Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Globalni%20giganci%20jutra
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Głos Gminy Wiejskiej : czasopismo poświęcone sprawom Zrzeszenia Samopomocy Gmin Wiejskich w Polsce.1925-1939.Zrzeszenie Samopomocy Gmin Wiejskich w Polsce.
 2. Głos Gminy Wiejskiej i Gromady1925-1939.Zrzeszenie Samopomocy Gmin Wiejskich w Polsce.
 3. Głos Gospodarczy : wychodzi 1-go każdego miesiąca / [Federacja Zrzeszeń Przedstawicieli Handlowych i Komisantów R. P. ; red. odpowiedzialny Leon Perl].1938-1939Perl, Leon. Red.
 4. Głos Inwalidy 1922 nr 1 (21 maja) - 1923 nr 5 (11 lutego)1919-1950, 1957-1958.Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Głos Kolejowca : organ Zjednoczenia Kolejowców Polskich.1929-1939.Zjednoczenie Kolejowców Polskich.
 6. Głos Kupiectwa = The Commercial Voice : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. Stowarzyszenie Kupców Miasta Łodzi.
 7. Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych.1917-1939, 1945-.Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.
 8. Głos organizacji pozarządowych w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej : dyskusja w Unii Europejskiej i w Polsce / [koordynacja i oprac. meryt. Jolanta Kamieniecka ; przekł. z jęz. ang. Jerzy Bałdyga].2002.Kamieniecka, Jolanta. Oprac.
 9. Głos perswazji : jak mówić, aby inni nas słuchali / Judy Apps ; ilustracje Helen Clare Brienza ; przekład Leszek Śliwa.2011.Apps, Judy.
 10. Głos Powstańca Wielkopolskiego : organ Zw. Powstańców Wielkopolskich : niezależny tygodnik chrześcijański i narodowy.1938-1939.Związek Powstańców Wielkopolskich (Poznań).
 11. Głos prawdy : Poznań stolica Polski zachodniej / [red. Wojciech Stpiczyński].1928Stpiczyński, Wojciech (1896-1936). Red.
 12. Głos Prawników Śląskich : organ Śląskiego Towarzystwa Prawniczego / red. odp. Feliks Bocheński.1937-1939Śląskie Towarzystwo Prawnicze.
 13. Głos Sądownictwa : miesięcznik poświęcony zagadnieniom społeczno-prawnym i zawodowym / Oddział Warszawski Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Bronisław Wisznicki.1929-1939.Wisznicki, Bronisław. Red.
 14. Głos Spółdzielczy : miesięcznik poświęcony rozwojowi spółdzielczości pracowniczej : organ Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych Rzeczypospolitej Polskiej.1937-1939.Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Głos Warszawski : organ Oddziału Warszawskiego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / [red. odp. Piotr Wysocki].1928-1948.Wysocki, Piotr. Red.
 16. Głos Wielkopolski : codzienne pismo polityczno-informacyjne.1945-2006.Województwo Poznańskie (Polska ; 1945-1950). Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy.
 17. Głos Wielkopolski Gazeta Poznańska.2006-2007.Oficyna Wydawnicza Wielkopolski.
 18. Głos Wielkopolski Polska2007-2013.Polskapresse.
 19. Głos Wielkopolski / [red. nacz. Adam Pawłowski].2013-.Pawłowski, Adam (dziennikarz). Red.
 20. Głos Zjednoczenia : pismo miesięczne poświęcone sprawom Zjednoczenia Zawodowego Polskiego : organ oficjalny Zarządu Centralnego ZZP w Poznaniu / red. Józef Jakubowicz.[192u]-1939Jakubowicz, Józef (1878-post 1938). Red.
 21. Glosa. Nr 9=69 (wrzes. 2000)-1995-.Grzybowski, Marek (prawo). Redaktor
 22. Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i wyjaśnieniach / Witold Konieczny, redaktor naczelny.1995-.Grzybowski, Marek (prawo). Redaktor
 23. Glosario sistemático de la terminología de los métodos estadísticoscop. 1970.Paenson, Isaac.
 24. Glosariusz terminologii call center/help desk : 1155 terminów anglo- i polskojęzycznych : katalog dostawców / Marian J. Kostecki.2007.Kostecki, Marian J. (1949-).
 25. Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego polsko-angielsko-francusko-niemiecki2004.Pieńkos, Jerzy (1932-2003).
 26. Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej / [oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji.2005.Falkenberg, Jolanta. Oprac.
 27. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej = Glossary of terms related to audit in public administration / [oprac. przez Józef Płoskonka et al.].2005.Płoskonka, Józef (1947- ). Oprac.
 28. Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego - pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do intergracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" : angielsko-polski/ [oprac. wersji pcop. 1998.Miler, Joanna. Oprac.
 29. Glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji - angielsko-polski i polsko-angielski2004.Kolanowska, Ewa. Oprac.
 30. Glosariusz terminów prawa celnego Wspólnoty : angielsko-francusko-niemiecko-polski / [oprac. wersji pol.: Beata Krupińska, Joanna Miler, Maria Rzewuska] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.cop. 1998.Krupińska, Beata. Oprac.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal