Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Prognozy%20i%20programy%20rozwoju%20regionalnego%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Program MultiSD / Tadeusz Trzaskalik, Do Thien Hoa.2001.Trzaskalik, Tadeusz (1950- ).
 2. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych / Mariusz Łukasiewicz, Piotr Marucha, Małgorzata Sobótka.1995.Łukasiewicz, Mariusz ( -2004).
 3. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych / Mirosław Bojańczyk.2002.Bojańczyk, Mirosław.
 4. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych : vademecum / Ada Kostrz-Kostecka.1995.Kostrz-Kostecka, Ada.
 5. Program Naukowy Akademii Handlowej w Krakowie : na rok akademicki ....[1938-1947]Akademia Handlowa (Kraków).
 6. Program odnowy telekomunikacji w Polsce do roku 1980 / oprac. Lech Husarski.1973.Husarski, Lech.
 7. Program Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Zakładów Rachunkowości i Przetwarzania Danych w dniach 16-17 września 1980 r.1980. 
 8. Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 roku ze zmianami przyjęty2006.Polska. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 9. Program Operacyjny - Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 / [dokument oprac. zespół w składzie: Justyna Antolak-Szymańska et al.].2008.Antolak, Justyna. Oprac.
 10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.2007. 
 11. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki2007.Województwo Dolnośląskie (Polska). Urząd Marszałkowski.
 12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [Departament Administracji Publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji].2009.Polska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 13. Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego].2007.Województwo Dolnośląskie (Polska). Urząd Marszałkowski.
 14. Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego 2001-2002 / [przew. zesp. red. Jerzy Strzelec] ; Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.2001.Strzelec Jerzy. Red.
 15. Program organizacyjno - technicznej rekonstrukcji handlu wewnętrznego : część szczegółowa / Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.1970.Polska. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.
 16. Program Phare 2000 / Nina Dobrzyńska ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).2000.Dobrzyńska, Nina.
 17. Program Phare w Polsce.1997. 
 18. Program PHARE w Polsce / [Centrum Korespondencyjne EURO INFO].1995.Euro Info Centre. Centrum Korespondencyjne.
 19. Program płatnika / Adam Jaronicki.1999.Jaronicki, Adam.
 20. Program prac i priorytety przewodniczącego na lata 2010-2013 : dbałość o rozwój silniejszego społeczeństwa obywatelskiego w Europie / Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.cop. 2011.Wspólnoty Europejskie. Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
 21. Program Prac Techniczno-Ekonomicznej Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy na lata... / Warszawa (Polska). Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Techniczno-Ekonomiczna Rada Naukowa przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy.
 22. Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku : synteza / oprac. Waldemar Michna ; programy kierunkowe i branżowe wykorzystane do syntezy oprac. St. Drupka [et al.] ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Ży1998.Michna, Waldemar (1929-2013).
 23. Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : konferencje, debaty, raporty / pod red. Jana Majewskiego ; [Doradca Consultants].2005.Majewski, Jan (1929- ). Red.
 24. Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, Phare PL0101.07.01 : materiały z konferencji i sympozjów / pod red. Jana Majewskiego ; [Doradca Consultants Ltd.].2004.Majewski, Jan (1929- ). Red.
 25. Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj.2000.Kabaj, Mieczysław (1933- ).
 26. Program realizacji reformy gospodarczej w jej drugim etapie : materiały na konferencję naukową pt. "Polityka płacowa w II etapie reformy gospodarczej"1987.Małkowski, Jerzy.
 27. Program realizacji reformy gospodarczej w jej II etapie : materiały na konferencję naukową pt. "Polityka płacowa w II etapie reformy gospodarczej" / Jerzy Małkowski ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Białymstoku.1987.Małkowski, Jerzy.
 28. PROGRAM realizacyjny drugiego etapu reformy gospodar- czej : projekt.1987. 
 29. Program Rolny na lata 2007-2013 : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod patronatem Wicemarszałka Senatu Krzysztofa Putry 17 stycznia 2006 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej2006.Lipińska, Małgorzata. Oprac.
 30. Program Rolny na lata dwa tysiące siedem - dwa tysiące trzynaście2006.Lipińska, Małgorzata. Oprac.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal