Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Kompetencje%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy / HANSEN Arwid.1988.Hansen, Arwid (1917-2002).
 2. Kompleksowa racjonalizacja działalności przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Głuchołazy, 9-11 czerwca 1980 = Complex rationalization of the enterprice activity / [red. z. Zofia Licznerska, Marek Wermus].1980.Licznerska, Zofia. Red.
 3. Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb : (raport końcowy) / pod red. Mariana Duczmala, Doroty Potwory, Witolda Potwory ; Wyż2008.Duczmal, Marian. Red.
 4. Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym2014.Komorska, Marta.
 5. Kompleksowe metody analizy strategicznej / Józef Stępak [et al.] ; Akademia Podlaska. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania.2005.Stępak, Józef (1945- ).
 6. Kompleksowe metody sterowania jakością / Stanisław Pyś.1974.Pyś, Stanisław.
 7. Kompleksowe programy rozwoju w krajach RWPG / [red. Hanna Ferens] ; tł. Antoni Rogucki.1978.Ferens, Hanna. Red.
 8. Kompleksowe systemy informatyczne jako forma zastosowania ogólnej teorii systemów i cybernetyki w organizacji i zarządzaniu / Stanisław Choiński.1982.Choiński, Stanisław.
 9. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Małopolsce w świetle doświadczeń wybranych krajów europejskich, Kraków, grudzień 2003 : wydawnictwo pokonferencyjne / Województwo Małopolskie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akadem2003.Pijanowski, Jacek M. (1972- ). Red.
 10. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami = Integrated waste management : praca zbiorowa / pod red. Piotra Manczarskiego.2013.Manczarski, Piotr. Red.
 11. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami = Integrated waste management : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Manczarskiego.2015.Manczarski, Piotr. Red.
 12. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami = Integrated waste management : praca zbiorowa. T. 1, Vol. 1 / pod red. Tadeusza Marcinkowskiego.2011.Marcinkowski, Tadeusz (ochrona środowiska). Red.
 13. Kompleksowe zarządzanie jakością1998.Steinbeck, Hans H.
 14. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM : przeszłość i teraźniejszość / Katarzyna Szczepańska.2010.Szczepańska, Katarzyna (organizacja i zarządzanie).
 15. Kompleksowe zarządzanie logistyczne : materiały konferencyjne, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustroń, 10-13 październik 2001 rok = Total logistic management.2001. 
 16. Kompleksowe zarządzanie logistyczne - total logistic management : materiały konferencynje : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustroń, 5-7 październik 2000 rok.2000. 
 17. Kompleksowe zarządzanie pracą / Zofia Jacukowicz.2004.Jacukowicz, Zofia (1930-2010).
 18. Kompleksowość i zróżnicowanie rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli i Zbigniewa Zajdy.1989.Fierla, Irena (1933- ). Red.
 19. Kompleksowy indeks księgowań : aneks do Indeksu Typowych Księgowań wydanego przez Oddział Okręgowy SKwP [Stowarzyszenia Księgowych w Polsce] w Katowicach / PAŁKA Józef.1994.Pałka, Józef (rachunkowość).
 20. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ : raport końcowy / red. nauk. Czesław Szmidt.2012.Szmidt, Czesław. Red.
 21. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych pięćdziesiąt plus - raport końcowy2012.Szmidt, Czesław. Red.
 22. Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej / Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra, Jan Szuma.2015.Daniel, Paweł.
 23. Kompleksowy system kierowania jakością produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych ZSRR / Lucjan Bońkowski.1981.Bońkowski, Lucjan.
 24. Komplement : sztuka uwodzenia słowem / Gloria Beck ; [tł.: Magdalena Głowacka].cop. 2010.Beck, Gloria (1968- ).
 25. Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki : monografia. T. 1, Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług / red. nauk. Marta Kadłubek ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania.2014.Kadłubek, Marta. Red.
 26. Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki : monografia. T. 2, Metody i narzędzia zarządzania a logistyka w przykładach / red. nauk. Marta Kadłubek.2014.Kadłubek, Marta. Red.
 27. Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : Rynia, 6-7 czerwca 2013 / Instytut Logistyki WME [Wydziału Mechanicznego].2013.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej (5 ; 2013 ; Rynia).
 28. Komplementarność modeli dynamiki systemów i modeli optymalizacyjnych / Jan Polowczyk.1984.Polowczyk, Jan.
 29. Kompletne modele popytu / Bogdan Suchecki.2006.Suchecki, Bogdan.
 30. Kompletny poradnik jak utworzyć, skonfigurować i wypozycjonować lokalizację Google Moja Firmacopyright © 2019.Pietrucha, Seweryn.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal