Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Prognozy%20i%20programy%20rozwoju%20regionalnego%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Prognozowanie wzrostu gospodarki socjalistycznej / Aleksander Anczyszkin ; tł. Władysława Czech i Stefania Tajer.1977.Ančiskin, Aleksandr Ivanovič (1933-1987).
 2. Prognozowanie z Excelem2016.Acedański, Jan.
 3. Prognozowanie z gretlem2016.Acedański, Jan.
 4. Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych / Filip Gurgul ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii.2015.Gurgul, Filip.
 5. Prognozowanie zatrudnienia według zawodów : dorobek teoretyczny i wdrożeniowy : świat i Polska / oprac. Ewa Gałecka-Burdziak, Iwona Poliwczak, Halina Sobocka-Szczapa ; red. nauk. Elżbieta Kryńska.2011.Gałecka-Burdziak, Ewa. Oprac.
 6. Prognozowanie zatrudnienia według zawodów w świecie - synteza: raport I - suplement trzeci / Adrian Burdziak [et al.].2013.Burdziak, Adrian.
 7. Prognozowanie / zespół redakcyjny Zdzisław Hellwig, Wanda Ronka-Chmielowiec ; tłumacz streszczeń Andrzej Baborski.1978.Hellwig, Zdzisław (1925-2013). Redaktor
 8. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 1, Prognozowanie z Excelem / Jan Acedański, Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik.2016.Acedański, Jan.
 9. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 2, Prognozowanie z gretlem / Jan Acedański, Włodzimierz Szkutnik, Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybylska-Mazur.2016.Acedański, Jan.
 10. Prognozuj kto kliknie, kupi, skłamie lub umrze : wprowadzenie do analityki predykcyjnej / Eric Siegel ; przekład Konrad Pawłowski.2018.Siegel, Eric.
 11. Prognozy a nauka / SICIŃSKI Andrzej.1969.Siciński, Andrzej (1924-2006).
 12. Prognozy a planowanie regionalne / Ryszard Grabowiecki.1976.Grabowiecki, Ryszard (1925- ).
 13. Prognozy amerykańskie do roku 2000 : (rozwój miast, budownictwo mieszkaniowe, transport, materiały budowlane, źródła energii, wykorzystanie odpadów, źródła wody) / oprac. Karel Dusek ; tł. Krzysztof Gutorski.1976.Dusek, Karel. Oprac.
 14. PROGNOZY badań nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju i działalność Komitetu Przestrzennego Zagospoda- rowania Kraju PAN.1968. 
 15. Prognozy demograficzne : (wybrane zagadnienia) / Wanda Czarkowska ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie.1974.Czarkowska, Wanda.
 16. Prognozy ekonomiczne efektów aplikacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004-2006 / Janusz Zaleski.2003.Zaleski, Janusz (administracja publiczna).
 17. Prognozy i modele rozwoju układów osadniczych : na przykładzie aglomeracji staropolskiej / Jan Maciej Chmielewski ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1982.Chmielewski, Jan Maciej.
 18. Prognozy i statystyczna analiza wielowymiarowa / zespół redakcyjny Zdzisław Hellwig, Lech Warężak.dr. 1983.Hellwig, Zdzisław (1925-2013). Redaktor
 19. Prognozy i uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce / Jan Kluczyński ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.1991.Kluczyński, Jan (1936-1999).
 20. Prognozy ostrzegawcze / Urszula Siedlecka.1993.Siedlecka, Urszula (1941-2004).
 21. Prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych Polski do 2000 roku / Teodor Kulawczuk.1998.Kulawczuk, Teodor.
 22. Prognozy popytu na kuchenki gazowe i elektryczne : studium monograficzne / Eugeniusz Michalski ; [współudział: Marek Prymon, Tadeusz Przybysz] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna.1973.Michalski, Eugeniusz.
 23. Prognozy popytu na pracę w Polsce2004. 
 24. Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski : (na tle dotychczasowych procesów urbanizacyjnych) / Stanisław Heřman, Piotr Eberhardt.1973.Heřman, Stanisław (1921?-2013).
 25. Prognozy rozwoju gospodarczego krajów kapitalistycznych do 2000 r. / oprac. Marian Paszyński.1982.Paszyński, Marian.
 26. PROGNOZY rozwoju systemow osadniczych (analiza) : fizjografia i zasoby mieszkaniowe.1982. 
 27. Prognozy rozwoju systemów osadniczych : modele struktur przestrzennych / [red. Danuta Lachowiecka] ; Moskiewski Instytut Architektury, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1983.Lachowiecka, Danuta. Red.
 28. Prognozy rozwoju systemów osadniczych : osadnictwo miejskie i wiejskie / [red. Danuta Lachowiecka] ; Moskiewski Instytut Architektury, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1983.Lachowiecka, Danuta. Red.
 29. Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje / pod red. Teresy Kupczyk ; Politechnika Wrocławska - Centrum Kształcenia Ustawicznego.2005.Kupczyk, Teresa. Red.
 30. Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku : syntetyczne wyniki i wnioski : raport IX / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki ; oprac. Artur Gajdos, Przemysław Włodarczyk ; [aut. Eugeniusz Kwiatkowski et al.].2014.Kwiatkowski, Eugeniusz (1947- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal