrz ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.1985.Kosyrz, Zdzisław (1930- ).
 19. Wychowanie poza szkołą / Ryszard Wroczyński.1968.Wroczyński, Ryszard (1909-1987).
 20. Wychowanie przez pracę w ochotniczych hufcach pracy / Andrzej Szyszko-Bohusz.1973.Szyszko-Bohusz, Andrzej (1934- ).
 21. Wychowanie w środowisku akademickim : wybrane zagadnienia : praca naukowa / pod red. Grzegorza Poloka.2010.Polok, Grzegorz (1963- ). Red.
 22. Wychowanie w szkole wyższej : problemy teoretyczno-metodyczne / Kazimierz Jaskot ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.1984.Jaskot, Kazimierz (1936-2005).
 23. Wychowanie we współczesnym społeczeństwie / [red. zespół w składzie: Maria Tyszkowa (red. naczelny) et al.].1992.Tyszkowa, Maria (1932-1993). Red.
 24. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica ; [poszczeg. rozdz. napisali Józef F. Kubica et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.2004.Kubica, Józef Feliks (1928-2018). Red.
 25. Wychowawca w młodzieżowym hotelu robotniczym w ZSRR / Centralna Rada Związków Zawodowych ; [oprac. Janina Likierowa].1952.Zrzeszenie Związków Zawodowych. Centralna Rada.
 26. Wychowawcza funkcja studenckiego ruchu naukowego / Herbert Kopiec.1987.Kopiec, Herbert.
 27. Wychowawcza rola pracy / Józef Baran ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych.1987.Baran, Józef (1931- ).
 28. Wychowawcza rola przedsiębiorstwa / Jan Poplucz.1978.Poplucz, Jan.
 29. Wychowawcza rola sądu radzieckiego / A. A. Wolin ; [przekł. Stanisława Jabłońskiego].1953.Volin, Anatolij Antonovič (1903-2007).
 30. Wychowawcza rola środowiska pracy / Józef Baran.1989.Baran, Józef (1931- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal