Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Administracja%20publiczna
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Administracja i Samorząd na Ziemiach Odzyskanych. Seria B, Teksty / Instytut Zachodni. Sekcja Prawna.1946-1948.Instytut Zachodni (Poznań). Sekcja Prawna.
 2. Administracja i Zarządzanie2006-2008.Akademia Podlaska (Siedlce).
 3. Administracja i Zarządzanie2009-2010.Akademia Podlaska (Siedlce).
 4. Administracja i Zarządzanie2010-.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce).
 5. Administracja państwowa i samorząd terytorialny w wybranych krajach / red. nauk. Lucyna Wojtasiewicz.1996.Wojtasiewicz, Lucyna.
 6. Administracja pod rządem prawa cywilnego : z badań porównawczych nauki prawa administracyjnego / Jan Jeżewski.1974.Jeżewski, Jan (1938- ).
 7. Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice, 14-17 września 2005 roku : referaty i głosy w dyskusji / pod red. Bogdana Dolnickiego i Joanny Jagody.2006.Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów (14 ; 2005 ; Katowice).
 8. Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Krzysztof Teszner.2012.Teszner, Krzysztof.
 9. Administracja polska w zjednoczonej Europie / [red. nauk. Waldemar J. Wołpiuk ; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie].2005.Wołpiuk, Waldemar Jan. Red.
 10. Administracja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej / Przemysław Niemczuk.2014.Niemczuk, Przemysław.
 11. Administracja, prawo, orzecznictwo sądowe / Janusz Łętowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa.1985.Łętowski, Janusz (1939-1999).
 12. Administracja przedsiębiorstwa / Jerzy Witowski.1947.Witowski, Jerzy.
 13. Administracja przemysłowa. T. 1, Prawo przemysłowe : wykłady / \c Stanisław Waschko ; Koło Naukowe Towarzystwo Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu.1935.Waschko, Stanisław (1895-1984).
 14. Administracja przemysłu na Górnym Śląsku w 1945 roku / Maciej Szczurowski.2008.Szczurowski, Maciej.
 15. Administracja publiczna / Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski ; pod red. Jana Bocia.2003.Błaś, Adam (1946- ).
 16. Administracja publiczna / Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski ; pod red. Jana Bocia.2004.Błaś, Adam (1946- ).
 17. Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska : zagadnienia społeczno-prawne / red. Marek Górski [et al.].2011.Górski, Marek. Red.
 18. Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. Marcin Szewczak, Krzysztof Grabczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Administrac2010.Szewczak, Marcin (1979- ). Red.
 19. Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie / red. nauk. Mirosław Karpiuk, Jerzy Kowalski.2013.Karpiuk, Mirosław. Red.
 20. Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Sługockiego.2003.Sługocki, Janusz. Red.
 21. Administracja publiczna i środowisko : aspekty ekologiczne zarządzania środowiskowego a działalność organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych / Stanisław Śladkowski, Barbara Bonisławska ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społec2010.Śladkowski, Stanisław.
 22. Administracja publiczna : między polityką, prawem i ekonomią : jubileusz Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH / red. nauk. Joachim Osiński.2010.Osiński, Joachim (1950- ).
 23. Administracja publiczna na progu XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / pod red. Joachima Osińskiego.2008.Osiński, Joachim (1950- ). Red.
 24. Administracja publiczna na progu XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. naukowa Joachim Osiński.2011.Osiński, Joachim (1950- ). Red.
 25. Administracja publiczna poprzez proces do struktury : koncepcja instytucji katastru / Bogdan Nogalski, Adam Klimek.2014.Nogalski, Bogdan (1946- ).
 26. Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner.2005.Hausner, Jerzy (1949- ). Red.
 27. Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner ; [aut. Dagmir Długosz et al.].2003.Długosz, Dagmir (1968- ).
 28. Administracja publiczna Rzeczypospolitej. T. 1 / [oprac. Roman Sowiński].1998.Sowiński, Roman (1950- ). Oprac.
 29. Administracja publiczna : stan i kierunki zmian / [oprac. i red. naukowa: Jan Mujżel, Jerzy Osiatyński, Elżbieta Mączyńska].2005.Mujżel, Jan (1923-2006). Red.
 30. Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.2003-.Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (Białystok).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal