Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Rola%20instytucji%20i%20rynku%20finansowego%20w%20%C5%9Bwietle%20cel%C3%B3w%20oraz%20zasad%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Rola władz terytorialnych w Unii Europejskiej : formy reprezentacji interesów na forum europejskim / Magdalena Sapała ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2005.Sapała-Gazda, Magdalena.
 2. Rola własności w gospodarce narodowej / red. Bogusław Fiedor.1992.Fiedor, Bogusław. Red.
 3. Rola współpracy naukowo-technicznej z zagranicą w działalności naukowo-badawczej szkół wyższych / Wojciech Brzost.1980.Brzost, Wojciech.
 4. Rola wydatków publicznych w zatrudnianiu bezrobotnych w Polsce po 1994 roku / Ilona Kijek ; promotor Emilia Denek.2007.Kijek, Ilona.
 5. Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin / Dominika Choroś-Mrozowska.2015.Choroś-Mrozowska, Dominika.
 6. Rola wyobrażeń w osiąganiu celów : symulacje mentalne / Ewa Jarczewska-Gerc.2015.Jarczewska-Gerc, Ewa.
 7. Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości / Jolanta Szymańska ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Nauk Politycznych.2013.Szymańska, Jolanta.
 8. Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna Karwińska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Romana Paszkowska.2009.Karwińska, Anna.
 9. Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / pod red. Tadeusza Borysa.2003.Borys, Tadeusz (1945- ). Red.
 10. Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = (The role of universities in socio-economic and spatial development of towns) / pod red. Tadeusza Markowskiego i Dominika Drzazgi ; [aut. Michał Beim et al.] ; Polska Aka2008.Markowski, Tadeusz (1949- ). Red.
 11. Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i społecznych / [oprac. Olgierd Wyszomirski et al.].2008.Wyszomirski, Olgierd (1951- ). Oprac.
 12. Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Wojtasiewicz ; aut. Łukasz Fojutowski [et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Centrum Badania Gospodarki Regionalnej ; [tł. Maria Kawińska2006.Fojutowski, Łukasz.
 13. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych / red. nauk. Marzenna A. Weresa.2007.Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Instytut Gospodarki Światowej.
 14. Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym / redakcja: Ewa Stroińska.2015.Stroińska, Ewa. Red.
 15. Rola zarządzania strategicznego w rozwoju przedsiębiorczości / Jan Klimek.2006.Klimek, Jan.
 16. Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji / redakcja naukowa Agnieszka Springer.2017.Springer, Agnieszka. Red.
 17. Rola zasobów zewnętrznych we wzroście krajów ekonomicznie nierozwinietych / Mieczysław Gulcz.1969.Gulcz, Mieczysław (1938-2018).
 18. Rola zasobów zewnętrznych we wzroście krajów ekonomicznie nierozwiniętych / Mieczysław Gulcz ; promotor Seweryn Kruszczyński.1968.Gulcz, Mieczysław (1938-2018).
 19. This title is not available for general circulation.
 20. Rola złota w polityce pieniężnej : teoria monetarna w modelu ekonomii podaży / Krzysztof Nędzyński.2003.Nędzyński, Krzysztof.
 21. Rola zmianowości pracy w efektywnym wykorzystaniu potencjału wytwórczego w przemyśle (na przykładzie przemysłu metalowego i maszynowego) / Małgorzata Kokocińska ; promotor Florian Wiśniewski.1976.Kokocińska, Małgorzata.
 22. Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zarządzaniu organizacjami / red. nauk. Jerzy Łańcucki.2009.Łańcucki, Jerzy. Red.
 23. Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju / red. nauk. Jerzy Łańcucki.2011.Łańcucki, Jerzy. Red.
 24. Rola zróżnicowania typologicznego w funkcjonowaniu jednostki / Lidia Stawowska.1977.Stawowska, Lidia.
 25. Rola związków zawodowych i pracodawców w kształtowaniu kultury organizacji pracy : wpływ stron na jakość kultury / Edmund Szynaka.2009.Szynaka, Edmund.
 26. Rola związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy w ochronie praw i interesów pracowniczych : materiały na konferencję naukową1987.Konferencja nt.: Rola Związków Zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy w Ochronie Praw i Interesów Pracownika (1987 ; Poznań).
 27. Rola związków zawodowych w kształtowaniu warunków materialnych pracowników w wysoko rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej1995.Kubska-Maciejewicz, Barbara.
 28. Rola związków zawodowych w perspektywie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego / Leszek Gilejko.1978.Gilejko, Leszek (1932-2013).
 29. Rola związków zawodowych w urzędzie / Michał Olesiak.2012.Olesiak, Michał.
 30. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji / red. nauk. Stanisława Borkowska.2010.Borkowska, Stanisława (1939- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal