Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Problemy%20funkcjonowania%20i%20rozwoju%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw%20w%20Polsce
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Procédure arbitrale en République tchéque2009.Bělohlávek, Alexander J. (1968- ).
 2. Procédure arbitrale en République tchéque2009.Bělohlávek, Alexander J. (1968- ).
 3. Procédure arbitrale en République tchéque2009.Bělohlávek, Alexander J. (1968- ).
 4. Procédure arbitrale en République tchéque = Procedimiento de arbitraje en la República Checa2009.Bělohlávek, Alexander J. (1968- ).
 5. Procédure arbitrale en République tchéque = Procedimiento de arbitraje en la República Checa2009.Bělohlávek, Alexander J. (1968- ).
 6. Procedures for marketing authorisation1998.Komisja Europejska.
 7. Procedures for marketing authorisation1998.Komisja Europejska.
 8. Procedures for obtaining quality markscop. 2009.Borkowski, Stanisław (1945- ).
 9. Procedury analizy i oceny banków / Marcin Gospodarowicz.2000.Gospodarowicz, Marcin.
 10. Procedury badania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rewizji finansowej : wybrane zagadnienia / Antoni Kwasiborski.2007.Kwasiborski, Antoni.
 11. Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej / Małgorzata Garstka.2009.Garstka, Małgorzata.
 12. Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów / Stanisław M. Szukalski.2016.Szukalski, Stanisław M. (ekonomia).
 13. Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy / Beata Filipiak-Dylewska.2002.Filipiak, Beata (1967- ).
 14. Procedury celne / Dorota Błasiak-Barnuś [et al.] ; pod red. D. Błasiak-Barnuś.2008.Błasiak-Barnuś, Dorota.
 15. Procedury celne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota.1999.Cichoń, Zofia.
 16. Procedury celne w świetle przepisów kodeksu celnego / Andrzej Drwiłło.1998.Drwiłło, Andrzej.
 17. Procedury decyzyjne Unii Europejskiej / redakcja Jan Galster, Aleksandra Szczerba-Zawada.2015.Galster, Jan (1954-2020). Red.
 18. Procedury fakturowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach budżetowych : (z suplementem elektronicznym) / Stanisława Szlachta.2013.Szlachta, Stanisława.
 19. Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych : studium przypadku / Józef Marzec, Jan Śliwa.2012.Marzec, Józef (1929- ).
 20. Procedury i negocjacje : jakość kształcenia w szkole wyższej / Anna Buchner-Jeziorska, Andrzej Boczkowski ; [Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki ].1996.Buchner-Jeziorska, Anna.
 21. Procedury i negocjacje w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami : materiały na IX Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Poznań-Kiekrz, 11-13 czerwca 2001 r. / Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Katedra Ekonomiki Przes2001.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego.
 22. Procedury inwestowania / Witold Andrzej Werner.2004.Werner, Witold Andrzej (1931- ).
 23. Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - Cz. 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią PN-ISO 2859-1 / Polski Komitet Normalizacyjny.2003.Polska. Polski Komitet Normalizacyjny.
 24. Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych : wzory i przykłady / Ewaryst Kowalczyk.2011.Kowalczyk, Ewaryst.
 25. Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, komercjalizacja, prywatyzacja, PPP, koncesje, konsolidacja : poradnik dla praktyków / pod red.2010.Jerzmanowski, Zygmunt. Red.
 26. Procedury odwoławcze w sprawach pracowniczych / Bogumił Patulski, Władysław Patulski.1997.Patulski, Bogumił.
 27. Procedury odwoławcze w sprawach ze stosunku pracy / Elżbieta Dobrodziej.1998.Dobrodziej, Elżbieta.
 28. Procedury odwoławcze we wspólnotowym prawie zamówień publicznych / [oprac. merytoryczne i red. Adam Łazowski].2000.Łazowski, Adam. Oprac.
 29. Procedury określania wartości nieruchomości / Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer.2014.Cymerman, Ryszard (1947- ).
 30. Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu? / pod red. Henryka Dzwonkowskiego ; aut. Arkadiusz Bernal [et al.].cop. 2005.Dzwonkowski, Henryk. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal