Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Polska%20polityka%20handlu%20zagranicznego%20w%20warunkach
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Polska Zachodnia : rocznik ... Związku Obrony Kresów Zachodnich.1926-1927.Związek Obrony Kresów Zachodnich.
 2. Polska Zachodnia : tygodnik : organ P.Z.Z.1945-1950.Polski Związek Zachodni.
 3. Polska : zarys encyklopedyczny / red. prowadzący Włodzimierz Kryszewski.1979.Kryszewski, Włodzimierz. Red.
 4. Polska - zbieżność z Europą - konieczność wzrostu wydajności[2004].Vandycke, Nancy (1969- ). Red.
 5. Polska żegluga morska : studium historyczno-gospodar- cze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze światowej / BOBRZYCKI Edmund.1974.Bobrzycki, Edmund.
 6. Polska żegluga morska w latach II Rzeczypospolitej / Wanda Czerwińska.1971.Czerwińska, Wanda.
 7. Polska : ziemia i państwo / Eugeniusz Romer.1917.Romer, Eugeniusz (1871-1954).
 8. Polska : Ziemie Odzyskane[ca 1947].Zachodnia Agencja Prasowa.
 9. Polska - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 : zaakceptowany przez Komitet Integracji Europejskiej 14.02.2003 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.2003.Polska. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 10. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza1978.Dobieszewski, Adolf (1933-2018). Red.
 11. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1948-1986 / Norbert Kołomejczyk ; Instytut Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk Społecznych PZPR.1988.Kołomejczyk, Norbert (1930-1994).
 12. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i przedsiębiorstwo2001.Tymiński, Maciej (1966- ).
 13. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - kierownicza siła Polski Ludowej1951.Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza".
 14. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w latach 1954-19571982.Kozik, Zenobiusz (1928- ).
 15. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w międzynarodowym ruchu robotniczym1980.Pawłowicz, Jerzy.
 16. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w pracach badawczych i publikacjach Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego : bibliografia / Krystyna Piwowarska, Zofia Urbańska ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Ośrodek Nau1986.Piwowarska, Krystyna.
 17. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w procesie kształtowania socjalistycznej kultury politycznej1984.Dobrowolski, Piotr (1938-2005).
 18. POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA. X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 29 czerwca - 3 lipca 1986 r.: stenogram z obrad ple- narnych / red. Kwasiborska Izabela.1987.Kwasiborska Izabela. red.
 19. POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA. XIII plenum KC [Komitetu Centralnego] PZPR [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] : 30 czerwca i 28-29 lipca 1989 r. : podstawowe dokumenty i materiały.1989. 
 20. POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA. XVI Plenum KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] : 2-3 czerwca 1984 r. : podstawowe dokumenty i materiały : przodująca rola klasy robotniczej.1984. 
 21. POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA. XVIII Plenum KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] : 21-22 grudnia 1984 r. : podstawowe dokumenty i materiały : poprawa gospo- darności i umocnienie państwa.1985. 
 22. POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA. XXII Plenum KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] : 5 i 11 listopada 1985 r. : podstawowe dokumenty i materiały.1986. 
 23. POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA. XXIII Plenum KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] : zadania partii w społeczno - gospodarczym rozwoju kraju : przygotowa- nia do X Zjazdu PZPR : 20-21 grudnia 1985 r. : podsta-1986. 
 24. Polska znana i mniej znana. 2 / Elżbieta Dzikowska.2016.Dzikowska, Elżbieta (1937- ).
 25. Polska znana i mniej znana. 3 / Elżbieta Dzikowska.2017.Dzikowska, Elżbieta (1937- ).
 26. Polska znana i mniej znana / Elżbieta Dzikowska.2014.Dzikowska, Elżbieta (1937- ).
 27. Polska zniewolona 1795-1806 / GRODZISKI Stanisław ; współaut. Kozłowski Eligiusz.1987.Grodziski, Stanisław (1929- ).
 28. Polska - ZSRR : internacjonalistyczna współpraca - historia i współczesność. T. 1 / [kolegium red.: Janusz W. Gołębiowski et al. ; prace aut. radz. przeł. na jęz. pol.: Grażyna Przygońska, Róża Tołstikowa, Józef Paszta] ; Instytut Ruchu Ro1977.Gołębiowski, Janusz (1928- ). Red.
 29. Polska - Związek Radziecki : współpraca - integracja / Jan Ptaszek.1978.Ptaszek, Jan.
 30. Polska - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich1977.Gołębiowski, Janusz (1928- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal