Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Ocena%20efektywno%C5%9Bci%20inwestycji
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw / [Ludomir Bogacz et al.].2009.Bogacz, Ludomir.
 2. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój gmin wiejskich i miejsko-wiejskich / Joanna Smolik.2009.Smolik, Joanna.
 3. Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej / przygot. zesp. ECORYS Polska w składzie Paulina Fabrowska [et al.].cop. 2008Fabrowska, Paulina. Oprac.
 4. Ocena wpływu promieniowania mikrofalowego na wybrane cechy jakościowe opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością / Krzysztof Melski ; promotor Hieronim Kubera.2001.Melski, Krzysztof.
 5. Ocena wpływu rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach : praca zbiorowa / pod red. Waldemara Michny ; aut. Waldemar Michna, Barbara Chmielewska, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Roln2007.Michna, Waldemar (1929-2013). Red.
 6. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL : raport końcowy / [aut. raportu Piotr Stronkowski et al.] ; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.2013.Stronkowski, Piotr.
 7. Ocena wsparcia w ramach projektów PO KL, realizowanych w trybie konkursowym i systemowym : raport końcowy / [aut. raportu Włodzimierz Durka et al.] ; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.2013.Durka, Włodzimierz (1960- ).
 8. Ocena współczesnej organizacji produkcyjnej ukierunkowanej na jakość / Marta Dudek-Burlikowska.2019.Dudek-Burlikowska, Marta.
 9. Ocena współpracy naukowej i technicznej PRL z krajami socjalistycznymi w zakresie prac naukowo-badawczych i kształcenia w 1979 r. / Konrad Wyrzykowski.1980.Wyrzykowski, Konrad.
 10. OCENA wykonania planu gospodarczego województwa poznańskiego w I półroczu 1968 r.1968. 
 11. Ocena wyników działalności banku komercyjnego : analiza finansowa / Donald R. Fraser, Lyn M. Fraser ; [tł. Mirella Kamińska].1996.Fraser, Donald R.
 12. Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości / Marzanna Lament.2013.Lament, Marzanna.
 13. Ocena wysiłku statycznego / Waldemar Fibiger.1978.Fibiger, Waldemar.
 14. Ocena zamierzeń informatyzacyjnych przedsiębiorstwa / Marian Niedźwiedziński.1989.Niedźwiedziński, Marian.
 15. Ocena zaopatrzenia rynku w artykuły gospodarstwa domowego : wyniki badań ankietowych / Teresa Pałaszewska.1963.Pałaszewska-Reindl, Teresa.
 16. Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki : (na przykładzie woj. krakowskiego) / Jadwiga Warszyńska.1974.Warszyńska, Jadwiga (1925-2011).
 17. Ocena zdolności kredytowej gminy / Marcin Wiśniewski.cop. 2011.Wiśniewski, Marcin (ekonomia).
 18. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej / Marcin Wiśniewski ; promotor Wiesława Przybylska-Kapuścińska.2009.Wiśniewski, Marcin (ekonomia).
 19. Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego : poradnik bankowca / Marian Nowak.2002.Nowak, Marian (bankowość).
 20. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw - próba ujęcia : materiały na konferencje "Polityka kredytowa a stosunki Bank - Przedsiębiorstwo" / Albin Nowicki ; Narodowy Bank Polski Warszawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział1987Nowicki, Albin (1924- ).
 21. Ocena zdolności kredytowej : przykłady i zadania / pod red. Danuty Strahl ; [aut. Dariusz Głuszczak et al.].2000.Głuszczuk, Dariusz.
 22. Ocena zdolności samofinansowania przedsiębiorstwa / Henryk Kutzner, Jolanta Maryewska, Henryk Możaryn ; Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy Handlu i Usług "Orgpost". Oddział w Poznaniu.1989.Kutzner, Henryk.
 23. Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby PN-EN ISO/IEC 17024 / Polski Komitet Normalizacyjny.2004.Polska. Polski Komitet Normalizacyjny.
 24. Ocena Zgodności oraz Certyfikacja Wyrobów i Usług : praktyczny poradnik dla producentów i dystrybutorów / Zespół autorów pod redakcją mgr inż. Marka Walczaka.2001.Walczak, Marek (1952- ). Red.
 25. Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania PN-EN ISO/IEC 17021 / Polski Komitet Normalizacyjny.2007.Polska. Polski Komitet Normalizacyjny.
 26. Ocena zintegrowana - Assessment i Development Center : nowa metodologia sytuacyjnej oceny kompetencji w świetle nowatorskiej koncepcji potencjału / Kinga Padzik.2016.Padzik, Kinga.
 27. Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009 / Katarzyna Śledziewska.2015.Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.
 28. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością : instrumenty i uwarunkowania wartości / Piotr Jedynak.2007.Jedynak, Piotr.
 29. Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie : (studium metodyczne) / Rafał Baum.2011.Baum, Rafał.
 30. Ocena żywności i żywienia / pod. red. Marka Zina ; aut. rozdz. Marian Gil [et al.].2009.Gil, Marian.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal