Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 196 tytułów spełniających kryteria: Koszt i poziom ?ycia -- Polska.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
Poprz.Nast.

 81.
Household saving in Poland / Barbara Liberda.
Autor: Liberda, Zofia Barbara., Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa CASE.
CASE, 1999.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia i Analizy - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 187
 Dodaj do listy podr. 

 82.
Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i w krajach zachodnich : uwarunkowania, problemy, tendencje / Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska, Zofia Czepulis-Rutkowska ; praca pod red. D. Graniewskiej ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Autor: Graniewska, Danuta., Balcerzak-Paradowska, Bożena., Czepulis-Rutkowska, Zofia.
IPiSS, 1999.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 Dodaj do listy podr. 

 83.
Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców : (ze szczególnym uwzględnieniem problemów biedniejszej części ludności) / [red. nauk. Beata Pięcek] ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Autor: Pięcek, Beata. Red.
Brytyjski Fundusz Know How : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Biuro Programu Dostosowawczego dla Sektora Polskiego, 1999.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 84.
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław Bywalec.
Autor: Bywalec, Czesław., Akademia Ekonomiczna (Kraków). Wydawnictwo Uczelniane., Akademia Ekonomiczna (Kraków). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 85.
Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych / [zespół red. pod kier. Mikołaja Haponiuka] ; Główny Urząd Statystyczny.
Autor: Haponiuk, Mikołaj. Red., Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia.
GUS, 1999.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje
 Dodaj do listy podr. 

 86.
Problem mieszkaniowy młodego pokolenia w Polsce : drogi rozwiązywania w warunkach rynkowych / zespół autorski projektu badawczego Hanna Kulesza [et al.] ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
Autor: Kulesza, Hanna., Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (1990- ).
Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1998.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 87.
Rodzina polska - warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1988-1994 : praca zbiorowa / pod red. Witolda Rakowskiego.
Autor: Rakowski, Witold (1936- ). Red.
SGH, cop. 1998.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa 435
 Dodaj do listy podr. 

 88.
Podział dochodu i nierówności dochodowe : fakty, tendencje, porównania / [oprac. i red. naukowa Jan Mujżel, Stanisława Golinowska, Elżbieta Mączyńska].
Autor: Mujżel, Jan (1923-2006). Oprac., Golinowska, Stanisława. Oprac., Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta. Oprac.
Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1998.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów nr 29
 Dodaj do listy podr. 

 89.
Informator o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy : 1990-1997 / oprac.: Elżbieta Górska, Małgorzata Kłossowska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Autor: Górska, Elżbieta (1942- )., Kłossowska, Małgorzata (1941-2002).
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 1998.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 90.
Sfera ubóstwa w Polsce : (w świetle badań gospodarstw domowych 1997) = Poverty in Poland : (in view of household surveys in 1997) / [zesp. red. Anna Szukiełojć-Bieńkuńska].
Autor: Szukiełojć-Bieńkuńska, Anna.
GUS. Departament Warunków Życia, 1998.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia i Analizy Statystyczne
 Dodaj do listy podr. 

 Poprz.12345678910Nast.>>

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal