Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Struktura%20zaanga%C5%BCowania%20kapita%C5%82%C3%B3w%20zagranicznych%20w%20polskim%20sektorze%20ubezpieczeniowym%20w%20latach%201995-1998%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Struktura społeczna w świadomości młodzieży akademickiej : (studium socjologiczno-pedagogiczne) / Aleksander Zandecki.1989.Zandecki, Aleksander (1938- ).
 2. Struktura społeczna Wielkopolski w międzywojennym dwudziestoleciu 1919-1939 / KOWAL Stefan.1974.Kowal, Stefan (1938- ).
 3. Struktura społecznego świata : studia z teorii społecznej / Paweł Rybicki.1979.Rybicki, Paweł (1902-1988).
 4. Struktura społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi w Polsce : jej zmiany, uwarunkowania i konsekwencje / Jarosław Jurek.1995.Jurek, Jarosław (1955-2016).
 5. Struktura społeczno-gospodarcza Poznania w pierwszej połowie XVIII wieku / Marian Wojciechowski.dr. 1952Wojciechowski, Marian (1927-2006).
 6. Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933-1960 / Mieczysław Przedpelski, Stanisław Smoliński.1964.Przedpelski, Mieczysław (1918-2001).
 7. Struktura społeczno-zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności w Polsce / DOMAŃSKI Henryk ; współaut. Witkowski Janusz.1989.Domański, Henryk (1952- ).
 8. Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej / Alina Sikorska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Badań Społecznych.1988.Sikorska, Alina.
 9. Struktura środowiska przyrodniczego - zrównoważony rozwój2005.Obrębska-Starklowa, Barbara (1937-2016). Red.
 10. Struktura systemu wartości : studium zróżnicowań międzygeneracyjnych / Stanisław Jałowiecki ; Instytut Śląski w Opolu.1978.Jałowiecki, Stanisław (1946- ).
 11. Struktura teorii socjologicznej / Jonathan H. Turner ; przekł. Grażyna Woroniecka [et al.] ; red. nauk. Aleksander Manterys, Grażyna Woroniecka.2008.Turner, Jonathan H. (1942- ).
 12. Struktura teorii socjologicznej / Jonathan H. Turner ; przeł. Jacek Szmatka ; wstęp i red. nauk. Piotr Sztompka.1985.Turner, Jonathan H. (1942- ).
 13. Struktura teorii stosunków międzynarodowych / Kenneth N. Waltz ; przeł. Renata Włoch.2010.Waltz, Kenneth Neal (1924-2013).
 14. Struktura walutowa handlu zagranicznego Polski i jej implikacje dla bilansu płatniczego / Tomasz Kośmider, Kazimierz Zabielski ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.1981.Kośmider Tomasz.
 15. Struktura wewnętrznego handlu towarowego w Polsce / Jan Chodorowski.1938Chodorowski, Jan (1900-1960).
 16. Struktura wielkości gospodarstw domowych oraz struktura wielkości mieszkań w miastach Polski przed wojną i obecnie / Wanda Litterer ; Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli.1951.Litterer-Marwege, Wanda (1908-1999).
 17. Struktura własności a ceny energii : przykład USA / Kazimierz Głowacki.2000.Głowacki, Kazimierz.
 18. Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787) / Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak.cop. 2009.Falniowska-Gradowska, Alicja (1924- ).
 19. Struktura wymiany towarowej Polski w latach 1971-1980 według intensywności czynników produkcji / Jerzy Cieślik, Józef Misala ; Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się.1982.Cieślik, Jerzy.
 20. Struktura Wynagrodzeń Według Zawodów w Październiku ... R. w Województwie Łódzkim / Urząd Statystyczny w Łodzi.2001-.Województwo Łódzkie (Polska). Urząd Statystyczny.
 21. Struktura Wynagrodzeń Według Zawodów w Październiku ... R. w Województwie Śląskim / Urząd Statystyczny w Katowicach. Województwo Śląskie (Polska). Urząd Statystyczny.
 22. Struktura Wynagrodzeń Według Zawodów w Październiku ... Roku w Województwie Śląskim Województwo Śląskie (Polska). Urząd Statystyczny.
 23. Struktura Wynagrodzeń według Zawodów w ... R. / Główny Urząd Statystyczny.2000-.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 24. Struktura Wynagrodzeń Według Zawodów w Województwie Łódzkim w Październiku w Latach ... 2001/2002-2001-.Województwo Łódzkie (Polska). Urząd Statystyczny.
 25. Struktura Wynagrodzeń Według Zawodów w Województwie Wielkopolskim w Latach... Urząd Statystyczny w Poznaniu.2008-.Województwo Wielkopolskie (Polska). Urząd Statystyczny.
 26. Struktura zarządzania Uczelnią / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.1977.Akademia Ekonomiczna (Poznań).
 27. Struktura Zatrudnienia a Techniczne Uzbrojenie Pracy w Wybranych Gałęziach Przemysłu / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Przemysłu.1968-.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Przemysłu.
 28. Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej / Mieczysław Przedpelski.1975.Przedpelski, Mieczysław (1918-2001).
 29. Struktura zatrudnienia w państwowym przemyśle terenowym województwa poznańskiego w latach 1950-1960 / Andrzej Szambelan ; promotor Stanisław Smoliński.1962.Szambelan, Andrzej.
 30. Struktura zatrudnienia w przemyśle województwa poznańskiego : (w latach 1939-1959) / Konstanty Eckhardt.1962.Eckhardt, Konstanty (1927- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal