Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 24 tytułów spełniających kryteria: Polska -- sytuacja gospodarcza -- 1945-1989 -- konferencje.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989) / pod red. Elżbiety Kościk i Tomasza Głowińskiego.
Autor: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą (2 ; 2007 ; Polanica-Zdrój)., Kościk, Elżbieta (1948- ). Red., Głowiński, Tomasz (1967- ). Red.
Gajt Wydawnictwo, 2007.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Przemiany strukturalne w gospodarce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przemysłu SGPiS w Warszawie i Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa AE we Wrocławiu, Srebrna Góra, styczeń 1988 / [zespół red. Ber Haus, Zygmunt Bartosik].
Autor: Haus, Ber (1920-2011). Red., Bartosik, Zygmunt (1927-2012). Red., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1990.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 508
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Postęp naukowo-techniczny a przemiany strukturalne w gospodarce socjalistycznej : materiały-wystąpienia w dyskusji z VIII polsko-NRD-owskiego sympozjum naukowego, Książ, 26-11-1985 r. / [zespół red. Stefan Linek, Bożena Klimczak].
Autor: Linek, Stefan (1930-2012). Red., Klimczak, Bożena. Red., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1987.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 377
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Economic reforms in socialist countries Poland and Hungary / [red. z. Wiesław Caban].
Autor: Caban, Wiesław (1928- ). Red.
Uniwersytet Łódzki, 1986.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 59
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam Rybarski] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Autor: Rybarski, Adam. Oprac., Akademia Ekonomiczna (Kraków). Instytut Ekonomii Politycznej., Akademia Ekonomiczna (Kraków). Katedra Nauk Politycznych.
Akademia Ekonomiczna, 1986.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
40-lecie powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1985-05-16 / [zespół red. Marian Muszkiewicz, Józef Michał Soroka].
Autor: Muszkiewicz, Marian (1950- ). Red., Soroka, Józef Michał (nauki o polityce). Red., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1986.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 324
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Uwarunkowania i rozwój społeczno-gospodarczy PRL : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 40-leciu Polski Ludowej zorganizowanej przez Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych oraz Zakład Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1984-10-23 / [red.: Aleksander Łukaszuk, Jerzy Kociszewski, Marian Muszkiewicz].
Autor: Kociszewski, Jerzy (1937-2010). Red., Muszkiewicz, Marian (1950- ). Red., Łukaszuk, Aleksander. Red., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Zakład Historii Gospodarczej., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1986.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 336
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Procesy rynkowe : materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług, Polanica, 24-26 września 1986 / [zespół red. Janusz Olearnik, Grażyna Światowy].
Autor: Olearnik, Janusz. Red., Światowy, Grażyna. Red., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwa Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1986.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 339
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Problemy intensyfikacji w teorii i praktyce gospodarczej : materiały z ogólnopolskiego konwersatorium, 20 marzec 1986 / [red. nauk. Jan Roszczypała, Danuta Zawisławska] ; Akademia Nauk Społecznych PZPR.
Autor: Roszczypała, Jan (polityka rolna). Red., Zawisławska, Danuta ( -2007). Red.
Akademia Nauk Społecznych PZPR, 1986.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Siły Napędowe, Bariery i Zagrożenia Rozwoju Socjalizmu w Polsce 1
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Kryteria, metody sterowania i kierunki przemian strukturalnych : konferencja naukowa. Cz. 1-2 / [red. Irena Chociłowska-Krogulec] ; Instytut Gospodarki Narodowej.
Autor: Chociłowska-Krogulec, Irena (1921-2004). Red., Instytut Gospodarki Narodowej (Warszawa).
Instytut Gospodarki Narodowej - Wydawnictwa, 1985.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  123Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal