Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Trendy%20konsumpcjonizmu%203.0%20i%20ich%20wp%C5%82yw%20na%20kszta%C5%82towanie%20wirtualnej%20wsp%C3%B3lnoty%20wok%C3%B3%C5%82%20marek%20:%20przypadek%20marki%20Nutella
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Trends in the transport sector : 1970-2006 / International Transport Forum.2008.International Transport Forum.
 2. Trends in the transport sector / European Conference of Ministers of Transport.2000.European Conference of Ministers of Transport.
 3. Trends of policy research in North America, Europe, and Japan : 1983-1984 Yamamoto, Tadashi (1936- ).
 4. Trends, policies and prospects in trade among countries having different economic and social systems : selected studies / United Nations Conference on Trade and Development.1984.United Nations Conference on Trade and Development.
 5. Trends reshaping international business theory and policy / Zdzisław W. Puślecki.2019.Puślecki, Zdzisław Walenty (1947- ).
 6. Trendsetters : the world's leading experts reveal top trends to help you achieve health, wealth and success! / Clate Mask [i 48 pozostałych].copyright © 2011.Mask, Clate. Autor
 7. Trendy aktywności zawodowej matek w Polsce w latach 1960-1976 / Mieczysław Kędelski.1981.Kędelski, Mieczysław (1946-1998).
 8. Trendy długoterminowe w migracji międzynarodowej : wnioski z modeli makroekonomicznych = Long-term trends in international migration : lessons from macroeconomic models : wykład inauguracyjny, 29 września 2017 roku / Frédéric Docquier ; [Uniwersy2017.Docquier, Frédéric (1967- ).
 9. Trendy ekonomiczne we wspólnocie europejskiej / red. Milan Popović, Michał Błaszczyk.2010.Popović, Milan (ekonomia). Red.
 10. Trendy ekonomiczne współczesnej Europy / red. Milan Popović, Michał Błaszczyk ; [aut. Michał Błaszczyk et al.].2011.Popović, Milan (ekonomia). Red.
 11. Trendy i ewolucja : dzieje gospodarcze ziem polskich / Grzegorz Wójtowicz.2006.Wójtowicz, Grzegorz (1947-2009).
 12. Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business / redakcja naukowa Zygmunt Waśkowski, Marek Zieliński.2012.Waśkowski, Zygmunt. Red.
 13. Trendy i struktura rynku spotkań na świecie - na podstawie EIBTM 2007 Industry Trends & Market Share Report by Rob Davidson2008.Skalska, Teresa. Oprac.
 14. Trendy i wyzwania współczesnego marketingu / red. nauk. Monika Boguszewicz-Kreft.2013.Boguszewicz-Kreft, Monika. Red.
 15. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Barbara Kryk ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych.2011.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 16. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 1 / [red. nauk. Barbara Kryk].2012.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 17. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 2 / [red. nauk. Barbara Kryk].2012.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 18. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 3 / [red. nauk. Barbara Kryk, Grażyna Leśniewska].2012.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 19. Trendy naukowe młodzieży akademickiej : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jankowskiego ; [red. tomu i korekta proaut.: Anna Owczarczyk].2004.Owczarczyk, Anna (ekonomia). Red.
 20. Trendy oraz wahania umieralności niemowląt i trwania życia ludności według płci w krajach Europy Wschodniej (1956-1985) / KĘDELSKI Mieczysław.1989.Kędelski, Mieczysław (1946-1998).
 21. Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / [aut. Barbara Szulczewska et al.] ; red. nauk. Zbigniew Strzelecki.2013.Strzelecki, Zbigniew (1949-2016). Red.
 22. Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2013.Bartosik-Purgat, Małgorzata. Red.
 23. Trendy rozwoju bankowości i ich wpływ na zmiany w zatrudnieniu : wnioski dla szkoleń : praca zbiorowa / pod. red. Marzenny Czerwińskiej ; [tekst oprac. Marta Karbowska].1999.Czerwińska, Marzena. Red.
 24. Trendy rozwoju przedsiębiorstw / Ladislav Blažek.2003.Blažek, Ladislav.
 25. Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa / red. nauk. Jan Skalik, Arkadiusz Wierzbic, Marek Wąsowicz.2012.Skalik, Jan (1943- ). Red.
 26. Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej / Elżbieta Załoga.2013.Załoga, Elżbieta (1950- ).
 27. Trendy w turystyce / redakcja naukowa Elżbieta Biernat, Ewa Dziedzic.2017.Biernat, Elżbieta (sport). Red.
 28. Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju / [red. nauk. Barbara Kryk].2013.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 29. Trendy, wyzwania i dylemety zrównoważonego rozwoju / [red. nauk. Barbara Kryk].2013.Kryk, Barbara (mikroekonomia). Red.
 30. Trendy wzrostu gospodarczego / A. Gelei ; tł. z jęz. węg. Maciej Koźmiński.1974.Gelei, Anna.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal