Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Procesy%20obs%C5%82ugi%20celnej%20w%20mi%C4%99dzynarodowym%20%C5%82a%C5%84cuchu%20dostaw
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Procesy transformacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez młodych rolników w warunkach gospodarki rynkowej / Piotr Jaworowski, Czesław Sobków ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.1996.Jaworowski, Piotr (1931- ).
 2. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała.2010.Zioło, Zbigniew (1935- ). Red.
 3. Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych : ocena, kierunki dalszych działań : materiały na międzynarodową konferencję zorganizowaną przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wro1995.Wilk, Kazimiera (ekonomia). Red.
 4. Procesy transformacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych / Lidia Gabryś [et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii. Zakład Ekonomicznych i Społecznych Problemów Globalnych.1995.Gabryś, Lidia.
 5. Procesy transformacji wsi i rolnictwa do gospodarki rynkowej : synteza / OSTROWSKI Lech.1997.Ostrowski, Lech (1935- ).
 6. Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw / Sylwia Konecka, Paweł Romanow, Maciej Stajniak.2019.Konecka, Sylwia.
 7. Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich / Kazimierz Tymieniecki.1921.Tymieniecki, Kazimierz (1887-1968).
 8. Procesy tworzenia dochodu narodowego / Ryszard Zabrzewski ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR.1982.Zabrzewski, Ryszard.
 9. Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu / red. nauk. Marzenna Anna Weresa, Krystyna Poznańska.2012.Weresa, Marzenna. Red.
 10. Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej : I Konferencja, Szczecin, 16 grudnia 1999 ; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu integracji europejskiej na przykładzie doświadczeń samorządu w Polsce i w2002.Ziemianin, Bronisław (1935-2019). Red.
 11. Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego : rola rynków wschodzących / Piotr Łasak.2013.Łasak, Piotr.
 12. Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Jałowieckiego i Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjlogii Miasta.1988.Jałowiecki, Bohdan (1934- ). Red.
 13. Procesy urbanizacji wsi : na przykładzie woj. warszawskiego / Witold Rakowski.1975.Rakowski, Witold (1936- ).
 14. Procesy urbanizacji wsi polskiej / Ryszard Brol.1996.Brol, Ryszard.
 15. Procesy urbanizacyjne na obszarze Polski północno-wschodniej / Marzanna Poniatowicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny.1998.Poniatowicz, Marzanna.
 16. Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych : raport końcowy III ekspertyzy KPZK PAN / ANDRZEJEWSKI Adam.1991.Andrzejewski, Adam (1914-1998).
 17. Procesy urbanizacyjne w Niemczech i w Polsce w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Nadrenii-Westfalii i Dolnego Śląska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu w Mü1991.Długoborski, Wacław (1926- ). Red.
 18. Procesy urbanizacyjne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po drugiej wojnie światowej / Jan Rajman.1969.Rajman, Jan (1935- ).
 19. Procesy urbanizacyjne w Polsce i na świecie : materiały z III międzyuczelnianej konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Miejskiej Zamiejscowego Wydziału Gospodarki Miejskiej i Usług w Jeleniej Górze, Zachełmie, 9-1986.Obrębalski, Marek. Red.
 20. Procesy urbanizacyjne w województwie opolskim : (materiały na konferencję naukową) / pod red. Zbigniewa Mikołajewicza ; Towarzystwo Urbanistów Polskich. Oddział w Opolu.1987.Mikołajewicz, Zbigniew (1934- ). Red.
 21. Procesy urbanizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem problemów optymalnego kojarzenia skali miast z ich funkcjami oraz przodujących rozwiązań urbanistycznych i infrastrukturalnych : ekspertyza / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagos1978.Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 22. Procesy współdziałania w brygadach robotniczych wybranej kopalni węgla kamiennego / Maria Burkiewicz.1975.Burkiewicz, Maria.
 23. Procesy wydawnicze w epoce komputerów : popularny poradnik DTP / pod red. Tadeusza Ginalskiego i Pawła Wandelta.2001.Wandelt, Paweł.
 24. Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera ; Instytut Śląski. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu.1990.Heffner, Krystian (1951- ). Red.
 25. Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku : zagadnienia wybrane / aut. Wojciech Józwiak, Waldemar Michna, Zofia Mirkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �2011.Józwiak, Wojciech (1938- ).
 26. Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych / Paweł Mielcarek.2016.Mielcarek, Paweł.
 27. Procesy zarządzania w zmieniającej się gospodarce / pod red. nauk. Tadeusza Dyra i Zbigniewa Kwaśnika.2008.Dyr, Tadeusz. Red.
 28. Procesy zmian i odnowy w oświacie : wstęp do teorii innowacji / Roman Schulz.1980.Schulz, Roman (1941- ).
 29. Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / Jarosław Kaczmarek [et al. ; red. nauk. Ryszard Borowiecki].2005.Kaczmarek, Jarosław.
 30. Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna Pajor.2003.Pajor, Anna.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal